реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Необхідно забезпечити посилання в договорі страхування на кредитний договір.

Філії банку повинні забезпечувати подовження строку дії договору страхування на весь строк дії кредитного договору.

З метою недопущення в майбутньому факту ухилення страхової компанії від сплати на користь банку страхового відшкодування необхідно звертати особливу увагу не передбачені в тексті договору страхові випадки, за якими проводиться страхове відшкодування; обґрунтування відмови страхової компанії від здійснення страхового платежу, умови й порядок здійснення страхового платежу; інші умови, що можуть мати істотне значення для банку.

Договір про іпотечний кредит повинен містити всі умови у відповідності зі ст.2 ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом й іпотечні сертифікати». В ньому можуть бути вказані:

1) вартість основного зобов'язання й порядок його амортизації, строки й розмір платежів з врахуванням інфляційного попередження чи умов, які дозволять його визначити;

2) право філії банку самостійно встановлювати розмір частин платежів, отриманих за договором про іпотечний кредит, й розподіляти їх між ціною зобов'язань й доходом філії банку;

3) згоду боржника на приєднання його основного боргу до консолідованого іпотечного боргу й включення іпотеки до іпотечного пулу;

4) право філії банку відчужувати основне зобов'язання чи право отримання платежів за договором про іпотечний кредит;

5) інфляційне попередження;

6) умови страхування за кредитними ризиками невиконання основного зобов'язання; не отримання платежів за цим договором; несвоєчасна реалізація предмету іпотеки; несвоєчасне отримання суми, вирученої від реалізації предмету іпотеки чи недостатнього її розміру для задоволення потреб кредитору.

Іпотечний договір повинен містити такі істотні умови, як зміст і розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання; опис предмету іпотеки, достатній для його ідентифікації, чи/або його реєстраційні дані, посилання на випуск заставної чи її відсутність, а також необхідну інформацію про іпотекодателя та іпотекодержателя у відповідності зі ст.18 ЗУ «Про іпотеку». У відповідності з вказаною правовою нормою іпотечній договір може включати інші положення.

Робочі документи (кредитна справа) за кожним позичальником в обов'язковому порядку повинні містити:

1) назву клієнту, його місцезнаходження;

2) номер основного поточного, додаткового поточного й позичкового рахунків;

3) письмове клопотання (заявку) про надання кредиту й техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі;

4) кредитний договір й зміни до нього;

5) договір про заставу й зміни до нього;

6) дату надання й погашення кредиту (за договором);

7) начальну суму кредиту в гривнях чи гривневому еквівалентній код валюти (у випадку видачі кредиту в іноземній валюті);

8) процентну ставку про всі її зміни й на облікову дату;

9) фінансову звітність позичальника, яка надається банку-кредитору;

10) інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника;

11) документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитної операції на рахунки пролонгованої, простроченої чи сумнівної заборгованості;

12) дату прийнятого рішення про визначення заборгованості як безнадійної з вказанням суми основного боргу й суми відсотків;

13) інформацію про стан погашення заборгованості з вказанням дат і сум;

14) остаточну суму кредитної заборгованості на звітну дату (в гривнях й гривневому еквіваленті в разі надання валютного кредиту), номер рахунку, на якому враховується заборгованість на звітну дату;

15) вид и суму забезпечення за договором;

16) документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитним договором;

17) суму забезпечення, яка береться для розрахунку резерву;

18) клас позичальника на кожний звітний період й документи, які його засвідчують;

19) категорію ризику («стандартна», «під контролем», «субстандартна», «сумнівна», «безнадійна») за кредитною операцією;

20) розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією;

21) інформацію про прийнятих банком заходах для погашення заборгованості.

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФІЛІЇ «ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ДОНЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЗА 2005-2007 РОКИ.

Філія «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» є одним з структурних підрозділів Промінвестбанку й здійснює банківську діяльність в своєму регіоні.

Філія створена згідно наказу Промінвестбанку від 05.10.92 р. № 445к.

Філія підпорядковується безпосередньо Банку й створена з метою здійснення банківських операцій й інших, не заборонених чинним законодавством правових дій від імені Банку на території Донецької області, а при необхідності й за її межами, в тому числі за територією України.

Діяльність філії здійснюється у відповідності з:

1) Конституцією України;

2) Законом України «Про банки та банківську діяльність»;

3) Цивільним та Господарських Кодексами України;

4) Нормативно-правовими актами НБУ;

5) Уставом Промінвестбанку, рішеннями Наглядової Ради й Правління Банку.

Традиційно сталося, що Промінвестбанк обслуговує базові галузі народного господарства: підприємства паливно-енергетичного, металургійного комплексів, машинобудування, хімічної промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку.

Промінвестбанк має великі можливості по здійсненню розрахункової, кредитної, касової та інших видів банківської діяльності.

2.1 Аналіз формування кредитного портфелю

Для аналізу кредитних вкладень в першу чергу необхідно дослідити високоліквідні активи банку, спираючись на залученні методик вертикального та горизонтального аналізу.

Таблиця 2.1 - Динаміка, структура й склад ліквідних активів.

Актив

Період, тис. грн

Структура, %

2005

2006

2007

2005

2006

2007

1) Банкноти й монети в касі банку

904,89

1115,35

1325,12

41,41

41,93

44,13

2) Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку

19,80

21,50

23,80

0,91

0,81

0,79

3) Банкноти й монети в обмінних пунктах

93,96

99,76

110,30

4,29

3,75

3,67

4) Дорожні чеки в касі

93,06

95,45

99,54

4,25

3,59

3,32

5) Дорожні чеки в дорозі

4,12

4,90

5,54

0,19

0,18

0,18

6) Облігації внут-рішнього державного займу

917,10

1154,57

1254,43

41,97

43,40

41,78

7) Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам

152,46

168,50

184,21

6,98

6,34

6,13

Всього активів

2185,39

2660,03

3002,94

100

100

100

Рисунок 2.1 - Структура ліквідних активів в 2005 році.

З рисунка 2.1 ми бачимо, що найбільшу долю в активах відділення Промінвестбанку в 2005 році займають облігації внутрішніх державних займів.

Рисунок 2.2 - Структура ліквідних активів в 2006 році.

З рисунка 2.2 ми бачимо, що найбільшу долю в активах відділення Промінвестбанку в 2006 році займають облігації внутрішніх державних займів, як і в 2005 році.

Рисунок 2.3 - Структура ліквідних активів в 2007 році.

З рисунка 2.3 помітно, що в 2007 році відділення Промінвестбанку збільшило обсяг банкнот та монет в касі й вони стали займати найбільший сектор структури ліквідних активів.

Таблиця 2.2 - Темпи приросту ліквідних активів

Актив

Темп ланцюговий, %

Темп базисний, %

2005-2006

2006-2007

2005-2007

1) Банкноти й монети в касі банку

123,3

118,8

146,4

2) Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку

108,6

110,7

120,2

3) Банкноти й монети в обмінних пунктах

106,2

110,6

117,4

4) Дорожні чеки в касі

102,6

104,3

107

5) Дорожні чеки в дорозі

118,9

113,1

134,5

6) Облігації внутрішнього державного займу

125,9

108,7

136,8

7) Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам

110,5

109,3

120,8

З таблиці 2.2 ми бачимо, що в 2006 році у порівнянні з 2005 роком стаття «Банкноти й монети в касі банку» зросла на 23,3%, а з 2006 по 2007 рік на 18%. Загалом за три роки зростання склало 46,4%.

Зріст статті «Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку»: 2005-2006 рр. - 8,6%; 2006-2007 рр. - 10,7%; за три роки - 20,2%.

Зростання статті «Банкноти й монети в обмінних пунктах» склало: на 2006р. - 6,2%; на 2007р. - 10,6%; загальне зростання - 17,4%.

Стаття «Дорожні чеки в касі» зросла в 2006 році на 2,6%; в 2007 році на 4,3%; за три роки зростання склало - 7%.

Зростання статті «Дорожні чеки в дорозі» склало: на 2006р. - 18,9%; на 2007р. - 13,1%; загальне зростання - 34,5%.

Стаття «Облігації внутрішнього державного займу» зросла в 2006 році на 25,9%; в 2007 році на 8,7%; за три роки зростання склало 36,8%.

По статті «Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам» зростання склало на 2006 рік 10,5%; на 2007 рік - 9,3%; загальне зростання цієї статті в балансі за три роки склало 20,8%.

Глибоке реформування економіки сприяло вдосконаленню та розвитку нових форм підприємництва. В теперішній час малим бізнесом займаються дуже велика кількість суб'єктів господарської діяльності, зростає відсоток зайнятості населення в цих структурах. Подальший розвиток підприємництва, закріплення його виробничої бази в багатьох випадках залежить від фінансової підтримки.

На 1.11.2007 року в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» обслуговувалось більш 800 клієнтів, з них:

- промислові підприємства - 115;

- будівничі організації - 85;

- транспортні організації - 13;

- сільгосппідприємства - 17;

- торгівельні підприємства - 275.

Заклад, який мною аналізується веде багатосторонню діяльність на ринку банківських послуг, диверсифікуючи свої активи за різними видами розміщення ресурсів. При цьому істотне місце в діяльності банку відводиться кредитним операціям.

Аналіз даних, наведених в таблиці 2.3 свідчить, що структуру доходів філії головним чином формують позикові активи, питома вага яких в сукупних активах банка коливається від 36,4 до 42,8%.

Таблиця 2.3 - Питома вага кредитів в активах і доходах філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» (%)

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Частка позикових активів в сукупних активах банку

1.01

1.11

1.01

1.11

1.01

1.11

40,4

36,4

50,6

49,3

39,7

42,8

Частка позикового відсотку у валових доходах банку

76,7

71,0

69,1

77,8

75,4

76,3

Як було виявлено в ході проведеного аналізу, короткострокове кредитування є одним з найдохідніших видів діяльності філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».

Пріоритет в отриманні кредиту мають великі промислові підприємства, що виробляють продукцію на експорт.

Таблиця 2.4 - Темпи росту кількості кредитуємих підприємств й короткострокових кредитів по філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».

Рік

Кількість кредитуємих підприємств

Темпи зростання (зниження) %

Кількість виданих кредитів

Темпи зростання (зниження) %

Сума кредиту, тис. грн.

Темпи зростання (зниження) %

В порівнянні з попереднім роком

В порівнянні з 2005 роком

В порівнянні з попереднім роком

В порівнянні з 2005 роком

2005

30

-

-

163

-

101011

-

-

2006

37

23,3

23,3

59

-63,8

123952,6

22,7

22,7

2007

42

13,5

40

129

-21

92115,5

-25,7

-8,8

З таблиці 2.4 видно, що кількість кредитуємих підприємств з 2005 по 2007 рр. зросла на 40%. Це пов'язано з появою на ринку нових суб'єктів господарчої діяльності.

Зменшення кількості виданих кредитів в 2006 році на 63,8% пояснюється зниженням попиту на кредити в клієнтів, оскільки в результаті ефективної господарчої діяльності й отриманні при цьому доходів, знизилась необхідність в залученні позикового капіталу.

Протягом трьох років філією кредитувались підприємства в основному з колективною формою власності. Деякі з підприємств - клієнтів банку знаходяться в процесі корпоратизації й по формі власності відносяться до колективних підприємств.

Основна доля кредитних ресурсів розміщувалась на великих підприємствах, що випускають продукцію на експорт.

Структура кредитуємої клієнтури по банку, що аналізується, характеризується даними наведеними в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Структура короткострокових кредитів філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» за формами власності.

Види власності

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Колективна

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

75389,2

97,1

112802,1

98,1

70903

97,7

Приватна

2304

2,9

2155,8

1,9

1687,1

2,3

Всього

77639,2

100

114957,9

100

72590,1

100

В структурі кредитуємої клієнтури по філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» значну частку займають підприємства колективною формою власності (більш ніж 90%).

Розглянемо структуру кредитних вкладів в залежності від галузей народного господарства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.