реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

Ностро-рахунки

Назва банку і місто

Номер рахунку

Валюта

S.W.I.F.T. BIC

Азербайджан

Азердемірйолбанк, м. Баку

001162004

AZM

AZER AZ 22

Білорусь

Пріорбанк, м. Мінськ

1702051390011

BYR

PJCB BY 2X

Казахстан

Акціонерний Народний СберБанк Республіки Казахстан, м. Алмати

033169201

KZT

HSBK KZ KX

Латвія

Парексбанк, м. Рига

LV09PARX0000035942017

LVL

PARX LV 22

Литва

Вільнюсбанк, м. Вільнюс

LT597044060000000588

LTL

CBVI LT 2X

Росія

ОАО Альфа-Банк, м. Москва

30231810700000000022

RUB

ALFA RU MM

ЗАО Райффазенбанк м. Москва

30111810800000100014

30111978700000000057

30111840700000000075

RUB

EUR

USD

RZBM RU MM

ОАО Газпромбанк, м. Москва

30111810700000016527

RUB

GAZP RU MM

ОАО «Промсвязьбанк», м. Москва

30111810200000681001

RUB

PRMS RU MM

Туркменістан

Туркменбаши, м. Ашгабад

551831

TMM

INVA TM 2X

Україна

ЗАО «Альфа-Банк», м. Київ

16001000015004

RUB

ALFA UA UK

Головне управління НБУ, м. Київ

32008173102

UAH

NBUA UA UX

ВАТ «Укрексімбанк», м. Київ

1600 1 01218112

UAH, multi

EXBS UA UX

Таблиця В.1

Процентні ставки ВАТ «Райффайзен Банк аваль» за вкладами у національній та іноземній валюті для юридичних осіб

Вид депозитного вкладу

Валюта вкладу

Примітка

Долар США

Євро

«Класичний»

6,5%

4,3%

Виплата відсотків в кінці терміну

«Класичний накопичувальний»

6,0%

4,1%

Виплата відсотків в кінці терміну, можливість поповнення депозитного вкладу

«Класичний достроковий»

5,35%

3,6%

Виплата відсотків в кінці терміну, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу

«Класичний накопичувальний достроковий»

5,35%

3,6%

Виплата відсотків в кінці терміну, можливість поповнення, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу

«Щомісячний»

6,3%

4,1%

Щомісячна виплата відсотків

«Щомісячний накопичувальний»

5,8%

3,9%

Щомісячна виплата відсотків, можливість поповнення депозитного вкладу

«Щомісячний достроковий»

5,5%

3,7%

Щомісячна виплата відсотків, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу

«Щомісячний накопичувальний достроковий»

5,2%

3,7%

Щомісячна виплата відсотків, можливість поповнення, можливість дострокового вилучення депозитного вкладу

Таблиця В.2

Тарифи Райффайзен Банку Аваль на обслуговування операцій по документарному інкасо

Види операцій

Ставки

Примітки

Експортне інкасо

1

Обробка і підготовка до відправлення документів по інкасо

0,25%

min 50 USD

max 500 USD

Тариф включає контроль зарахування коштів з інкасо та телекомунікаційні витрати

2

Запити за інкасовою операцією / внесення змін

50 USD

Тариф включає телекомунікаційні витрати

Імпортне інкасо

3

Одержання й авізування документів по інкасо

0,15%

min 50 USD

max 500 USD

4

Передача документів по інкасо на платіж з використанням останнього згідно з умовами інкасо / повернення документів по інкасо без виконання.

0,2%

min 50 USD

max 500 USD

5

Запити за інкасовою операцією / внесення змін

50 USD

Тариф включає телекомунікаційні витрати

Виконання операцій з пересилки документів

Види операцій

Розмір комісії

Примітки

1

Для документів, що пересилаються на території України

30 грн

За кожну операцію з пересилки документів

2

Для документів, що пересилаються поза меж території України

300 грн

За кожну операцію з пересилки документів

Обслуговування операцій за допомогою SWIFT, Telex, Fax -- 20 USD.

Поштові витрати -- за фактом.

Комісійна винагорода в іноземній валюті, що виплачується іноземним банкам по документарних операціях, відшкодовується у відповідній валюті за рахунок коштів клієнтів.

Таблиця В.3

Тарифи Райффайзен Банку Аваль на обслуговування валютних операцій по документарних аккредитивах для юридичних осіб [ ]

Види операцій

Ставки

Примітка

Експортні акредитиви

1

Передача та підтвердження достовірності повідомлень за акредитивами на користь інших банків без будь-яких зобов'язань з боку Банку

30 дол.

За кожне повідомлення.

Тариф включає телекомунікаційні витрати

2

Авізування акредитиву

0,15% min 75 дол. max 1000 дол.

Комісія розраховується від суми акредитива або суми його збільшення.

Тариф включає телекомунікаційні витрати

3

Підтвердження акредитиву:

з перерахуванням грошового покриття в Райффайзен Банку Аваль

1% річних (мін. 50 дол. за перші 90 календарних днів та за 15 дол. за кожні наступні 30 або менше календарних днів дії підтвердження)

без перерахування грошового покриття в Райффайзен Банк Аваль

Згідно окремого рішення КУМР (мін. 50 дол. за перші 90 календарних днів та за 15 дол. за кожні наступні 30 або менше календарних днів дії підтвердження)

4

Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву

0,3%

min 75 дол.

max 1000 дол.

За кожний пакет документів.

У разі попередньої перевірки документів за проханням бенефіціара тариф стягується додатково в такому ж розмірі

5

Обробка документів

20 дол.

За кожний пакет документів

6

Переказ трансферабельного акредитива на користь другого бенефіціара

0,25%

min 100 дол.

max 2000 дол.

Тариф включає телекомунікаційні витрати

7

Авізування інших змін умов акредитива / ануляція акредитива / запити за акредитивом/ авізування попереднього повідомлення про відкриття акредитива

50 дол.

За кожну операцію.

Тариф включає телекомунікаційні витрати

8

Рамбусні вимоги за акредитивом / зарахування виручки за акредитивом на рахунок в іншому банку

20 дол.

За кожну операцію

9

Обробка складних умов акредитива / обробка великої кількості документів / моніторинг акредитива з відстрочкою платежу

100 дол.

Додаткова комісія (стягується, якщо акредитив містить велику кількість додаткових умов (більше 10) та/або якщо операція передбачає обробку великої кількості документів (більше 10) та/або якщо акредитив передбачає відстрочку платежу на термін більше, ніж 90 днів)

Імпортні акредитиви

1

Відкриття акредитива / збільшення суми акредитива (без підтвердження іншого банку)

0,2%, але не менше 75 та не більше 2000 дол.

Комісія розраховується від суми Акредитива або суми його збільшення.

Тариф включає телекомунікаційні витрати

2

Відкриття акредитива/ збільшення суми акредитива (з забезпеченням підтвердження іншого банку)

0,3%, але не менше 100 дол. та не більше 4000 дол.

Комісія розраховується від суми акредитива або суми його збільшення.

Тариф включає телекомунікаційні витрати

3

Зобов'язання Банку за акредитивом без блокування грошових коштів Клієнта (відкриття "непокритого" акредитива)

Згідно окремого договору (мін. 100 дол. за перші 90 календарних днів та 30 дол. за кожні наступні 30 або менше календарних днів зобов'язання)

Встановлений в окремому договорі відсоток річних стягується за фактичну кількість днів строку дії зобов'язання Банку за акредитивом

4

Перевірка документів на відповідність умовам акредитива

0,3%, але не менше 75 та не більше 1000 дол.

За кожний пакет документів.

У разі попередньої перевірки документів за проханням бенефіціара тариф стягується додатково в такому ж розмірі

5

Обробка документів з розбіжностями щодо умов акредитива

30 дол.

За кожний пакет документів.

Сплачується бенефіціаром

6

Авізування інших змін умов акредитива / ануляція акредитива / запити за акредитивом/ попереднє повідомлення про відкриття акредитива

50 дол.

За кожну операцію.

Тариф включає телекомунікаційні витрати

7

Обробка складних умов акредитива / обробка великої кількості документів / моніторинг акредитива з відстрочкою платежу

100 дол.

Додаткова комісія (стягується, якщо акредитив містить велику кількість додаткових умов (більше 10) та/або якщо операція передбачає обробку великої кількості документів (більше 10) та/або якщо акредитив передбачає відстрочку платежу на термін більше, ніж 90 днів)

Інші операції по акредитивах

1

Додаткові запити за вимогою клієнта

20 дол.

2

Відкриття акредитиву STAND BY

без грошового покриття

Згідно з окремим договору на відкриття акредитиву

із грошовим покриттям в Райффайзен Банк Аваль

0,25% за квартал чи його частину

min 50 дол.

max 1000 дол.

Стягується протягом усього терміну дії акредитиву, включаючи можливі його продовження

3

Виконання функцій рамбурсуючого банку

0,15%

min 30 дол.

max 500 дол.

Обслуговування операцій за допомогою SWIFT, TELEX, FAX --20 USD.

Поштові витрати -- за фактом.

Комісії не повертаються у разі анулювання акредитиву або по закінченні строку дії акредитиву чи його частини.

Комісійна винагорода в іноземній валюті, що оплачується іноземним банкам в документарних операціях, відшкодовується у відповідній валюті за рахунок коштів клієнтів.

Таблиця Г.1

Тарифи WESTERN UNION за переказ USD(крім країн СНД**)

Сума відправлення (USD)

Комісія (USD)*

0.01 -- 50.00

13.00

50.01 -- 100.00

15.00

100.01 -- 200.00

22.00

200.01 -- 300.00

29.00

300.01 -- 400.00

34.00

400.01 -- 500.00

40.00

500.01 -- 750.00

45.00

750.01 -- 1 000.00

50.00

1 000.01 -- 1 500.00

75.00

1 500.01 -- 1 750.00

80.00

1 750.01 -- 2 000.00

90.00

2 000.01 -- 2 500.00

110.00

2 500.01 -- 3 000.00

120.00

3 000.01 -- 3 500.00

140.00

У кожному інтервалі 500 USD понад 3 500 USD додатково утримується комісія 20 USD*.

Тарифи за перекази до країн СНД**.

Сума відправлення (USD)

Комісія (USD)*

0.01 -- 100.00

5.00

100.01 -- 150.00

7.00

150.01 -- 200.00

9.00

200.01 -- 300.00

12.00

300.01 -- 400.00

16.00

400.01 -- 500.00

20.00

500.01 -- 600.00

24.00

600.01 -- 750.00

29.00

750.01 -- 1 000.00

37.00

1 000.01 -- 1 500.00

53.00

1 500.01 -- 2 000.00

69.00

2 000.01 -- 2 500.00

89.00

2 500.01 -- 3 000.00

109.00

3 000.01 -- 3 500.00

129.00

У кожному інтервалі 500 USD понад 3500 USD додатково утримується комісія 20USD*.

Тарифи за здійснення переказів по системі Quick Pay.

Сума відправлення (USD)

Комісія (USD)*

0.01 -- 3 000.00

15

3 000.01 -- 5 000.00

25

Тарифи за здійснення додаткових послуг (USD)

Додаткові послуги

Комісія (USD)*

Доставка чека одержувачу (за одну доставку)

Домініканська Республіка

3.00

Філіппіни

5.00

Еквадор

7.00

Інші країни, в яких надається ця послуга

13.00

Інформування по телеграфу/телефону (за одне інформування)

В'єтнам

2.00

Інші країни, в яких надається ця послуга

3.00

Повідомлення (за одне повідомлення)

безкоштовно

* -- комісія сплачується в гривнях по курсу НБУ на день здійснення переказу

** -- Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Таблиця Г.2

Тарифи депозитів фізичних осіб і ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» станом на 01.07.2009 року

Вклад на вимогу «Універсальний» безстроковий для власників пакету «Оптимальний» - долари

Сума вкладу

Мінімальна сума поповнення

Процентні ставки по вкладу

Примітка

Вклад на вимогу «Універсальний» безстроковий для власників пакету «Оптимальний»

від 20 USD до 2000 USD

від 20 USD

6,00%

Нарахованні відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно. Гнучкі умови внесення та зняття частини коштів без розірвання діючого договору

Вклад на вимогу «Універсальний» безстроковий для власників пакету «Оптимальний» - долари

Сума вкладу

Мінімальна сума поповнення

Процентні ставки по вкладу

Примітка

Вклад на вимогу «Універсальний» безстроковий для власників пакету «Оптимальний»

від 20 USD до 2000 USD

від 20 USD

6,00%

Нарахованні відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно. Гнучкі умови внесення та зняття частини коштів без розірвання діючого договору

від 2000 USD до 19999 USD

7,00%

Вклад на вимогу «Універсальний» безстроковий для власників пакету «Оптимальний» - євро"

Сума вкладу

Мінімальна сума поповнення

Процентні ставки по вкладу

Примітка

Вклад на вимогу «Універсальний» безстроковий для власників пакету «Оптимальний»

від 20 EUR до 2000 EUR

від 20 EUR

2,00%

Нарахованні відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно. Гнучкі умови внесення та зняття частини коштів без розірвання діючого договору

від 2000 EUR до 19999 EUR

3,00%

від 20000 EUR та більше

3,50%

Вклади у іноземній валюті

Сума вкладу

Мінімальна сума поповнення

Процентні ставки по вкладу

Доходність клієнта з врахуванням складного процента

Примітка

Вклад «Заощадження» 3 місяці (з пролонгацією/без пролонгації) для власників пакету «Оптимальний»

від 100 USD до 2000 USD

від 20 USD

10,25%

10,34%

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно

від 2000 USD до 19999

11,50%

11,61%

від 20000 USD і більше

11,50%

11,61%

від 100 EUR до 2000 EUR

від 20 EUR

4,50%

4,52%

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно

від 2000 EUR до 19999 EUR

5,50%

5,53%

від 20000 EUR і більше

5,50%

5,53%

Вклад «Заощадження» 6 місяців (з пролонгацією/без пролонгації)для власників пакету «Оптимальний»

від 100 USD до 2000 USD

від 20 USD

10,00%

10,21%

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно

від 2000 USD до 19999 USD

11,25%

11,52%

від 20000 USD и більше

11,25%

11,52%

від 100 EUR до 2000 EUR

від 20 EUR

4,75%

4,80%

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно

від 2000 EUR до 19999

5,75%

5,82%

від 20000 EUR и більше

5,75%

5,82%

Вклад «Заощадження» річний (з пролонгацією/без пролонгації)для власників пакету «Оптимальний»

від 100 USD до 2000 USD

від 20 USD

9,75%

10,11%

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щоквартально

від 2000 USD до 19999 USD

11,00%

11,46%

від 20000 USD и більше

11,00%

11,46%

від 100 EUR до 2000 EUR

від 20 EUR

5,75%

5,88%

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щоквартально

від 2000 EUR до 19999

6,75%

6,92%

від 20000 EUR и більше

6,75%

6,92%

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.