реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

1 Райффайзен Банк Аваль залишає за собою право стягувати додаткову комісію у розмірі 100 USD тоді, коли отриманий акредитив містить складні умови чи велику кількість умов.

2 Банк залишає за собою право стягувати додаткову комісію у розмірі 100 USD тоді, коли акредитив передбачає надання складних документів чи великої кількості документів (більше 7).

Комісії не повертаються у разі анулювання акредитиву або по закінченні строку дії акредитиву чи його частини.

Документарні акредитиви (банки-резиденти)

Тарифи на документарні акредитиви в експорті

Послуга

Тариф

Примітка

1

Попереднє авізування акредитиву

20 USD

2

Авізування акредитиву1

0,1% min 20 USD max 250 USD

3

Підтвердження акредитиву: без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

5% річних 0,2% за квартал min 50 USD max 1000 USD

Або за окремою згодою

4

Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву2

0,3% min 50 USD max 1000 USD

За кожний пакет документів

5

Платіж на користь бенефіціара

10 USD

6

Авізування змін умов акредитиву

20 USD

За кожне повідомлення

7

Обробка документів, що містять розбіжності з умовами акредитиву

30 USD

8

Анулювання акредитиву до закінчення його строку

20 USD

9

Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву, якщо Райффайзен Банк Аваль не є виконавчим банком

0,1% min 40 USD max 250 USD

10

Відстеження платежу з відстрочкою

0,1% max 50 USD

11

Переказ трансферабельного акредитиву на користь іншого бенефіціара

0,25% min 25 USD max 500 USD

12

Негоціація акредитиву

За окремою згодою

Тарифи на документарні акредитиви в імпорті

13

Попереднє авізування акредитиву

20 USD

14

Відкриття акредитиву/збільшення суми акредитиву. Залежно від сум: до 400,000; від 400,000 до 800,000; від 800,000 до 1,500,000; понад 1,500,000.

0,15% min 100 USD max 500 USD max 1000 USD max 1500 USD max 2000 USD

15

Забезпечення акредитиву, що відкривається, підтвердженням іншого банку з використанням кредитної лінії

За окремим договором про відкриття акредитиву

16

Інші зміни акредитиву

20 USD

17

Перевірка отриманих документів2

0,3% min 50 USD max 1000 USD

За кожен пакет документів

18

Обробка документів, що містять розбіжності з умовами акредитиву

30 USD

19

Анулювання акредитиву до терміну його закінчення

20 USD

20

Платіж на користь бенефіціара

10 USD

21

Акцепт трат

За окремою згодою

Інші операції в акредитивах

22

Додаткові запити за вимогою клієнта

20 USD

23

Відкриття акредитиву STAND BY: без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

0,25% за чи квартал його частину min 50 USD max 1000 USD

За окремим договором про відкриття акредитиву

24

Виконання функцій рамбурсуючого банку

0,15% min 30 USD max 500 USD

1 Банк залишає за собою право стягувати додаткову комісію у розмірі 50 USD тоді, коли отриманий акредитив містить складні умови чи велику кількість умов.

2 Банк залишає за собою право стягувати додаткову комісію в розмірі 50 USD тоді, коли акредитив передбачає надання складних документів чи великої кількості документів (більше 7).

Комісії не повертаються у разі анулювання акредитиву або по закінченні строку дії акредитиву чи його частини.

Таблиця Б.3

Тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням інкасових операцій для інших банків в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Документарні інкасові операції: банки-нерезиденти

Послуга

Тариф

Примітка

Інкасо в експорті

1

Обробка і підготовка до відправлення документів по інкасо

0,25% min 30 USD max 500 USD

Витрати на відправлення відшкодовуються окремо за фактом

2

Контроль за одержанням документів і сплатою (відмова від сплати) по інкасо, нарахування коштів по інкасо

0,15% min 30 USD max 500 USD

Інкасо в імпорті

3

Одержання й авізування документів по інкасо

0,15% min 30 USD max 500 USD

4

Передача документів по інкасо проти платежу з виконанням останнього відповідно до умов інкасо/повернення документів по інкасо без виконання

0,2% min 30 USD max 500 USD

Витрати на відправлення відшкодовуються окремо за фактом

Здійснення документарних операцій за допомогою SWIFT, TELEX, FAX -- 20 USD.

Поштові витрати -- за фактом.

Комісії можуть збільшуватися на суму відповідних комісій ОД/філіалу.

Комісійна винагорода в іноземній валюті, що сплачується іноземним банкам в документарних операціях, утримується у відповідній іноземній валюті за рахунок коштів банків-кореспондентів.

Документарні інкасові операції: банки-резиденти

Послуга

Тариф

Примітка

Інкасо в експорті

1

Обробка і підготовка до відправлення документів по інкасо

0,12% min 15 USD max 250 USD

Витрати на відправлення відшкодовуються окремо за фактом

2

Контроль за одержанням документів та сплатою (відмова від сплати) по інкасо, нарахування коштів по інкасо

0,15% min 30 USD max 500 USD

Інкасо по імпорті

3

Одержання й авізування документів по інкасо

0,15% min 30 USD max 250 USD

4

Передача документів по інкасо проти платежу з виконанням останнього згідно з умовами інкасо/повернення документів по інкасо без виконання

0,2% min 30 USD max 250 USD

Витрати на відправлення відшкодовуються окремо за фактом

Здійснення документарних операцій за допомогою SWIFT, TELEX, FAX -- 20 USD.

Поштові витрати -- за фактом.

Комісійна винагорода в іноземній валюті, що виплачується іноземним банкам в документарних операціях, утримується у відповідній іноземній валюті за рахунок коштів банків-кореспондентів.

Таблиця Б.4

Тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням операцій документарних гарантій для інших банків в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Документарні гарантії: банки-нерезиденти

Послуга

Тариф

Примітка

Отримані гарантії:

1

Попереднє авізування гарантії

50 USD

2

Авізування гарантії бенефіціару3

0,1% min 40 USD max 500 USD

3

Авізування змін умов гарантії

40 USD

4

Анулювання гарантії

40 USD

5

Перевірка за проханням клієнтів дійсності гарантій інших банків, не авізованих Райффайзен Банком Аваль

50 USD

6

Оформлення вимоги платежу

0,1% min 50 USD max 500 USD

Видані гарантії

7

Попереднє авізування гарантії

50 USD

8

Видача гарантії4 без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

0,25% за квартал чи його частину min 50 USD max 1000 USD

За окремим договором про надання гарантії утримується протягом усього строку дії гарантії, включаючи можливі його продовження

9

Видача гарантії Райффайзен Банком Аваль на підставі контр-гарантії іншого банку:4 без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

0,2% за квартал чи його частину min 50 USD max 1000 USD

За окремим договором про надання гарантії утримується протягом усього терміну дії гарантії, включаючи можливі його продовження

10

Зміна умов гарантії

40 USD

11

Анулювання гарантії

40 USD

12

Платіж за вимогою з виданої гарантії

0,2% min 50 USD max 500 USD

3 Банк залишає за собою право стягувати додаткову комісію у розмірі 100 USD тоді, коли отримана гарантія має складні умови чи велику кількість умов.

4 Банк залишає за собою право стягувати додаткову комісію у розмірі 100 USD тоді, коли гарантія, що видається, має складні умови чи велику кількість умов.

Документарні гарантії: банки-резиденти

Послуга

Тариф

Примітка

Отримані гарантії

1

Попереднє авізування гарантії

20 USD

2

Авізування гарантії бенефіціару3

0,1% min 20 USD max 250 USD

3

Авізування змін умов гарантії

20 USD

4

Анулювання гарантії

20 USD

5

Перевірка за проханням клієнтів дійсності гарантій інших банків, не авізованих Райффайзен Банком Аваль

50 USD

6

Оформлення вимоги платежу

0,1% min 50 USD max 500 USD

Видані гарантії

7

Попереднє авізування гарантії

20 USD

8

Видача гарантії4 без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

0,25% за квартал чи його частину min 50 USD max 1000 USD

За окремою згодою

9

Видача гарантії Райффайзен Банком Аваль на підставі контр-гарантії іншого банку4 без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

0,2% за квартал чи його частину min 50 USD max 1000 USD

За окремою згодою

10

Зміна умов гарантії

20 USD

11

Анулювання гарантії

20 USD

12

Платіж за вимогою з виданої гарантії

10 USD

3 Банк залишає за собою право стягувати додаткову комісію розміром 50 USD тоді, коли отримана гарантія має складні умови чи велику кількість умов.

4 Банк залишає за собою право стягувати додаткову комісію розміром 50 USD тоді, коли гарантія, що видається, має складні умови чи велику кількість умов.

Таблиця Б.5

Кореспондентська мережаВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Назва банку і місто

Номер рахунку

Валюта

S.W.I.F.T. BIC

Austria (040)

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, Vienna

55022305

70/55022305

81-55.022.305

80-55.022.305

79-55.022.305

83-55.022.305

73-55.022.305

71-55.022.305

94-55.022.305

89-55.022.305

88-55.022.305

EUR

USD

SEK

NOK

DKK

GBP

CHF

CAD

JPY

AUD

CZK

RZBA AT WW

Czech Republic (203)

Ceskoslovenska Obchodni Banka

CZK No. 8010-0866537343

CZK

CEKO CZ PP

Germany (276)

Standard Chartered Bank GmbH, Frankfurt

1703 2201

EUR

AEIB DE FX

Commerzbank AG, Frankfurt

400 8867087 00

400 8867087 01

USD

EUR

COBA DE FF

Deutsche Bank AG, Frankfurt

9470329 00

9470329 10

USD

EUR

DEUT DE FF

Hungary (348)

MKB (Magyar Kulkereskedelmi Bank), Budapest

103000022051797900003285

HUF

MKKB HU HB

Italy (380)

Unicredito Italiano SPA, Milano

0995 4281

EUR

UNCRITMM

Intesa Sanpaolo S.p.A., Milan

90064530127

USD

BCIT IT MM

Japan (392)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG, Tokyo

653-0463027

JPY

BOTKJPJT

Poland (616)

Bank PEKAO S.A.-Grupa PEKAO S.A., Warsaw

PL 07 1240 0001 3140559111120301

PLN

PKOP PL PW

Raiffeisen Bank Polska S.A., Warszawa

PL 53 1750 0009 0000000001340263

PLN

RCBW PL PW

Switzerland (756)

Societe Generale Zurich Branch, Zurich

08705151088220700

CHF

SGAB CH ZZ

UBS AG, Zurich

0230-69171.05M

0230-69171.70A

0230-69171.71V

0230-69171.72N

0230-69171.73X

CHF

JPY

USD

EUR

GBP

UBSWCHZH80A

United Kingdom (826)

Citibank N.A., London

8559430

10600091

EUR

GBP

CITI GB 2L

WACHOVIA BANK, NA, London

06890162

EUR

GBP

PNBP GB 2L

U.S.A. (840)

Standard Chartered Bank New York Branch (former American Express Bank Ltd., New York), New York

3582021711001

USD

SCBLUS33

The Bank of New York Mellon, New York

890-0260-688

USD

IRVT US 3N

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York

04-400-503

USD

BKTR US 33

Wachovia Bank N.A., New York

2000193004429

USD

PNBPUS3NNYC

JPMorgan Chase Bank, New York

001-1-090891

USD

CHAS US 33

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.