реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

На рис.1.1,1.2 наведена структура та динаміка активних операцій в ВАТ «МКБ» у 2001 - 2006 роках.

Рисунок 1.1. Структура активів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” станом на 01.01.2006 року

Рисунок 1.2. Динаміка структури активних операцій в кредитно-інвестиційному портфелі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

1.3.2 Пасивні банківські операції з іноземною валютою

Основними джерелами валютних коштів для проведення активних банківських операцій на зовнішніх ринках в ВАТ “МКБ” є [42]:

- поточні пасиви валютних коштів розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

- депозити юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті;

- поточні валютні кошти клієнтів на рахунках міжнародних пластикових платіжних карток;

- поточні кошти валютних переказів за системою WESTERN UNION та UNISTREAM;

- залучені валютні кредити іноземних банків;

Розрахунково-касове обслуговування

Основними видами послуг банку в рамках розрахункового та касового обслуговування клієнтів є:

· відкриття та обслуговування поточних рахунків

· касове обслуговування

· перекази валютних коштів

Депозити для юридичних осіб

Відносини Банку з корпоративними Клієнтами, яких нараховується понад

3 000, грунтуються на індивідуальному підході до потреб кожного Клієнта, якому надається депозитна програма МКБ для корпоративних клієнтів(табл.1.3).

Таблиця 1.3. Ставки депозитів для юридичних осіб Долар США, євро

1-3 місяці

3-6 місяців

6-9 місяців

9-12 місяців

понад 12 місяців

4%

5%

7%

8%

10%

Платіжні картки для юридичних осіб

Для здійснення розрахунків у межах України та за кордоном МКБ пропонує підприємствам використовувати платіжні карти системи Visa International. Це найпоширеніші у світі платіжні картки, які надають цілодобовий доступ до коштів по всьому світі. Картка системи Visa International - можливість оплачувати товари та послуги у понад 17 мільйонів торговельних закладів по всьому світу.

МКБ оформляє корпоративні картрахунки в доларах США та євро. При поповненні корпоративного картрахунка кошти можуть зараховуватися в безготівковій формі, що значно полегшить роботу бухгалтерії підприємства та скоротить час проведення розрахунків.

Депозити для фізичних осіб

Таблиця 1.4. Базові ставки депозитів для фізичних осіб

Долар США, євро

1-3 місяці

3-6 місяців

6-12 місяців

понад 12 місяців

5%

6%

8%

10%

У разі дострокового відкликання депозитного вкладу нарахування відсотків відбувається за такими ставками:

- у гривні - 2% (два відсотка) річних;

- у доларах США та євро - 1% (один відсоток) річних.

Платіжні картки для приватних осіб

Для здійснення розрахунків за кордоном МКБ пропонує громадянам користуватися платіжними картками системи Visa International.

Грошові перекази

З допомогою МКБ здійснюються грошові перекази за кордон. Для цього необов'язково відкривати поточний рахунок в Банку. Переказ коштів може здійснюватися як з особистого рахунка, так і без нього в межах норм, встановлених НБУ.

Без відкриття рахунку в Банку, МКБ пропонує використовувати систему Western Union для здійснення переказів в країни далекого зарубіжжя та систему UNIstream для того, щоб отримувати та переказувати кошти по території СНД.

МКБ одним з перших банків в Україні пропонує СИСТЕМУ UNIstream для отримання та здійснення грошових переказів в доларах США та євро в країни СНД, Балтії, Великобританію, Туреччину, Болгарію, Бельгію, Монголію, Китай, Румунію, Чехію, а також по Україні.

СИСТЕМА UNIstream має такі переваги:

- UNIstream - дешевий та швидкий спосіб переказати гроші в країни СНД - час доставки від 10 хвилин після відправлення;

- Комісія для відправника складає 1,3%-2,5% від суми переказу залежно від країни отримувача;

- Для отримувача переказу послуга БЕЗКОШТОВНА;

- UNIstream діє в 65 країнах, включаючи в себе 2000 пунктів обслуговуван-ня в 500 містах країн СНД.

На рис.1.3,1.4 наведена структура та динаміка пасивів в ВАТ «МКБ».

Рисунок 1.3. Структура пасивів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” cтаном на 01.01.2006 року

Рисунок 1.4. Динаміка структури залучених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

1.4 Економічна діагностика ефективності діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

Аналіз динаміки розвитку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в мікросередовищі оцінюється динамікой та структурой розвитку основних статей його пасивів та активів, прибутковістю діяльності та рівнем досягнутої рентабельності відносно нормативних вимог [41]

В додатку А наведені таблиці показників статей балансів та звітів про фінансові результати для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2006 роки [40], [41], [42].

На рисунках 1.5 - 1.6 наведена динаміка росту обсягів основних статей пасивів та активів балансу ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках [40].

За класифікацією Національного банку України ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до 4 групи банків, в які входять банки з активами рейтинга від 55 до 156, тобто з обсягами активів балансу, меншими 550 млн.грн. В 4 групі малих банків (в яку входять практично 100 банків України) ВАТ “Міжнародний комерційний банк” займає 6-7 місця [40].

Аналіз фінансових характеристик діяльності досліджуємого в курсовій роботі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на фоні загальних характеристик та тенденцій розвитку банківської системи України виявив наступні особливості його розвитку за 2001 - 2006 роки:

1) При поступовому рості власного капіталу банку у 2001 - 2006 роках з рівня 29,37 млн.грн. (4 квартал 2001) до 62,04 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на +111,2 %, обсяги залучених коштів у 2001 -2006 роках зросли з рівня 127,49 млн.грн.(4 квартал 2001) до рівня 428,54 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на 236,1 %, що в 2 рази більше темпу росту власного капіталу.

Рисунок 1.5. Динаміка росту обсягів залучених коштів та власного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

Рисунок 1.6. Динаміка росту обсягів кредитно-інвестиційного портфелю в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

При цьому у другій половині 2004 року - першій половині 2005 року банк пройшов кризисну стадію, пов'язану з передвиборчим ажіотажем та песимістичними очікуваннями виборів Президента України у 2004 році (див. рис.1.5):

- за останні три квартали 2004 року обсяги залучених коштів зменшились з рівня 330,28 млн.грн. до рівня 237,05 млн.грн., тобто знизились на - 28,2 % за рахунок різкого віддоту строкових депозитів як фізичних так і юридичних осіб;

- тільки на кінець другого кварталу 2005 року обсяги залучених коштів знову зросли до рівня 1 кварталу 2004 року (343,0 млн.грн.) та почав різко зростати;

2) Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2006 роки показав (див.рис.1.6):

- банк традиційно займається кредитуванням юридичних осіб (80 -82 % кредитно-інвестиційного портфелю), всі інші сектори активних операцій займають другорядне місце в стратегії банку;

- з першого кварталу 2005 року банк тактично змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб (12-13,5% кредитно-інвестиційного портфелю), застабілізувавши співвідношення кредитів юридичним та фізичним особам;

- у другому кварталі 2004 року банк вклав 12,5 млн.грн. в придбання державних цінних паперів та отримав довгостроковий кредит НБУ рефінансування в 11,4 млн.грн., інша активність банку на ринку цінних паперів дуже обмежена;

- з другого кварталу 2005 року банк мінімізував міжбанківське кредитування, зменшивши його обсяги в 5 разів;

- зростання кредитно-інвестиційного портфелю банка з другого кварталу 2005 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів пропорційно юридичним та фізичним особам;

3) Аналіз портфелю залучених та запозичених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2005 роки показав:

- загальний обсяг валюти балансу зріс з рівня 156,9 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 490,57 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 312,7% а відповідно темп приросту - 212,7%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 26,83 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 35,39 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 131,9% а відповідно темп приросту - 31,9%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 16,72 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 95,04 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 568,4% а відповідно темп приросту - 468,4%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 0,764 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 14,88 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1947,6% а відповідно темп приросту - 1847,6%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 19,2 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 246,91 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1286,0% а відповідно темп приросту - 1186,0%;

Враховуючи наведену зміну структури залучених коштів, ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2006 році практично став ощадним банком, оскільки строкові депозити фізичних осіб перевищили частку у 50% (50,3% валюти балансу у 1 кварталі 2006 року).

Аналіз ефективності роботи та фінансової стійкості банку до ризиків банківської діяльності проводимо згідно “ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” Національного банку України [12].

Згідно “Інструкції” [12], параметри обсягу та адекватності капіталу банку повинні відповідати наступним вимогам:

а) норматив Н1 - мінімального розміру регулятивного капіталу в євро (Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу. Основний капітал уважається більш незмінним, то і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки. Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.):

- на 01.01.2004 - не менше 5,5 млн.євро;

- на 01.01.2005 - не менше 6,0 млн.євро;

- на 01.01.2006 - не менше 7,0 млн.євро;

- на 01.01.2007 - не менше 8,0 млн.євро;

б) норматив Н2 - адекватності регулятивного капіталу/ платоспроможності (Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав)

- не менше 10% для достатньо капіталізованих банків

- більше 17% для добре капіталізованих банків

в) норматив Н3 - адекватності основного капіталу (Показник адекватності основного капіталу банку розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку):

- не менше 4% для достатньо капіталізованих банків;

- більше 8% для добре капіталізованих банків

Рисунок 1.7. Динаміка показників виконання нормативу Н1 по обсягу регулятивного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2000 -2006 роках

На рисунку 1.7 наведені результати розрахунків фактичного значення нормативу Н1 для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та його порівняння з нормативами НБУ у 2001 - 2006 роках. Як показують графіки на рисунку 1.7 на протязі 2001 - 2006 років банк виконує вимоги норматива Н1, але запас не перевищує 10 - 20%, тобто проблема нарощення власного капіталу для банку є критичною.

На рисунку 1.8 наведені результати розрахунків фактичних значень нормативів адекватності регулятивного та основного капіталу та порівняння їх з нормативними вимогами НБУ. Як видно з графіків рисунку 1.8, фактичні значення нормативів Н2,Н3 для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” знаходяться в діапазоні - “добре капіталізований банк”.
Рисунок 1.8. Динаміка показників виконання нормативів Н2, Н3 адекватності регулятивного та власного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2000 - 2006 роках
Прибутковість комерційного банку може бути охарактеризована наступними коефіцієнтами.

Коефіцієнти прибутковості комерційного банку [20]:

Двома найбільш важливими показниками аналізу прибутковості банку є показники прибутковості (рентабельності) активів та власного капіталу банку.

Прибуток після оподаткування

Прибуток на активи- ROA (%) = ----------------------------- х 100%

Середні загальні активи

Коефіцієнт ROA може використовуватись як коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку.

Прибуток після оподаткування

Прибуток на капітал- ROE (%) = --------------------------- х 100%

Середній капітал

Коефіцієнт ROE є основним показником для акціонерів та майбутніх інвесторів банку, оскільки показує доцільність інвестування коштів в діяльність банку у порівнянні з альтернативним вкладенням капіталу в інші галузі з більш вищою рентабельністю.

Коефіцієнти ефективності діяльності комерційного банку

Чистий процентний спред(%) =

Процентний дохід Процентні витрати

=(--------------------- - -------------------------------) х 100%

Сума доходних активів Сума витратних залучених коштів

Чистий процентний спред - визначає здатність банку приносити прибуток у вигляді його доходу від процентної різниці підпроцентних активів та залучених коштів.

Чиста операційна маржа(%) =

Чистий процентний дохід + Інший операційний дохід

=------------------------------------------------------- х 100%

Середні загальні активи

Чиста процентна маржа - показує залежність банку від непроцентних доходів. Збільшення цього коефіцієнта може свідчити про рівень диверсифікації в фінансових послугах чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів.

В таблиці 1.5 наведені результати розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2003 - 2005 роках.. На графіках рисунку 1.9 наведені результати розрахунку ROA та ROE за 2001 - 2006 роки.

Таблиця 1.5

Результати розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2003 - 2006 роках

Рисунок 1.9. Динаміка рівней рентабельності активів (ROA) та рентабельності власного капіталу (ROE) в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

Аналіз даних розрахунків, наведених в таблиці 1.5, показує, що:

- динаміка рівня рентабельності роботи банка є негативною;

- за 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

- частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

- рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

- рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

За класифікацією CAMEL НБУ по показникам фінансових результатів діяльності у 2005 році ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до низькорентабельних банків, у яких рентабельність активів ROA нижче порогу достатньої рентабельності в 1% (фактично - 0,823% за 2005 рік), а рентабельність власного капіталу ROE нижче порогу достатньої рентабельності у 10% (фактично - 6,336% за 2005 рік).

Розділ 2. Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

2.1 SWOT- аналіз та матриця привабливості сегментів міжнародного бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк»

Класичний SWOT-анализ припускає визначення сильних і слабких сторін у діяльності фірми, потенційних зовнішніх погроз і сприятливих можливостей і їхню оцінку в балах відносно среднеотраслевых показників або стосовно даних стратегічно важливих конкурентів. Класичним представленням інформації такого аналізу було складання таблиць сильних сторін у діяльності фірми (S), її слабких сторін (W), потенційних сприятливих можливостей (О) і зовнішніх погроз (Т) [35], [36].

У ряді робіт, викладається методика SWOT-аналізу, основний упор у якій зроблений не на методи визначення й оцінку S, W, O і T, а на формулювання конкретних стратегій і заходів на основі S, W і з обліком O і T. Так, у [35] пропонується після визначення S, W, O, T перейти до складання матриці стратегій:

SO - заходи, які необхідно провести, щоб використовувати сильні сторони для збільшення можливостей компанії;

WO - заходи, які необхідно провести, переборюючи слабкі сторони і використовуючи представлені можливості;

ST - заходи, що використовують сильні сторони організації для запобігання погроз;

WT - заходи, що мінімізують слабкі сторони для запобігання погроз.

У таблиці 2.1 представлені результати SWOT- аналізу для досліджуємого ВАТ „Міжнародний комерційний банк”.

Таблиця 2.1. Матриця SWOT - аналізу діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

МАТРИЦЯ SWOT-АНАЛІЗУ

Сильні сторони (S)

1. Висока процентна частка торгових доходів по валютообміним операціям (13,8%) в загальних операційних доходах, що в 2 раза вище рівня банківської системи України

2. Наявність власного капі-талу 7,2 млн.евро, що відповідає нормативам НБУ

3.Виконання всіх норма-тивів НБУ по рівню капіталу та ризикам

4.Високий рівень банківсь-кого сервісу (персональні менеджери)

5. Наявність філій та відділень по території України

6. Наявність кредитної ліній ЕБРР по інвестиційному кредитуванню малого підприємств за рахунок можливості застави акцій ВАТ на суму статутного фонду

7. Високий рівень власного кредитування 59% -юрособи та 11% -фізособи і малий рівень передачі ресурсів по міжбанку - 2,3%, що в 5 разів нижче показників банківської системи

8. Наявність у банку власного програмного забезпечення по аналізу інвестиційного кредитуван-ня

Слабкі сторони (W)

1. Перекос у джерелах формування ресурсної бази 50,6% та 16,8% за рахунок „дорогих” строкових депозитів фізичних осіб та юридичних осіб

2. Низький рівень „дешевих” поточних коштів фізичних (4,2%) та юридичних (9,7%) осіб

3. Низький рівень (4,4%) міжбанківських ресурсів середньої вартості.

4. Динаміка рівня рентабель-ності роботи банка є негатив-ною, ROA<1%, ROES<6,5%, що в 2 раза нижче показників по банківській системі;

5. За 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

6. Частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

7. Рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

8.Рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

9. Частка витрат на оплату праці в 1,8 раза вище рівня в банківській системі

10. Частка витрат на утримання інфраструктури банку в 1,7 раза вище рівня в банківській системі

Можливості (О)

1.Зниження вартості ресурсів за рахунок еврокредитов банків Європи

2. Зниження вартості ресурсів за рахунок залучення поточних коштів пенсійних та соціальних виплат населенню

3. Нагромадження ресурс-ної бази з терміном залу-чення більш 20-30 років за рахунок недержавних пенсійних фондів

4. Розширення валютної ліцензії для торгівлі банківськими металами

5. Підвищення рівня власного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій ВАТ та їх рефінансування в ЕБРР

6. Розширення іпотечного кредитування населення за рахунок еврокредитів по технології кредитування малих підприємств.

SO-стратегія

1.Розширення участі на ринку іпотечного кредиту-вання за рахунок зниження відсоткових ставок на іпотечні кредити

2. Залучення ресурсів недер-жавних пенсійних фондів під нові іпотечні цінні папери

3. Розширення участі на ринку пенсійно-соціальних банківських продуктів по обслуговуванню виплат населенню

4. Розширення програм кредитування малого бізнесу за рахунок коштів ліній ЕБРР

WO-стратегія

1. Створення маркетингової групи і відділу недержавних пенсійних фондів

2. Створення відділу соціально-орієнтованих банківських продуктів по обслуговуванню пенсійно-соціальних виплат населенню

3. Створення підрозділу роботи з новими видами іпотечних цінних паперів рефінансування кредитів

4. Створення підрозділу роботи з Державною іпотечною установою рефінансування кредитів

5. Створення відділу роботи з банківськими металами

Погрози (Т)

1. Низька платоспро-можність населення та зни-ження активності на ринку валютообміну та бан-ківських металів

2. Зниження проектної рентабельності роботи кредитуємих підприємств за рахунок підняття ціни на енергоносії в Україні, ризик неповернення кредитів.

3. Монополізація недер-жавних пенсійних фондів в крупних банках та моно-полізація їми пенсійно-соціальних виплат

4. Директивне валютне регулювання та можливі втрати на різких змінах курсу за рішенням НБУ

ST-стратегія

1.Формування пільгових програм іпотечного креди-тування за рахунок фондів державної підтримки житлового забезпечення населення

2. Підвищення терміну кредитування до 30-40 років і зниження рівня щомісяч-них внесків до прийнятного рівня доходів населення

3. Зниження відсотків по кредитам за рахунок зниження вартості ресурсів

WT-стратегія

1.Надання відстрочок у платежах на 2-5 років від моменту надання кредиту

2. Участь у створенні верти-кально-інтегрованих ФПГ по житловому будівництву і регулювання цін на житло

3. Використання іпотеки землі як джерела залучення додаткового фінансування з міжнародних ринків

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.