реферат бесплатно, курсовые работы
 

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків

У 2006 році тривав процес концентрації зобов'язань у банках І групи, які відіграють ключову роль у банківській системі. У банках І групи (12 банків) було сконцентровано близько 59% від загального обсягу зобов'язань банківського сектору. Банкам ІІ групи (15 банків) належало 17,9% загальних зобов'язань банків, банкам ІІІ групи (28 банків) - 12,9%, банкам ІV групи (108 банків) - 10,2% зобов'язань (табл. 2.11).

Таблиця 2.11. Структура зобов'язань комерційних банків України за станом на 01.01.2006 (тис. грн.)

Група

Кошти

банків

Кошти

юридичних

осіб

Кошти

фізичних

осіб

Нараховані

витрати, що

мають бути

сплачені

Відстрочені

податкові

зобов'я-

зання

Усього

зобов`язань

І

%

17 206 151

53,77

40 923 165

55,67

48 103 051

65,37

1 131 393

60,91

421 822

63,53

111 392 981

59,11

ІІ

%

6 515 603

20,36

14 770 697

20,09

10 699 989

14,54

340 691

18,34

107 065

16,13

33 656 581

17,86

ІІІ

%

5 258 629

16,43

10 135 790

13,79

7 653 691

10,4

206 832

11,13

70 869

10,67

24 302 765

12,9

ІV

%

3 018 282

9,44

7 681 148

10,45

7 126 519

9,69

178 625

9,62

64 211

9,67

19 074 801

10,13

Разом

%

31 998 665

100

73 510 800

100

73 583 250

100

1 857 541

100

663 967

100

188 427 129

100

Найбільша питома вага серед зобов'язань банків у 2006 році належала коштам фізичних та юридичних осіб (48,1 млн. грн. та 40,9 млн. грн. відповідно).

Банкам І групи належало 53,77% коштів банківської системи; банкам ІІ групи - 20,36%; ІІІ групи - 16,43%; ІV - 9,44%.

Кошти юридичних осіб були зосереджені у банках І групи на 55,67%, фізичних осіб - 65,37%.

У 2007 році зобов'язання банків мали наступний вигляд (табл. 2.12).

Таблиця 2.12. Структура зобов'язань комерційних банків України за станом на 01.01.2006 (тис. грн.)

Група

Кошти

банків

Кошти

юридичних

осіб

Кошти

фізичних

осіб

Нараховані

витрати, що

мають бути

сплачені

Відстрочені

податкові

зобов'я-

зання

Усього

зобов`язань

І

%

51 692 684

67,44

53 908 641

56,28

72 354 298

67,54

1 992 384

65,18

1 209 820

71,94

188 795 624

63,44

ІІ

%

15 533 811

20,27

22 806 932

23,81

16 076 434

15

530 202

17,35

179 277

10,66

57 715 430

19,39

ІІІ

%

4 890 133

6,38

8 897 935

9,29

8 551 835

7,98

295 702

9,67

142 565

8,48

24 711 463

8,3

ІV

%

4 528 045

5,91

10 180 185

10,62

10 152 725

9,48

238 386

7,8

150 158

8,92

26 390 659

8,87

Разом

%

76 644 665

100

95 793 690

100

107 135 297

100

3 056 675

100

1 681 820

100

297 613 179

100

Банкам І групи (15 банків) належало 63,4% загальних зобов'язань, ІІ групи (19 банків) - 19,4%, ІІІ групи (25 банків) - 8,3%, ІV групи (110 банків) - 8,9% зобов'язань. Найбільша питома вага, як і попереднього року, належала коштам фізичних (107,1 млн. грн) та юридичних осіб (95,8 млн. грн.)

У банках І групи було зосереджено 67,44% усіх коштів банківської системи, 56,28% коштів юридичних осіб та 67,54% коштів фізичних осіб.

У 2008 році продовжувалася тендеція до концентації зобов'язань у банках І групи. До цієї групи належало 17 банківських установ, у яких було сконцентровано 65,8% зобов'язань. Банкам ІІ групи (17 банків) належало 17,2% зобовязань, банкам ІІІ групи (34 банка) - 9,9%, ІV групи (105 банків) - 7,1% зобов'язань. Найбільша питома вага, як і в попередні роки, належала коштам фізичних (165,9 млн. грн.) та юридичних осіб (152,4 млн. грн.).

Таблиця 2.13. Зобов'язання банків України за станом на 01.01.2008 (тис. грн.)

Група

Кошти

банків

Кошти

юридичних

осіб

Кошти

фізичних

осіб

Нараховані

витрати, що

мають бути

сплачені

Відстрочені

податкові

зобов'я-

зання

Усього

зобов`язань

І

114 847 662

90 723 182

113 776 604

4 139 695

1 674 128

348 460 958

ІІ

33 512 037

29 068 705

22 223 611

778 843

250 278

91 287 655

ІІІ

13 039 021

18 131 939

16 832 893

551 433

350 714

52 227 077

ІV

7 225 299

14 478 658

13 153 572

335 574

233 682

37 842 139

Разом

168 624 018

152 402 483

165 986 680

5 805 546

2 508 801

529 817 828

Якщо простежувати тенденцію, то за 2006-2008 рік кошти банків зросли на 136,6 млн. грн. (з 32 млн. грн. у 2006 році до 168,6 млн. грн. у 2008). Кошти юридичних осіб збільшились на 78,9 млн. грн, фізичних осіб - на 92,3 млн. грн. Приріст нарахованих витрат, що мають бути сплачені склав 3,9 млн. грн., відстрочених податкових зобов'язань - 1,8 млн. грн. Інші зобов'язання збільшились на 11,2 млн. грн. (рис. 2.10)

Рисунок 2.10. Динаміка зобов'язань банків протягом 2006-2008 рр., млн. грн.

У 2006-2008 роках простежувалася тенденція до збільшення капіталу банків. Так за три роки статутний капітал банків І групи зріс на 14,7 млн. грн. (з 7,2 до 21,9 млн. грн.), банків ІІ групи - на 5,4 млн. грн. (з 2,4 млн. грн. у 2006 році до 7,8 - у 2008). Статутний капітал банків ІІІ групи зріз за три роки на 4,4 млн. грн., ІV групи - на 2,2 млн. грн. (рис. 2.11)

Рисунок 2.11 Динаміка статутного капіталу за групами банків, тис. грн.

Склад власного капіталу банків протягом 2006-2008 років надано у таблицях 2.14 - 2.16.

Таблиця 2.14. Власний капітал банків України станом на 01.01.2006, (тис. грн.)

Група

Статутний капітал

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

Прибуток /Збиток поточного року

Усього власного капіталу

Усього пасивів

І

7 215 971

1 809 488

1 257 733

12 108 902

123 501 883

ІІ

2 396 214

229 922

415 657

3 944 221

37 600 802

ІІІ

1 846 712

511 352

410 352

3 508 281

27 811 046

ІV

4 685 543

418 108

86 381

5 889 449

24 964 250

Разом

16 144 439

2 968 871

2 170 124

25 450 853

213 877 982

Таблиця 2.15. Власний капітал банків України станом на 01.01.2007, (тис. грн.)

Група

Статутний капітал

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

Прибуток /Збиток поточного року

Усього власного капіталу

Усього пасивів

І

12 459 190

2 757 817

2 825 685

22 965 199

211 760 824

ІІ

4 555 972

884 994

690 703

7 092 662

64 808 091

ІІІ

3 039 680

495 593

325 559

4 566 612

29 278 079

ІV

6 211 337

666 129

302 525

7 941 637

34 332 295

Разом

26 266 179

4 804 533

4 144 473

42 566 109

340 179 288

Таблиця 2.16. Власний капітал банків України станом на 01.01.2008, (тис. грн.)

Група

Статутний капітал

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

Прибуток /Збиток поточного року

Усього власного капіталу

Усього пасивів

І

21 905 367

4 306 410

4 832 909

39 810 141

388 271 099

ІІ

7 828 387

977 526

843 861

11 668 566

102 956 220

ІІІ

6 188 937

936 094

537 394

8 942 971

61 170 048

ІV

6 949 939

796 216

405 525

9 156 597

46 998 735

Разом

42 872 630

7 016 246

6 619 689

69 578 274

599 396 103

Усього власний капітал І групи банків протягом трьох років збільшився на 27,7 млн. грн., ІІ групи - на 7,8 млн. грн., ІІІ групи - на 5,4 млн. грн., ІV групи - на 3,2 млн. грн. (рис. 2.12)

Рисунок 2.12. Динаміка власного капіталу банків за групами, млн. грн.

Одним з найважливіших показників діяльності банків є розмір отриманого прибутку.

Станом на 01.01.2006 року банки І групи отримали прибуток у розмірі 1,3 млн. грн., банки ІІ групи - 0,4 млн. грн., ІІІ групи - 0,4 млн. грн., ІV групи - 0,08 млн. грн.

Таблиця 2.17. Фінансові результати банків України станом на 01.01.2006, тис. грн.

Група

Процентний дохід

Комісійний дохід

Прибуток від операцій

Прибуток до оподаткування

Прибуток після оподаткування

І

11 165 425

3 592 446

3 475 156

1 704 117

1 257 733

ІІ

2 905 172

875 711

842 437

545 589

415 632

ІІІ

2 518 439

692 144

788 422

557 345

410 352

ІV

2 440 094

614 331

655 796

177 707

86 380

Разом

19 029 129

5 774 633

5 761 813

2 984 761

2 170 099

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.