реферат бесплатно, курсовые работы
 

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків

Обсяг іноземного капіталу в зареєстрованому статутному капіталі банків України протягом 2007 збільшився більш як у 2 рази і становив 15,1 млрд. грн. (у 2006 р. - 7,4 млрд. грн.). Відповідно частка іноземного капіталу у зареєстрованому статутному капіталі банків України збільшилася до 35,0% за 2007 р., або на 7,4 процентного пункту.

Протягом 2006-2008 рр. спостерігався приріст балансового капіталу банків. Так у 2006 році він склав 17115,3 млн. грн., у 2007 - 27011,9 млн. грн., у 2008 - 49685 млн. грн.

Статутний капітал банків за три роки збільшився 26372 млн. грн. до 73823,8 млн. грн., тобто на 47451,8 млн. грн. або у 2,8 рази.

У 2006 році приріст загальних резервів, резервного фонду та інших фондів склав 1725,6 млн. грн., у 2007-2086,2 млн. грн., у 2008 - 3478,4 млн. грн. Тобто за три роки збільшився на 5564,6 млн. грн. [4-6]

Запорукою фінансової стійкості та передумовою для розвитку та підвищення конкурентоспроможності банків є забезпечення прибутковості та підвищення ефективності їх діяльності.

За підсумками 2006 року банки отримали отримали прибуток 4,1 млрд. грн. (за 2005 рік - 2,2 млрд. грн.). За підсумками 2007 року, діючими банками України отримано прибуток, який порівняно з попереднім роком збільшився на 59,7% і дорівнював 6,6 млрд. грн. За підсумками 2008 року банками України отримано прибуток, який порівняно з попереднім роком збільшився на 10,3% і дорівнював 7,3 млрд. грн.

Рисунок 2.4. Динаміка прибутку банківського сектору України

Підсумовуючі дані можна сказати, що за 3 роки прибуток банківського сектору збільшився з 4,1 млрд. грн. до 7,3 млрд. грн. або на 3,2 млрд. грн.

Якщо говорити про динаміку рентабельності активів комерційних банків України, то протягом 2006-2008 рр. простежувалася тенденція до їх поступового зниження. Так у 2006 році ROA комерційних банків складав 1,61%, у 2007 - 1,50%, у 2008 - 1,03%. Тобто за три роки рентабельність активів банків України знизилась на 0,58%.

Рисунок 2.5. Динаміка рентабельності активів комерційних банків України, %

Протягом 2006-2008 рр. рентабельність капіталу банків також мала чітку тенденцію до зниження. Цьому сприяли кризові явища в економіці та зниження довіри населення до банківської системи. Так у 2006 році ROE складав 13,52%, у 2007 - 12,67%, у 2008 - 8,51%. Таким чином протягом трьох років рентабельність капіталу зменшилась на 5,01%.

Рисунок 2.6. Динаміка рентабельності капіталу комерційних банків України, %

Для визначення тенденцій розвитку банківського сектору України також використовують такі показники, як адекватність регулятивного капіталу (Н2), чиста процентна маржа та чистий спред.

Динаміка адекватності регулятивного капіталу подана на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7. Динаміка адекватності регулятивного капіталу комерційних банків України, %

Як видно з рисунку 2.7 у 2007 році показник Н2 зменшився на 0,27% і становив 13,92%. У 2008 році він навпаки збільшився на 0,09% і становив 14,01%.

Чиста процентна маржа у 2006 році дорівнювала 5,30%. У 2007 році вона складала 5,03%, тобто зменшилась по відношенню до попереднього року на 0,27%. У 2008 році показник чистої процентної маржі дорівнював 5,30%, тобто збільшився на 0,27% до попереднього року (рис. 2.8)

Рисунок 2.8. Динаміка чистої процентної маржі комерційних банків України, %

Протягом трьох років чистий спред знизився на 0,58%. Так у 2006 році цей показник дорівнював 5,76%, у 2007 році - 5,31%, у 2008 році - 5,18%. Динаміка чистого спреду надана на рисунку 2.9. [10-12]

Рисунок 2.9. Динаміка чистого спреду комерційних банків України, %

Для регулювання та визначення оцінки діяльності комерційних банків НБУ встановлює економічні нормативи. Динаміка їх виконання надана у таблиці 2.5. [14]

Таблиця 2.5 Економічні нормативи комерційних банків України станом на кінець року

Норматив

2006

2007

2008

Н1

Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (тис. грн.)

38365676

67183287

107362256

Н2

Норматив адекватності регулятивного капіталу (не менше 10 відсотків)

13,98

13,92

13,08

Н3

Норматив адекватності основного капіталу (не менше 4 відсотків)

9,45

9,14

9,08

Н4

Норматив миттєвої ліквідності

(не менше 20 відсотків)

54,26

52,89

58,38

Н5

Норматив поточної ліквідності

(не менше 40 відсотків)

67,96

73,49

76,99

Н6

Норматив короткострокової ліквідності

(не менше 20 відсотків)

36,20

37,70

32,73

Н7

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

(не більше 25 відсотків)

22,65

22,58

23,33

Н8

Норматив великих кредитних ризиків

(не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)

194,04

173,97

170,69

Н9

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (не більше 5 відсотків)

1,94

1,81

1,55

Н10

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

(не більше 30 відсотків)

6,52

6,18

6,79

Н11

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15 відсотків)

0,75

0,39

0,23

Н12

Норматив загальної суми інвестування

(не більше 60 відсотків)

10,35

9,33

5,91

Н13

Норматив загальної відкритої валютної позиції

(не більше 30 відсотків)

8,1208

7,5840

10,4398

Н13-1

Норматив загальної довгої відкритої валютної позиції

(не більше 20 відсотків)

6,2564

4,9710

8,2593

Н13-2

Норматив загальної короткої відкритої валютної позиції

(не більше 10 відсотків)

1,8959

2,6452

2,2400

Як бачимо з таблиці 2.5 протягом 2006-2008 років комерційні банки України дотримувалися економічних нормативів, що були встановлені НБУ, що свідчить про надійність та стабільне функціонування банківської системи.

2.2 Рейтингування комерційних банків України

Відповідно до рішення Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 21 грудня 2007 року на 2008 рік було встановлено граничні межі розміру регулятивного капіталу та активів для окремих груп банків: група І (регулятивний капітал більше 1000 млн. грн., активи більше 10000 млн. грн.), група ІІ (регулятивний капітал більше 300 млн. грн., активи більше 3000 млн. грн.), група ІІІ (регулятивний капітал більше 100 млн. грн., активи більше 1000 млн. грн.), група ІV (регулятивний капітал менше 100 млн. грн., активи менше 1000 млн. грн.).

Відповідно до цього у 2006 році діяло 12 банків, що відносились до І групи, 15 банків ІІ групи, 28 банківських установ ІІІ групи та 108 банків, які відносились до ІV групи (див. табл. 2.6)

Таблиця 2.6. Кількість банківських установ за групами

Група банків

Кількість у 2006 році

Кількість у 2007 році

Кількість у 2008 році

І

12

15

17

ІІ

15

19

17

ІІІ

28

25

34

ІV

108

110

105

Як бачимо, протягом трьох років простежувалася тенденція до зростання кількості банків І групи з 12 у 2006 році до 17 у 2008 році.

За 2007 рік питома вага І групи банків зросла на 2,6% (з 62,2% у 2006 році до 64,8% у 2007), а вага ІІ групи банків скоротилась на 1,9% (з 19,1% до 17,2%), тому можна зробити висновок про зростаючу роль банків І групи у рейтингу НБУ.

Протягом 2008 року спостерігалась така сама тенденція. Питома вага І групи банків зросла на 3,2% (з 64,8% у 2007 році до 68% у 2008році), а вага ІІ групи банків скоротилась на 0,6% (з 17,2% до 16,6%).

Протягом 2006-2008 років склад активів комерційних банків за групами мав такий вигляд (табл. 2.7)

Таблиця 2.7. Концентрація активів за групами банків

Група

2006

2007

2008

відс.

млрд. грн.

відс.

млрд. грн.

відс.

млрд. грн.

Група І

62,2

219,63

64,8

401,11

68,0

661,84

Група ІІ

19,1

67,44

17,2

106,47

16,6

161,57

Група ІІІ

8,6

30,37

10,2

63,14

7,3

71,05

Група ІV

10,1

35,66

7,8

48,28

8,1

78,84

Як бачимо з таблиці, у 2006 році банкам І групи належало 62,2% активів банківської системи, тобто 219,63 млрд. грн. Банкам ІІ групи - 19,1% або 67,44 млрд. грн. Банкам ІІІ групи - 8,6% або 30,37 млрд. грн. ІV групи - 10,1%, що становило 35,66 млрд. грн. Більш детально структура активів за групами банків у 2006 році надана у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Активи комерційних банків за групами станом на 1 січня 2006 року

Група

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

Цінні папери, що рефінан-суються НБУ

Кошти в інших банках

Резерви під заборго-ваність інших банків

Резерви у відсотках до активу

Цінні папери у торговому портфелі банку

Кредити, що надані

Усього активів

Група І

(12 банків)

15 411 855

5 588 020

10 953 756

104 307

0.95

219 640

84 686 862

123 501 883

Група ІІ

(15 банків)

4 394 692

406 718

6 864 097

41 675

0.61

262 870

23 031 444

37 600 802

Група ІІІ

(28 банків)

2 672 738

415 284

4 043 075

76 570

1.89

0

18 552 322

27 811 046

Група ІV

(108 банків)

2 439 651

77 181

3 730 363

61 925

1.66

146 978

16 006 130

24 964 250

Усього

24 918 937

6 487 203

25 591 291

284 477

1.11

629 488

142 276 756

213 877 982

Таблиця 2.9 Активи комерційних банків за групами станом на 1 січня 2007 року

Група

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

Цінні папери, що рефінан-суються НБУ

Кошти в інших банках

Резерви під заборго-ваність інших банків

Резерви у відсотках до активу

Цінні папери у торговому портфелі банку

Кредити, що надані

Усього активів

Група І

(15 банків)

16 572 377

3 350 035

20 223 500

179 830

0,89

2 216 184

160 924 568

211 760 824

Група ІІ

(19 банків)

4 445 398

948 424

11 790 459

66 972

0,57

591 613

42 048 423

64 808 091

Група ІІІ

(25 банків)

2 445 892

153 644

4 432 337

74 163

1,67

160 365

20 543 876

29 278 079

Група ІV

(110 банків)

3 029 778

115 604

5 863 300

73 440

1,25

478 781

22 005 659

34 332 295

Усього

26 493 445

4 567 706

42 309 595

394 411

0,93

3 446 944

245 522 529

340 179 288

У 2007 році банкам І групи належало 64,8% активів банківської системи, тобто 401,11 млрд. грн. Банкам ІІ групи - 17,2% або 106,47 млрд. грн. Банкам ІІІ групи - 10,2% або 63,14 млрд. грн. ІV групи - 7,8%, що становило 48,28 млрд. грн. Структура активів за групами надана у таблиці 2.9.

У 2008 році банкам І групи належало 68% активів банківської системи, тобто 661,84 млрд. грн. Банкам ІІ групи - 16,6% або 161,57 млрд. грн. Банкам ІІІ групи - 7,3% або 71,05 млрд. грн. ІV групи - 8,1%, що становило 78,84 млрд. грн. Структура активів за групами наведена у таблиці 2.10.

Як бачимо протягом трьох років спостерігалася тенденція до концентрації банківських активів у банках І групи. Ці банки відігравали ключову роль у банківській системі і соціально-економічному розвитку України. За три роки активи банків І групи збільшились на 5,8%.

Таблиця 2.10 Активи комерційних банків за групами станом на 1 січня 2008 року

Група

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

Цінні папери, що рефінан-суються НБУ

Кошти в інших банках

Резерви під заборго-ваність інших банків

Резерви у відсотках до активу

Цінні папери у торговому портфелі банку

Кредити, що надані

Усього активів

Група І

(17 банків)

23 579 885

6 289 174

42 946 862

383 389

0.89

4 561 492

291 769 384

388 271 099

Група ІІ

(17 банків)

6 155 152

2 281 588

20 499 991

97 199

0.47

1 502 745

65 958 569

102 956 220

Група ІІІ

(34 банків)

3 688 734

762 512

9 676 054

86 971

0.90

313 542

41 866 448

61 170 048

Група ІV

(105 банків)

3 678 225

387 271

8 488 919

68 146

0.80

650 976

30 457 636

46 998 735

Усього

37 101 997

9 720 545

81 611 826

635 705

0.78

7 028 755

430 052 037

599 396 103

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.