реферат бесплатно, курсовые работы
 

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічного аналізу і фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Банківські операції”

“Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства”

Дніпропетровськ 2007

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

1.2 Методологічні вхідні дані завдання

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКИ ВАРІАНТІВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу

2.2 Етап 2. Алгоритм та розрахунок ліміту овердрафту

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКУ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Етап 3. Складання графіку платежів

3.2 Аналіз результатів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час вивчення дисципліни, їх застосування для розрахунку платежів по різним видам кредитів, складання звіту про рух коштів на поточних рахунках, визначення необхідних сум овердрафту для фінансування поточних потреб підприємства.

В курсовій роботі були вирішені наступні задачі:

1) на базі вихідних даних застосовані теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення дисципліни;

2) пояснені методичні підходи до віднесення окремих показників, що розраховуються;

3) визначені найбільш сприятливі умови кредитування для підприємства та обґрунтувати їх ефективність;

4) складені звіти про обороти підприємства за поточним рахунком з урахуванням отриманих кредитів, порядку проведення розрахунків в іноземній та національній валюті;

5) пояснені прийняті рішення щодо відстрочки платежу, чи інших операцій по поточному та кредитним рахункам підприємства;

6) пояснені причини та наслідки виникнення від'ємних залишків по поточному рахунку підприємства (поточні овердрафтні кредити).

Розділи курсової роботи відповідають трьом основним етапам її виконання, а саме:

1) Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу.

2) Етап 2. Розрахунок ліміту овердрафту.

3) Етап 3. Складання графіку платежів

Курсова робота виконана згідно методичних вказівок на базі комплексу вихідних даних для умовного підприємства варіант №4.

При виконанні курсової роботи застосований комплекс побудованих програмно-пов'язаних “електронних” таблиць Excel2000.

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

Таблиця 1.1 Вхідні дані для розрахунку графіку обслуговування боргу (Варіант №4)

Вартість обладнання, яке підприємство планує придбати за кредитні кошти, грн.

124 872

Базова процентна ставка

24,0%

Ставка LIBOR

4,5%

Плата за оформлення об'єкту застави

0,1%

Плата за відкриття кредитного рахунку

4,0%

Плата за перевірку документів

0,5%

РКО

1,0%

Активи, що передаються у заставу, грн..

156 091

Витрати на оформлення страхової гарантії кредиту

5,0%

Вексель 1, грн.

49 949

Строк погашення векселя №1 (надходження коштів)

15.08.2007

Вексель 2, грн.

12 487

Строк погашення векселя №2 (надходження коштів)

30.10.2007

Вексель 3, грн.

24 974

Строк погашення векселя №3 (надходження коштів)

15.12.2007

Курс грн. /дол..

5,05

Плата за покупку валюти на міжбанківській біржі

1,0%

Збір в Пенсійний Фонд за покупку валюти на біржі

1,0%

Плата за вільний продаж валюти на міжбанківській біржі

0,5%

Плата за обов'язковий продаж валюти на міжбанківській біржі

0%

Ставка оподаткування прибутку

25,0%

Норматив обов'язкового обсягу продажу валюти по експортних контрактах ЗЕД

50,0%

Строк продажу валюти з момента надходження на валютний розр.рахунок (в задачі), днів

1

Таблиця 1.2 Вхідні дані для розрахунку графіку платежів (Варіант №4)

Вид грошових виплат / надходжень

Регулярність

Сума

Виручка по контракту № 1/23456, грн.

10 січня

26 015

Виручка по контракту № 1/23457, грн.

5 лютого

30 178

Виручка по контракту № 1/23458в, дол.

20 березня

10 198

Виручка по контракту № 1/23459, грн.

13 квітня

19 667

Виручка по контракту № 1/23460, грн.

7 травня

24 870

Виручка по контракту № 1/23461, грн.

17 червня

12 956

Виручка по контракту № 1/23462в, дол.

12 липня

14 090

Виручка по контракту № 1/23463в, дол.

27 серпня

3 642

Виручка по контракту № 1/23464, грн.

14 вересня

14 464

Виручка по контракту № 1/23465, грн.

18 жовтня

25 287

Виручка по контракту № 1/23466, грн.

21 листопада

22 872

Виручка по контракту № 1/23467, грн.

27 грудня

35 901

Виплата заробітної плати, грн.

До 30 числа кожного місяця

4 683

Оплата комунальних послуг, грн.

До 10 числа кожного місяця

624

Оплата електроенергії, грн.

До 15 числа кожного місяця

1 301

Оплата водопостачання, грн.

До 20 числа кожного місяця

572

Оплата матеріалів по контракту № 2/312, грн.

15 січня

4 683

Оплата матеріалів по контракту № 2/313, грн.

23 лютого

8 325

Оплата матеріалів по контракту № 2/314, грн.

2 березня

13 528

Оплата матеріалів по контракту № 2/315, грн.

5 квітня

10 271

Оплата матеріалів по контракту № 2/316, грн.

13 травня

17 659

Оплата матеріалів по контракту № 2/317, грн.

7 червня

11 291

Оплата матеріалів по контракту № 2/318, грн.

1 липня

12 029

Оплата матеріалів по контракту № 2/319, грн..

21 серпня

10 781

Оплата матеріалів по контракту № 2/320в, дол..

18 вересня

4 433

Оплата матеріалів по контракту № 2/321, грн.

13 жовтня

12 238

Оплата матеріалів по контракту № 2/322, грн.

24 листопада

10 614

Оплата матеріалів по контракту № 2/323, грн.

16 грудня

10 968

Оплата податку на землю, грн.

До 25 числа кожного місяця наступного за звітним

754

Оплата податку на прибуток за IV квартал 2006 року, грн.

До 20 лютого місяця наступного за звітним кварталом

7 076

Вид грошових виплат / надходжень

Регулярність

Сума

Оплата податку на прибуток за IІІІ квартали 2007 року, грн.

До 20 числа місяця наступного за звітним кварталом

Згідно розрахунку

Оплата податку на фонд оплати праці, грн.

При виплаті заробітної плати

36,5% від ФОП

Оплата інших обов'язкових податків та зборів, грн.

До 25 числа місяця наступного за звітним

151

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

12 січня

4 745

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

16 лютого

5 909

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

6 березня

3 592

Погашення дебіторської заборгованості, дол.

19 квітня

6 597

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

23 травня

8 221

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

4 червня

9 730

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

12 липня

4 776

Погашення дебіторської заборгованості, дол.

1 серпня

2 393

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

22 вересня

2 914

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

16 жовтня

2 556

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

22 листопада

2 279

Погашення дебіторської заборгованості, грн.

19 грудня

3 388

Залишок на гривневому рахунку на 01.01.2007

1 516

Залишок на валютному рахунку на 01.01.2007

255

Таблиця 1.3 Вхідні дані для розрахунку ліміту овердрафту (Варіант № 4)

Показник

Листопад 2007 р.

Грудень 2007 р.

Виручка від реалізації, грн.

37 233

40 286

Дебіторська заборгованість (неторгова), грн.

2 979

3 210

Відстрочка платежу

6,0%

5,0%

Неплатежі по неторговій заборгованості

0,6%

0,7%

Неплатежі по торговій заборгованості

0,8%

Кредитний рейтинг

0,90

Коефіцієнт стабільності грошових потоків

0,85

Коефіцієнт перспективності галузі

0,93

Завдання

1. Скласти графіки обслуговування боргу по всіх перелічених формах кредиту (овердрафт, стандартний короткостроковий кредит, кредитна лінія, авальний кредит, кредит по лінії ЄБРР) та обрати найбільш вигідний варіант фінансування капітальних потреб підприємства.

2. Визначити максимально можливу суму овердрафту з урахуванням всіх платежів в тому числі по обслуговуванню кредиту.

3. Скласти графік платежів по поточному рахунку підприємства.

4. На основі розрахованих показників проаналізувати отримані результати та зробити ґрунтовані висновки щодо динаміки показників та стану платежів на підприємстві.

1.2 Методологічні вхідні дані завдання

Вартість обладнання, яке підприємство планує придбати за кредитні кошти становить М= 124 872 грн.

Згідно з календарним планом надходжень та витрат, підприємство може сплачувати відсотки та погашати основну суму боргу (крім овердрафту) до 20 числа місяця наступного за звітним.

Всі розрахунки підприємства за торговими контрактами здійснюються за допомогою платіжного доручення.

Динаміка процентних ставок по кредитах наведена у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Динаміка зміни процентної ставки на кінець кожного місяця, +/ %

Вид кредиту

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Короткостроковий кредит

2,50

1,50

2,20

4,50

Кредитна лінія

3,50

Ставка LIBOR

0,25

0,37

1,68

0,14

0,16

0,28

Вид кредиту

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Короткостроковий кредит

1,50

2,50

3,80

Кредитна лінія

5,70

4,20

Ставка LIBOR

0,23

0,5

0,65

0,24

0,87

0,48

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.