реферат бесплатно, курсовые работы
 

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

- для кредитування повністю використовуємо можливу суму кредиту ЄБРР в доларах США (109 264 грн.);

- для отримання додатково необхідної суми кредиту на придбання обладнання (124 872 грн. - 109 264 грн. = 15 608 грн.) застосовуємо вексель № 3 вартістю 24 974 грн. зі строком погашення 10.12.2007 року (максимальна сума кредиту 22 477 грн.), використовуючи додаткові кредитні кошти в якості оборотного капіталу.

Таким чином, комбінований новий графік обслуговування боргу приймає наступний вигляд (табл. 2.18). Загальні сумарні витрати на обслуговування повної суми комбінованого кредиту наведені в табл. 2.19.

Таблиця 2.18 Комбінований графік обслуговування кредиту по лінії ЄБРР + вексельно-авального кредиту (по векселю №3), грн.

Таблиця 2.19 Сукупні витрати з комбінованого кредиту ЄБРР +

вексельно-авального кредиту, грн.

2.2 Етап 2. Алгоритм та розрахунок ліміту овердрафту

Ліміт овердрафту (тобто автоматичного кредитування банком дебетового сальдо на розрахунковому рахунку підприємства) здійснюється по результатам оцінки надходження грошових потоків на розрахунковий рахунок підприємства за 2 попередніх місяця.

За листопад 2006 р. сукупний обсяг реалізації підприємства склав П1=37233 грн., при чому К1%=6,0% реалізації було здійснено на умовах відстрочки платежу на 1 місяць. Дебіторська заборгованість, що виникла у результаті неторгових операцій підприємства та підлягала погашенню у листопаді місяці склала ДЗ1=2 979 грн. Однак неплатежі по цій заборгованості склали К2%=0,6%.

У грудні 2006 р. обсяг реалізації товару підприємства збільшився на К3%=8,2 у порівнянні з попереднім місяцем, однак на умовах відстрочки платежу на 1 місяць було реалізовано К4 %=5,0%. Дебіторська заборгованість, що виникла у результаті неторгових операцій підприємства та підлягала погашенню у грудні склала ДЗ2=3 210 грн. Неплатежі по торговій дебіторській заборгованості склали К5%=0,8%, а по неторговій - К6%=0,7%. Кредитний рейтинг - К7=0,90, коефіцієнт стабільності грошових потоків - К8=0,85, перспективність галузі - К9=0,93.

Овердрафт надається на умовах плаваючої процентної ставки R%. При чому, для різних термінів користування кредитом встановлюється різна процентна ставка (табл. 2.20).

Таблиця 2.20 Ставки по овердрафту

Термі кредиту

17 днів

814 днів

1521 днів

2231 днів

Ставка R, %

R1

R1+2%

R1+4%

R1+6%

Фактична ставка R,%

24,0%

26,0%

28,0%

30,0%

Динаміка процентної ставки по овердрафту ідентична до ставки по стандартному короткостроковому кредиту (табл.1.4).

Овердрафтом підприємство користується в тому випадку, коли коштів на поточному рахунку не вистачає для оплати поточних витрат. Проценти по овердрафту погашаються одночасно з основною сумою боргу.

Розраховуємо сукупні надходження на поточний рахунок підприємства в листопаді та грудні 2007 р.

Розраховуємо ліміт овердрафту:

Таким чином, на січень 2007 року банком встановлюється ліміт овердрафтного кредиту для підприємства у розмірі 28 937 грн. На наступні місяці 2007 року, для яких розраховується графік надходження та витрат коштів з розрахункового рахунку підприємства у 2007 році, ліміт овердрафту перераховується з врахуванням 2х останніх місяців.

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКУ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Етап 3. Складання графіку платежів

На основі вихідних даних розділу 1 та запланованого графіку обслуговування кредитного боргу, розрахованого в розділі 2, побудуємо попередній графік надходження та витрат коштів з розрахункового рахунку підприємства та з'ясуємо необхідність, величину та строк залучення овердрафтних кредитів.

Складемо звіт про рух за поточним рахунком в січні місяці 2007 року (табл. 3.1).

Як видно з наведеного розрахунку, залишок на поточному рахунку в національній валюті більше нуля, тобто в січні підприємство не користується овердрафтом.

При розрахунку податку на прибуток враховані всі доходи та витрати підприємства за звітній період. Згідно з законами України [3], [4], податок на прибуток сплачується раз в квартал за попередній період на протязі 10 днів з подання квартальної декларації, яка подається через 40 днів після закінчення кварталу, тобто строк сплати:

- за 4 квартал 2006 року - до 20 лютого 2007 року (40+10);

- за 1 квартал 2007 року - до 20 травня 2007 року (40+10);

- за 2 квартал 2007 року - до 20 серпня 2007 року (40+10);

- за 3 квартал 2007 року - до 20 листопада 2007 року (40+10);

- за 4 квартал 2007 року - до 20 лютого 2008 року (40+10);

Необхідно враховувати, що витрати, пов'язані з погашенням основної суми боргу здійснюються за рахунок прибутку після сплати податку, а процентні витрати включаються у валові витрати підприємства.

Таблиця 3.1 Звіт про обороти за поточними рахунками за січень 2007 року

Таблиця 3.2 Звіт про обороти за поточними рахунками за лютий 2007

року

Таблиця 3.3 Звіт про обороти за поточними рахунками за березень 2007

року

Таблиця 3.4 Звіт про обороти за поточними рахунками за квітень 2007

року

Таблиця 3.5 Звіт про обороти за поточними рахунками за травень 2007

року

Таблиця 3.6 Звіт про обороти за поточними рахунками за червень 2007 року

Таблиця 3.7 Звіт про обороти за поточними рахунками за липень 2007

року

Таблиця 3.8 Звіт про обороти за поточними рахунками за серпень 2007

року

Таблиця 3.9 Звіт про обороти за поточними рахунками за вересень 2007 року

Таблиця 3.10 Звіт про обороти за поточними рахунками за жовтень

2007 року

Таблиця 3.11 Звіт про обороти за поточними рахунками за листопад 2007 року

Таблиця 3.12 Звіт про обороти за поточними рахунками за грудень 2007

року

Таблиця 3.13 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за березень 2007, грн.

Початок користування кредитом

Закінчення використання кредиту

Сукупна сума овердрафту

Основна сума за розрахунковий період

Стандартний термін

Розрахунковий термін

Штрафний термін

Базова процентна ставка

Розрахункова процентна ставка

Процентний платіж

02.03

06.03

8 586,2

8 586,2

4

4

24,00%

24,00%

06.03

15.03

6385,9

6385,9

10

10

24,00%

26,00%

15.03

20.03

7 852,5

7 852,5

5

5

24,00%

24,00%

Разом

93,89

Таблиця 3.14 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за травень 2007, грн.

Початок користування кредитом

Закінчення використання кредиту

Сукупна сума овердрафту

Основна сума за розрахунковий період

Стандартний термін

Розрахунковий термін

Штрафний термін

Базова процентна ставка

Розрахункова процентна ставка

Процентний платіж

20.05

23.05

4 215,7

4 215,7

3

3

24,00%

24,00%

8,32

Разом

8,32

Таблиця 3.15 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за червень 2007, грн.

Початок користування кредитом

Закінчення використання кредиту

Сукупна сума овердрафту

Основна сума за розрахунковий період

Стандартний термін

Розрахунковий термін

Штрафний термін

Базова процентна ставка

Розрахункова процентна ставка

Процентний платіж

31.05

04.06

2459,2

2459,2

4

4

24,00%

24,00%

6,47

07.06

15.06

5531,4

5531,4

8

8

24,00%

30,00%

15.06

17.06

6997,9

6997,9

2

2

24,00%

30,00%

17.06

20.06

4028,8

4028,8

3

3

24,00%

30,00%

20.06

30.06

6876,7

6876,7

10

10

24,00%

30,00%

114,33

Разом

120,80

Таблиця 3.16 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за липень 2007, грн.

Початок користування кредитом

Закінчення використання кредиту

Сукупна сума овердрафту

Основна сума за розрахунковий період

Стандартний термін

Розрахунковий термін

Штрафний термін

Базова процентна ставка

Розрахункова процентна ставка

Процентний платіж

01.07

12.07

25 596,5

25 596,5

12

12

12

24,00%

26,00%

218,8

01.07

12.07

25 596,5

25 596,5

12

48,00%

52,0%

437,60

Разом

656,4

3.2 Аналіз результатів

Таблиця 3.17 Оцінка прибутковості діяльності підприємства варіант №4 за 2007 рік
Спільний аналіз даних табл.3.1 - 3.12 показує, що станом на 01.01.2008 року показники наявності коштів та боргів характеризуються наступним:
а) вексельно - авальний кредит повернутий та проценти сплачені;
б) кредит ЄБРР повернутий достроково (на 1 місяць раніше) та проценти сплачені;
в) кредитний борг з рівня 124872 грн. станом на 01.01.2007 становить 0 грн. станом на 01.01.2008 року;
г) сальдо коштів на гривневому розрахунковому рахунку з рівня 1516,0 грн. станом на 01.10.2007 року зросло до рівня 46 254,19 грн. станом на 01.01.2008 року;
д) сальдо коштів на валютному розрахунковому рахунку з рівня 255 дол. США станом на 01.10.2007 року знизилось до рівня 54,35 дол. США станом на 01.01.2008 року;
е) чистий прибуток підприємства за 2007 рік становить 140 802 грн., рентабельність продаж (валового доходу) становить 28,3%.
ВИСНОВКИ
Згідно з завданням курсової роботи проведений аналіз ефективності залучення кредитних коштів для придбання необхідного обладнання підприємству варіант №4 показав, що найнижчий рівень собівартості кредиту в вексельно-авальному кредиті (18,71%), але суми авальованих векселів, які є у підприємства нестає для повної суми необхідного кредиту. У валютного кредиту ЄБРР другі за рангом показники собівартості кредиту (19,25%), але застави, яка є у підприємства у вигляді активів, нестає також для повної суми кредиту.
Таким чином, за результатами проведено аналізу в курсовій роботі був вибраний комбінований кредит:
- валютний кредит ЄБРР, який виданий під 100% наявної застави активів;
- додатковий вексельно-авальний кредит з заставою тільки векселя №3 з строком погашення 15.12.2007 року;
Розрахункова собівартість комбінованого кредиту становить - 19,69%.
Спільний аналіз помісячних графіків руху грошових коштів за 2007 рік на гривневому та валютному розрахунковому рахунках підприємства варіант №4 з врахуванням вихідних даних по надходженням і витратам підприємства, а також врахуванні надходження коштів від погашення векселів показав, що станом на 01.01.2008 року показники наявності коштів та боргів характеризуються наступним:
а) вексельно - авальний кредит повернутий та проценти сплачені;
б) кредит ЄБРР повернутий достроково (на 1 місяць раніше) та проценти сплачені;
в) кредитний борг з рівня 124872 грн. станом на 01.01.2007 становить 0 грн. станом на 01.01.2008 року;
г) сальдо коштів на гривневому розрахунковому рахунку з рівня 1516,0 грн. станом на 01.10.2007 року зросло до рівня 46 254,19 грн. станом на 01.01.2008 року;
д) сальдо коштів на валютному розрахунковому рахунку з рівня 255 дол. США станом на 01.10.2007 року знизилось до рівня 54,35 дол. США станом на 01.01.2008 року;
е) чистий прибуток підприємства за 2007 рік становить 140 802 грн., рентабельність продаж (валового доходу) становить 28,3%.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997V Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

2. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про заставу” від 2 жовтня 1992 року N 2654XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997V Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

3. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами // Закон України від 21.12.2000 № 2181ІІІ (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 червня 2005 р. N 2711IV )

4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // від 22 травня 1997 р. N 283/97ВР (станом змін від від 7 липня 2005 р. N 2771IV )

5. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року N 1593 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України та Господарським кодексом України від 23 лютого 2006 року N 3509IV Комп'ютерна законодавчодовідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

6. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435 Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

7. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2003.-- 599 с.

8. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. -- К.: КНЕУ, друге видання. -- 2002. -- 476 с.

9. Банківські операції: Підручник/ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред.дра екон.наук,проф.А.М.Мороза. К.: КНЕУ, 2000. 384с.

10. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 471 с.

11. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М.Гриджук, В.О.Олійник. Київ: Істина, 2001. 256с.

12. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 578 с.

13. Економіка підприємства: Підручник/ Ред. С.Ф. Покропивний. 3тє вид., без змін. К.: КНЕУ, 2006. 528 с. (До 100річчя Київського національного економічного університету)

14. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів : ЛБІ НБУ, 2001 - 276 с.

15. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Киів: Центр навчальної літератури, 2006р. 520с.

16. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие. 3 -е изд. К.: «Знание», 2002. 215 с.

17. Фінанси підприємств: Підручник / Кол. авт. під кер. проф. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2004. 546 с.

18. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред проф.А.М.Поддєрьогін. К.: КНЕУ, 2005. 536 с.

19. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.метод. посіб. для самост. вивч.дисципліни / Київський національний економічний унт К. : КНЕУ, 2003. - 276с.

20. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль : Навч.метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт. К. : КНЕУ, 2002. 183с.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.