реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Аграрний комерційний банк")

84. HTTP:// WWW.AUB.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України

85. HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт «Законодавчо-довідкова система законодавства України»

86. HTTP://WWW.AGROCOMBANK.KIEV.UA - Офіційний веб-сайт ВАТ «Аграрний комерційний банк»

Додаток А

Таблиця А.1

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 рік (станом на 01.01.2005) [86]

Таблиця А.2

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2005 рік (станом на 01.01.2006) [86]

Таблиця А.3

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2006 рік (станом на 01.01.2007) [86]

Таблиця А.4

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2007 рік (станом на 01.01.2008) [86]

Додаток Б

Таблиця Б.1

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.2

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2005 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.3

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2006 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.4

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2007 рік (в % до рівня власного капіталу)

Додаток В

Таблиця В.1

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2007р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

7,09

5,23

6,96

1,50

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

11,82

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5,92

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

18,57

13,22

14,19

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

4,92

9,40

7,42

2,00

9

Кошти клієнтів

7,72

6,43

9,85

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

4,11

0,00

0,00

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблиця В.2

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2006р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

7,79

2,02

6,60

3,00

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

11,78

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

6,00

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

18,34

15,00

14,20

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10,00

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

11,31

3,40

7,32

0,00

9

Кошти клієнтів

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

9,04

8,93

9,88

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

4,00

0,00

0,00

0,00

Таблиця В.3

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2005р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

9,69

1,87

2,81

6,90

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

21,12

16,94

16,04

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

16,75

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

11,98

7,96

6,31

2,00

9

Кошти клієнтів

14,77

9,18

11,03

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

14,00

0,00

0,00

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблиця В.4

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2004р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

14,73

0,00

1,40

4,11

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

21,18

18,00

15,98

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

14,33

0,00

11,66

0,00

9

Кошти клієнтів

10,50

0,00

0,00

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

14,26

0,79

9,57

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

0,00

0,00

0,00

Додаток Г

Таблиця Г.1

Операції ВАТ «АГРОКОМБАНК» в іноземній валюті [86].

Ведення валютних рахунків.

Відкриття :

- поточного валютного рахунку юридичній особі (при відсутності рахунку в національній валюті)

наступних рахунків

2. - поточного валютного рахунку юридичній особі (при наявності рахунку в національній валюті)

- наступних рахунків

- поточного валютного рахунку суб'єкту підприємницької діяльності -

фізичній особі (при відсутності рахунку в національній валюті)

- наступних рахунків

- поточного валютного рахунку суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі (при наявності рахунку в національній валюті)

наступних рахунків

100 грн.

30 грн. за один рахунок

30 грн.

30 грн. за один рахунок

50 грн

30 грн. за один рахунок

30 грн.

30 грн. за один рахунок

Закриття рахунків в іноземній валюті юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб

в разі проведення ліквідаційної процедури

- у разі реорганізації (злиття, приєднання , поділу, перетворення), зміни назви

200 грн. за один рахунок

50 грн. за кожний рахунок

Плата не стягується

Надання виписок по рахунку:

- про здійснені операції по рахунку (по-перше)

Плата не стягується

- про здійснені операції по рахунку (по-друге)

20 грн.

Оформлення довідок, повўязаних з розрахунково-касовими операціями

50 грн.

Надання довідки від закордонного банку про наявність кор. рахунку ВАТ “Агрокомбанк”.

30 грн.

Таблиця Г.2

Платежі та міжбанківські перекази.

На користь та за дорученням клієнтів (внутрішні перекази з рахунку на рахунок, внутрішні платежі та списання)

Плата не стягується

Здійснення платежів через кор. рахунки Банку

0,1% від суми

min еквівалент 30 у.о.

max еквівалент 350 у.о.

у разі платежу під кредитні кошти - mаx еквівалент 500 у.о.

(в гривнях по курсу НБУ)

Здійснення платежів через кор. Рахунки Банку в ЄВРО та валютах Європейської співдружності (комісія іноземного банку сплачується клієнтом додатково, якщо комісія за переказ відноситься на рахунок платника))

0,17% від суми

min еквівалент 30 у.о.

(в гривнях по курсу НБУ)

Зміна платіжних інструкцій.

Еквівалент 50 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Відміна платежу.

Еквівалент 50 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Розшук коштів:

- відправлених Банком (в разі помилки Банку)

Плата не стягується

- відправлених Банком (в інших випадках) (до 1 місяця)

Еквівалент 50 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

- відправлених Банком (в інших випадках) (понад 1 місяця)

Еквівалент 80 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

- не отриманих Банком (до 1 місяця)

Еквівалент 80 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

- не отриманих Банком (понад 1 місяця)

Еквівалент 100 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Надання підтверджень відправлених платежів (копії телексних повідомлень).

Еквівалент 3 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Конверсія безготівкової валюти

0,5% від суми

Здійснення платежів в іноземній валюті через лоро-рахунки банку

0,007 % від суми платежу, мінімум 50 USD (в гривнях по курсу НБУ на день проведення операції)

Таблиця Г.3

Неторговельні операції.

Отримання готівкової валюти з поточного рахунку:

1,0% від суми (в гривнях по курсу НБУ)

Отримання готівкової валюти з поточного рахунку юридичною особою, що має обмінні пункти і працює згідно укладених агентських угод на цілі: повернення фінансової допомоги

Плата не стягується

Діяльність пунктів обміну іноземної валюти, що працюють згідно укладених агентських договорів:

Кількість пунктів обміну іноземної валюти:

Від 1 до 3 (включно)

670 гривень (за кожний ОП)

Від 4 до 10 (включно)

620 гривень (за кожний ОП)

Від 11 до 20 (включно)

590 гривень (за кожний ОП)

Більше 20

555 гривень (за кожний ОП)

Таблиця Г.4

Операції на міжбанківському валютному ринку України.

Купівля валюти на міжбанківському валютному ринку України:

до 100 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,6% від суми

(в гривнях по курсу операції)

100 001 - 500 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

- більше 500 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,4% від суми (в гривнях по курсу операції

0,3% від суми (в гривнях по курсу операції)

Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку України :

- до 100 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,4% від суми (в гривнях по курсу операції)

- більше 100 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,3% від суми (в гривнях по курсу операції)

Обов”язковий продаж валютних коштів

0,05 % від суми (в гривнях по курсу операції)

Документарні операції

Експортні, імпортні документарні акредитиви, банківські гарантії, інкасові операції

Вартість послуг визначається за домовленістю Сторін та згідно встановлених тарифів Банку, що діють на момент укладання угоди. За більш детальною інформацією звертатися у відділ аналізу та супроводження кредитних проектів.

*- плата за тарифами, що вказані в USD, здійснюється у гривнях по курсу НБУ на день надання послуги

Додаток Д

Таблиця Д.1

Основні акціонери ВАТ «Агрокомбанк» станом на 01.01.2008 року [86]

Акціонери ВАТ “Агрокомбанк”

частка в СФ, %

Темненко Олексій Іванович

10,0

Новіков Олександр Миколайович

23,7

Захарчук Олександр Володимирович

10,1

Етенко Тетяна Андріївна

10,0

Товариство з обмеженою відповідальністю “Герцог Люк”

12,0

Вольшев Олександр Віталійович

10,3

Шпильова Ірина Григорівна

10,0

Таблиця Д.2

Рейтингове місце ВАТ «Агрокомбанк» в банківській системі України станом на 01.01.2008 (за обсягом валюти балансу) [84]

Таблиця Д.3

Кореспонденські рахунки ВАТ Агрокомбанк» в банках-нерезидентах світу

Країна

Банк-кореспондент

Рахунок

Валюта

США

INTERMEDIARY BANK: UNION BANK OF CALIFORNIA INTERNATIONAL,NEW YORK, USA

S.W.I.F.T. ADDRESS: BOFCUS33NYK

BENEFICIARY'S BANK: AC - 91-299818-1121, AGROCOMBANK,KYIV, UKRAINE

USD 840

Німеччина

COMMERZBANK AG GERMANY S.W.I.F.T. COBADEFF

400886493601

EUR 978

Росія

МКБ «Москомприватбанк» SWIFT: MPRIRUMM БИК - 044585342, ИНН - 7713003871, ОКПО 29296665, к/сч № 30101810400000000342 в РКЦ - 2 ГУ ЦБ РФ по г.Москва

“К” 30122810200000991700

“Н” 30123810500000991700

RUR 810

Україна

JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA, S.W.I.F.T.: CHASUS33 ACC. 400-124432 THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, KIEV, UKRAINE, S.W.I.F.T.: EXBSUAUX,

acc. 1600301218518/840

USD 840

Таблиця Д.4

Основні фінансові результати діяльності ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007роках [86]

Додаток Е

Рис.Е.1. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 році

Рис.Е.2. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 році

Рис.Е.3. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2005 році

Рис.Е.4. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2005 році

Рис.Е.5. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2006 році

Рис.Е.6. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2006 році

Рис.Е.7. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2007 році

Рис.Е.8. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2007 році

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.