реферат бесплатно, курсовые работы
 

Вплив іноземного перестрахування на платоспроможність вітчизняних страхових компаній на прикладі ЗАТ УАСК "АСКА"

Тобто, керівництву УАСК «АСКА» для підвищення платоспромож-ності потрібно:

розмістити страхові ризики АВТОКаско у перестраховиків - нерезидентів на базі облігаторного договору;

підняти страхові тарифи вогняних ризиків та розмістити їх основну частину у перестраховиків на базі ексцедентного непропорційного договору, тобто залучити до участі перестраховиків-нерезидентів тільки за умови перевищення рівня власного утримання;

страхові майнові ризики максимально залишити на власному утриманні.

Практична та наукова цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в систематизації даних по іноземному перестрахуванню ризиків страховими компаніями України в умовах відсутності спеціального законодавства в Україні по перестрахуванню і відсутності професійних перестраховиків в Україні та виявлені етапів:

- різкого нарощування рівня іноземного перестрахування в 2000 - 2003 роках, як процесу використання перестрахування в якості кримінального інструменту «псевдоперестрахування», прикриваючого нелегальне переміщення та відмивання «брудної валюти» валюти за кордоном;

- різкого падіння рівня іноземного перестрахування після введення ліцензування договорів в Держфінпослуг та Держфінмоніторинг з перестрахувальниками-нерезидентами з 2004 року;

- різкого зростання рівня внутрішнього перестрахування між страховими компаніями України у 2005 - 2008 роках, як схем податкової мінімізації податку на страхові доходи;

- різкої зміни пріоритетів важливості іноземного перестрахування ризиків для страховиків України з моменту вступу України в СОТ у 2008 році та допущення конкурентоспроможних іноземних страховиків до страхування в особливо ємних галузях авіаційного, космічного та морського страхування в Україні з можливим витісненням з цих галузей вітчизняних страховиків.

Висновки щодо проведеного аналізу іноземного перестрахування в Україні:

1) українські страховики все менше прагнуть перестраховувати ризики за кордоном, де-факто це перший сигнал, який демонструє зниження схемності ринку та стійкої тенденції класичного перестрахування;

2) сьогодні в Україні вихідне іноземне перестрахування розвинуте значно більше ніж вхідне, а це означає, що вітчизняна економіка недоотримує фінансових надходжень, в тому числі в іноземній валюті.

Рекомендації страховим компаніям України в сучасних умовах мінімізації іноземного перестрахування по причині високих вхідних бар'єрів у світових перестраховиків - нерезидентів:

- в результаті проведеного дослідження оптимальною та перспективою формою іноземного перестрахування для страховиків України визначено облігаторні непропорційні договори з ексцедентом збитку:

- в цьому випадку підключення фінансової міці перестраховика здійснюється тільки при рівнях збитків, які перевищують рівень власного страхового утримання страховика України, що є вигідними умовами для перестраховика-нерезидента, оскільки рівень власного утримання страховика України для нього працює в якості франшизи, до рівня якої в нього немає відповідальності.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про страхування» (Законом України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III цей Закон викладено у новій редакції) // із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 грудня 2007 року N 107-VI

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Вводиться в дію Постановою Верховної Ради України від 28 грудня 1994 року N 335/94-ВР) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 грудня 2006 року N 489-V

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від ____ № 959 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 грудня 2006 року N 489-V

4. Указ Президента України “Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України “ // від 4 квітня 2003 року N 292/2003 ( Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 280/2004)

5. «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента» // Кабінет Міністрів України, Постанова від 4 лютого 2004 р. N 124

6. «Про затвердження форми декларації страховика про операції з перестрахування» // Кабінет Міністрів України, Постанова від 13 червня 2002 р. N 821

7. «Про затвердження Порядку складання та подання декларації стра-ховика про операції з перестрахування» // Наказ Міністерства фінансів України від 25 липня 2002 року N 582

8. «Про затвердження Порядку підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам» // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 1 лютого 2007 року N 6763

9. «Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів» // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 грудня 2004 року N 2885

10. «Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами» // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 червня 2005 року N 4123

11. «Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності» // Постанова Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року N 135 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 вересня 2006 року N 381)

12. «Про затвердження Порядку надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг» // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня 2004 року N 914

13. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 40 ( Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України станом від від 17 січня 2008 року N 71)

14. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя// Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104 (Із змінами і доповненнями, внесе-ними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України станом від 30 листопада 2007 року N 8316)

15. Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.03.2005 р. N 3755

16. Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року N 39

17. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004р. № 1627/10226

18. Александрова М.М. “Страхування”; навчально-методичний посіб-ник - ЦУЛ, 2002р. - 280 с.

19. Базилевич В.Д. Страхова справа. - 3 - тє вид., перероб. і доп. К.: Товариство «Знання», КОО, 2003 р. - 250с.

20. Волошина А. Прозрачность и перспективность украинского рынка перестрахования // ПК "VAB RE", Журнал "Страхова справа" №1(21)2006 // forINSURER.com

21. Волошина А. Поява в Україні професійних перестраховиків - закономірність // Журнал "Страхова справа" №2(18)2005 // forINSURER.com

22. Голубев С.Д., Черная Л.А., Шарафутдинова Н.Е. Оптимизация состава страхового портфеля с учетом платы за перестраховочные услуги в условиях пауссоновского распределения числа страховых событий // Страховое дело, 2005. - №4. - с.45-51 (начало), №5. - с. 44-51 (окончание)

23. Горбач Л.М. Страхова справа: Навчальний посібник. - 2-ге вид., виправлене. - К: Конкорд, 2003. - 252 с.

24. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2004 рік // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2005 рік, http://www.dfp.gov.ua

25. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2005 рік // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2006 рік, http://www.dfp.gov.ua

26. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2006 рік // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2007 рік,

http://www.dfp.gov.ua

27. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2004, 2005, 2006 рр. // http://www.uainsur.com/files/forall/analitika/1kv_2007pdf.

28. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2007 рік // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2008 рік,

http://www.dfp.gov.ua

29. Кривицька Ю. Співстрахування та перестрахування в Україні // “Юридична газета”, № 5, 2006

30. Макаренко Н.Л., Косаренко Н.Н. Страховое дело/ Серия «Высшее образование». - М.: Национальный институт бизнеса. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003. - 608 с.

31. Маничев В.М, Новиков В.В. Оценка качества страхового портфеля и эффективности страхового бизнеса // Страховое дело, 2005. - №2. - с.10-19

32. Міжнародне страхування: Навчальний посібник./ під ред. Внукової Н.М. - К.:Центр навчальної літератури, 2006. - 504 с.

33. Мних М.В. Перестрахування. - К.: Видавництво: Знання України, 2006. - 96 с.

34. Осадець С.С. «Страхування»; Вид. 2-ге, переробл. і доповнене - К - КНЕУ, 2002 . - 599 с.

35. Основы страховой деятельности: Учебник /Отв. Ред. Проф. Т.А. Федорова. . М.: Издательство БЕК, 1999. - 776 с.

36. Охріменко О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.О. Охріменко. - К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2005. - 416 с.

37. Палійчук Д., Палійчук М., Толстенко О. Страхування та перестрахування - досвід застосування франшизи від величини збитку // Страхова справа, 2007. - №2. - с.20-27

38. Паращак О., Завгородня Ю. Огляд світового ринку перестрахування у 2004 фінансовому році // Журнал "Страхова справа" №3(19)2005

39. Плиса В. Й. Страхування: Навчальний посібник/ В.Й. Плиса. - К.: Каравела, 2005. - 392 с.

40. Страхование и перестрахование - опыт применения франшизи от величины убытка - Палийчук Д.И., Толстенко О.Ю., СОсДО «Гарантия», Палейчук М.Д., Страховой Дом «АКТОН» по заказу журнала "Страхова справа" №2(26)2007 // www.forINSURER.com

41. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін.; За заг.ред.проф. Внукової Н.М. - Харків: Бурун Книга, 2004. - 376с.

42. Суслов В.І. Регулювання ринку перестрахування в Україні // Матеріали семінару “Киівська весна 2006”, 17 травня 2006 року, м.Київ , http://www.dfp.gov.ua

43. Татаріна Т.В.Перестрахування і співстрахування // Страхування: Підручник / Керівник авт.колективу і наук.ред. С.С.Осадець. - Вид.2-ге, перероб. і доп.-К.: КНЕУ, 2002.- С. 428 - 446. - 0,8 д.а.

44.Татаріна Т.В. Перестрахування і співстрахування // Страхування: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /О.О.Гаманкова, Т.М.Артюх, С.В.Горянська та ін.; За заг.ред. О.О.Гаманкової. - К.: КНЕУ, 2000. - С.76-83. - 0,3 д.а.

45.Татаріна Т.В. Управління перестраховувальними операціями // Магістерські програми. Фінанси: “Програма страховий менеджмент”. 2001/02 навч.рік Ч.ІІ. Під керівництвом д-ра екон.наук, проф.Осадця С.С..- К.: КНЕУ, 2001.-С.42 - 61.-0,8 д.а.

46. Татаріна Т.В. Державне регулювання перестраховувальної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства.- Тернопіль:Економічна думка, 2001.- №15. - С.75-76.- 0,1 д.а.

47. Татаріна Т.В. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів // Вісник Тернопільської академії народного господарства.-Тернопіль:Економічна думка, 2002. - № 1.- С. 67-72.- 0,3 д.а.

48. Теория и практика страхования. Учебное пососбие / Под общ.ред.проф. Турбиной К.Э. - М.: Антил, 2003. - 704с.

49. Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004 - 2005 роках // затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 27.12.2005 р. №249

50. Ткаченко Н. Оптимізація параметрів перестрахування // Вісник Тернопільського державного економічного університету, 2007. - №4. - с.52-64

51. Тринчук В. Перестраховий ринок України та Росії очима експертів // Журнал "Страхова справа" №4(20)2005 // forINSURER.com

52. Турбина Е.К. Современный перестраховочный рынок в условиях глобализации мировой экономики // Финансы № 6, 2001

53. Турбина Е.К. Тенденции развития мирового рынка страхования. -- М.: Анкил, 2000. -- 320 с.

54. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. - 296 с.

55. Фурман В.М. Страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання // Фінанси України. - 2004. - № 4. - С. 120-127.

56. Фурман В.М. Світові тенденції розвитку ринку страхових послуг // Економіст. - 2004. - № 8. - С. 50-53.

57. Фурман В.М. Розвиток нових технологій в страхуванні // Фінанси України. - 2005. - № 2. - С. 135-145.

58. Чураков А. Договор облигаторного перестрахования: Правовая природа и проблемы его заключения // журнал "Страховое ревю" №1(141)/2006

59. Шумелда Я. Страхування: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Я. Шумелда. - 2-ге вид., переробл. і допов.. - Тернопіль: Джура, 2006. - 296 с.

60. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховика. Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 199с.

61. WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA - Законодавча-довідкова система

62. HTTP://forINSURER.com - Онлайновая библиотека «Страхование в Украине»

63. http://WWW.ASKA.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт страхової компанії ЗАТ «УАСК АСКА», 2008

64. http:// www.ambest.com/ - Офіційний Інтернет-сайт міжнародного рейтингового агентства «A.M.Best», 2007

65. http://www.sandp.ru - Офіційний Інтернет-сайт міжнародного рейтингового агентства «Standart&Poor's», 2007

66. http://rating.interfax.ru/ - Офіційний Інтернет-сайт міжнародного рейтингового агентства «Moody's Investors Service», 2007

67. http://www.fitchratings.ru/ - Офіційний Інтернет-сайт міжнародного рейтингового агентства «Fitch Ratings», 2007

68. http://www.dfp.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт Державної комісії з регулювання фінансових ринків України, 2008

69. http://www.smida.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, 2008

Додаток А

Таблиця А.1

Баланси УАСК «АСКА» за 2004 -2007 роки

Таблиця А.2

Звіти про фінансові результати діяльності УАСК «АСКА» за 2004 -2007 роки

Таблиця А.3

Звіти про рух коштів в УАСК «АСКА» за 2006 -2007 роки

Додаток Б

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № ПРО ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (РЕТРОЦЕСІЇ)

м. Київ _____________ 2007 р. Українська акціонерна страхова компанія АСКА, в особі Голови Правління __________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________________________________________ в особі _______________________________________________, що діє на підставі _________________, з іншої сторони (надалі - Сторони), уклали даний Договір про співпрацю в галузі факультативного перестрахування (ретроцесії) (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є угода про порядок і умови співпраці в галузі факультативного перестрахування (ретроцесії) ризиків. 1.2. Даний договір є основним документом, який регулює та визначає принципи взаємодії Сторін у сфері факультативного перестрахування (ретроцесії), а також права і обов'язки при укладанні та виконанні договорів факультативного перестрахування, взаємну відповідальність Сторін, порядок врегулювання збитків та вирішення спірних питань. 1.3. Кожна Сторона, що підписала даний Договір, може приймати від іншої Сторони або передавати їй ризики в перестрахування (ретроцесію). Питання про прийняття або передачу ризику вирішується кожною із Сторін самостійно. 1.4. В договорах факультативного перестрахування (ретроцесії) та в інших документах, що відносяться до факультативного перестрахування (ретроцесії) Сторони прийшли до згоди про наступне єдине тлумачення вживаних термінів і визначень: Перестрахування (Цесія) - страхування Страховиком (Цедентом) на визначених договором перестрахування умовах, ризику виконання частини своїх обов'язків перед Страхувальником при настанні страхового випадку у Перестраховика. Ретроцесія (Вторинне перестрахування) - страхування Перестраховиком (Ретроцедентом) на визначених договором ретроцесії умовах, ризику виконання частини своїх обов'язків перед Страховиком (Цедентом) при настанні страхового випадку у Ретроцесіонера. Страховик (Цедент) - сторона договору перестрахування, яка страхує ризик виконання частини своїх обов'язків перед Страхувальником при настанні страхового випадку у Перестраховика; в договорі перестрахування та ретроцесії він також може іменуватися Передаючою стороною або Перестрахувальником. Перестраховик - сторона договору перестрахування, яка страхує ризик виконання частини обов'язків Страховика (Цедента) перед Страхувальником при настанні страхового випадку; в договорі перестрахування та ретроцесії він також може іменуватися Приймаючою стороною, Цесіонером або Цесіонарієм. Ретроцедент - сторона договору ретроцесії, яка страхує ризик виконання частини своїх обов'язків перед Страховиком (Цедентом) при настанні страхового випадку; в договорі перестрахування та ретроцесії він також може іменуватися Передаючою стороною. Ретроцесіонер - сторона договору ретроцесії, яка страхує ризик виконання частини обов'язків Перестраховика перед Страховиком (Цедентом) при настанні страхового випадку; в договорі перестрахування та ретроцесії він також може іменуватися Приймаючою стороною. Ризик - ймовірна подія чи сукупність подій, на випадок настання яких здійснюється страхування (перестрахування, ретроцесія). Сліп - форма документу - пропозиції Перестрахувальника щодо страхування ризику виконання частини своїх обов'язків, в якому міститься основний перелік умов страхування і умов передачі ризику в перестрахування (ретроцесію). Ковер-нот - форма конкретного договору факультативного перестрахування (ретроцесії) у вигляді документа-підтвердження факту прийняття запропонованого в перестрахування (ретроцесію) ризику. Договір факультативного перестрахування (ретроцесії) - угода між Перестрахувальником та Перестраховиком, в силу якої Перестрахувальник зобов'язаний заплатити перестрахувальну (ретроцесійну) премію в визначений договором термін, а Перестраховик зобов'язаний, при настанні страхового випадку, здійснити виплату страхового відшкодування Перестрахувальинку згідно з визначеним лімітом відповідальності. Договір факультативного перестрахування (ретроцесії) може містити додаткові умови, визначені за згодою сторін. Ексцедент - визначена договором перестрахування (ретроцесії) частка ризику виконання обов'язків Перестрахувальника понад суми власного утримання. Допускається наявність декількох ексцедентів, при цьому кожний наступний ексцедент формується як перевищення суми власного утримання і величини попередніх ексцедентів; в договорі перестрахування (ретроцесії) може називатись Лімітом, Лінією. Величина власного утримання Перестрахувальника - визначена договором перестрахування (ретроцесії) грошова сума, в межах якої Перестрахувальник в обов'язковому порядку залишає на своїй відповідальності частку ризику виконання своїх обов'язків при настанні страхового випадку. В договорі перестрахування (ретроцесії) вона також може бути визначена як відсоток від страхової суми. Ліміт відповідальності Перестраховика - визначена договором перестрахування (ретроцесії) грошова сума, в межах якої Перестраховик страхує ризик виконання частини обов'язків Перестрахувальника при настанні страхового випадку. В договорі перестрахування (ретроцесії) вона також може бути визначена як відсоток від страхової суми. Касовий збиток - одна із умов договору перестрахування (ретроцесії), згідно з якою збитки, що перевищують визначену договором суму, підлягають негайній оплаті Перестраховиком, в належній їй долі ризику після отримання письмового повідомлення про це від Перестрахувальника. Франшиза - визначена частка збитків Страхувальника (Страховика), яка не підлягає відшкодуванню Страховиком (Перестраховиком) у відповідності з умовами страхування (перестрахування). Аддендум (Додаток) - письмові зміни та доповнення до попередньо укладеного договору страхування чи перестрахування (ретроцесії), що погоджені між Сторонами. Сторони мають право в подальшому узгоджувати та вносити інші визначення як усіх, так і інших окремих термінів у вигляді змін та доповнень до даного Договору або безпосередньо в конкретному договорі факультативного перестрахування (ретроцесії). Якщо нове визначення терміну присутнє в конкретному договорі факультативного перестрахування (ретроцесії), то Сторони погоджуються, що воно матиме силу для відношення Сторін в рамках лише цього конкретного договору факультативного перестрахування (ретроцесії). 1.5. Згідно з даним Договором в факультативне перестрахування (ретроцесію) передаються ризики, визначені в кожному конкретному випадку договором факультативного перестрахування (ретроцесії), що містить основні умови необхідні для акцептування даного ризику. Попереднє розміщення ризику може оформлятися сліпом. Оформлення передачі ризику одним сліпом без підписання ковер-ноти не допускається і не може мати юридичної сили. У випадку, якщо після акцептування сліпу протягом 15-ти днів не буде підписана ковер-нота, то передача ризику вважається такою, що не відбулася, якщо письмово не обумовлено інше. 1.6. Кожна із Сторін, що підписала даний Договір, має право приймати і передавати ризики у факультативне перестрахування (ретроцесію) у визначеній долі, керуючись інтересами обох Сторін. Конкретний договір факультативного перестрахування (ковер-нота) є юридичним документом, невід'ємним доповненням даного Договору, що регулює перестрахування конкретного ризику. 1.7. Передані в перестрахування (ретроцесію) ризики вважаються перестрахованими на умовах оригінальних договорів страхування (страхових полісів), якщо інше не обумовлено конкретними договорами факультативного перестрахування (ретроцесії).

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ РИЗИКІВ У ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

2.1. Пропозиція конкретного ризику у перестрахування здійснюється шляхом направлення Перестраховику за допомогою поштового, факсимільного, електронного зв`язку ковер-ноти, що містить умови прийому-передачі частини відповідальності, порядок взаєморозрахунків, порядок надання інформації Сторонами, якщо умови та порядок відрізняються від положень даного Договору, інші умови. 2.2. Якщо Перестраховик згоден з умовами, викладеними у ковер-ноті, він підписує такий документ в обумовлений даним Договором термін, завіряє круглою печаткою та направляє Перестрахувальнику. При цьому: 2.2.1. Підписана, завірена печатками обох Сторін та передана за допомогою факсимільного зв`язку ковер-нота має юридичну силу нарівні з орігіналом, до моменту обміну Сторонами оригіналами. 2.2.2. Конкретні договори перестрахування підписуються тільки особами, що мають необхідні повноваження для такого підпису. Список осіб, що мають необхідні повноваження для підпису договорів перестрахування, а також документи, що підтверджують наявність права підпису таких осіб (Статут, витяг з Статуту, довіреність, наказ та інш.) , є невід`ємною частиною цього Договору. 2.2.3. Якщо Перестраховик погоджується прийняти ризик у перестрахування, але при цьому вносить які-небудь поправки в отриману ковер-ноту, то всі ці зміни та/або доповнення вносяться в даний документ, підписуються Перестраховиком і направляються за допомогою факсімільного зв`язку Перестрахувальнику. 2.2.4. Якщо Перестрахувальник приймає зміни та/або доповнення Перестраховика, то висилає Перестраховику остаточно узгоджений варіант ковер-ноти. Далі Перестраховик діє відповідно до п.п. 2.2. Розділу 2 даного Договору.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Сторони зобов'язуються здійснювати перестрахування (ретроцесію) ризиків на умовах: правил Страховика (Перестрахувальника), який безпосередньо уклав договір страхування, оригінального договору страхування, конкретних договорів факультативного перестрахування (ретроцесії), та даного Договору, якщо письмово не погоджено інше. Сторони дотримуються усіх рішень Страховика (Перестрахувальника), щодо перестрахованого ними ризику за виключенням збільшення частки взятої на себе відповідальності. 3.1. Перестрахувальник зобов'язується: 3.1.1. Надавати Перестраховику всю необхідну інформацію і документи по запропонованому в перестрахування (ретроцесію) ризику. 3.1.2. Проводити за свій рахунок заходи, пов'язані з укладанням договору страхування (перестрахування). Надавати Перестраховику, за його вимогою, правила страхування, згідно з якими було укладено договір страхування, а також копію самого договору страхування (страхового полісу), статистичні дані та іншу інформацію, що має суттєве значення для даного виду страхування. 3.1.3. Письмово повідомляти та узгоджувати з Перестраховиком зміни початкових умов страхування та інших обставин, пов'язаних зі збільшенням відповідальності та зміною ступеню ризику настання страхового випадку, що впливає на зміну ступеня ризику виплати страхового відшкодування Перестраховиком та вимагає зміни умов перестрахування, в т.ч. перерахунку перестрахувальної премії. Дане письмове повідомлення має бути направлене Перестраховику не пізніше 5-ти днів з дня, як про такі зміни стало відомо Перестрахувальнику. 3.1.4. Перераховувати Перестраховику перестрахувальні (ретроцесійні) премії в розмірах та в терміни, обумовлені конкретними договорами факультативного перестрахування (ретроцесії), та передбачені п. 4.1. цього Договору. 3.1.5. Протягом 3 (трьох) днів, не враховуючи вихідні та святкові дні, з дня, коли Перестрахувальнику стало відомо про страховий випадок і попередню суму збитку, повідомити рекомендованим листом, факсом або електронною поштою Перестраховика, а Перестраховик повинен негайно підтвердити по факсу або електронній пошті отримання такого повідомлення. Перестрахувальник самостійно проводить розслідування і оформлення страхового випадку, за умови виконання п.3.2.3. цього Договору. 3.1.6. Перестрахувальник зобов'язаний узгоджувати з Перестраховиком прийняття будь-якого рішення стосовно страхового випадку, якщо частка відповідальності Перестраховика у ризику дорівнює або більша ніж 50 % відповідальності за об'єктом страхування з яким настав такий випадок. 3.1.7. Виплатити Перестраховику частину грошових коштів, що відповідає частці його відповідальності, які отримані по регресних позовах або від реалізації майна. 3.1.8. Не передавати в перестрахування (ретроцесію) третій стороні своє власне утримання по перестрахованому ризику, яке зазначене в конкретному договорі факультативного перестрахування (ретроцесії), без письмової згоди на це Перестраховика. 3.2. Перестрахувальник має право: 3.2.1. На утримання з перестрахувальної (ретроцесійної) премії комісійних, брокерських, повернених платежів, і т.д., розміри яких обумовлюються конкретними договорами факультативного перестрахування (ретроцесії). 3.2.2. Звертатись до Перестраховика за наданням консультативної допомоги по обслуговуванню договору факультативного перестрахування або врегулюванню по ньому збитку. 3.2.3. Приступити до експертної оцінки збитку та визначення суми збитку без представників Перестраховика, якщо з моменту подання письмового повідомлення Перестраховику про такий страховий випадок пройшло більше двох днів і останній не підтвердив свою участь у врегулюванні збитку. 3.3. Перестраховик зобов'язується: 3.3.1. Після отримання від Перестрахувальника пропозиції (сліпу, ковер-ноти), протягом 2 (двох) банківських днів повідомити своє рішення про прийняття чи неприйняття в перестрахування запропонованованого Перестрахувальником ризику, якщо інший порядок не обумовлений конкретними договорами перестрахування (ретроцесії). Якщо протягом 2 (двох) банківських днів Перестраховик не акцептував договір факультативного перестрахування (сліп, ковер-ноту) то передача ризику вважається такою, що не відбулася. 3.3.2. Нести відповідальність в межах ліміту відповідальності, обумовленого конкретними договорами перестрахування (ретроцесії). Відповідальність Перестраховика починається і закінчується одночасно з відповідальністю Перестрахувальника, якщо інше не обумовлено конкретними договорами перестрахування та при умові відсутності заявлених страхових випадків на момент підписання. 3.3.3. Перераховувати Перестрахувальнику, або у випадку його неплатоспроможності та за його дорученням Страхувальнику (Вигодонабувачу), відповідну частину страхового відшкодування в межах прийнятого на себе ліміту відповідальності, обумовленого конкретними договорами перестрахування (ретроцесії), протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дня отримання від Перестрахувальника наступних документів: письмової заяви Перестрахувальника з розрахунком частки страхового відшкодування (калькуляції), що підлягає виплаті Перестраховиком, письмової заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування, страхового акту, копії оригінального договору страхування (страхового полісу), відповідних документів від правоохоронних органів, банків, медичних і інших установ, які володіють інформацією про обставини страхового випадку та підтвердження перерахування Перестрахувальником суми страхового відшкодування Страхувальнику (за винятком, коли в силу вступає умова касового збитку), якщо інше не обумовлено конкретними договорами перестрахування (ретроцесії). Перестраховик має право вимагати від Перестрахувальника надати інші документи або пояснення, що стосуються страхового випадку. Така вимога має бути направлена не пізніше 5-ти днів з дня отримання Перестраховиком документів по страховому випадку від Перестрахувальника. Відсутність такої вимоги в зазначений термін означає згоду та визнання Перестраховиком страхового випадку. Перестраховик приймає участь у фінансуванні діяльності Перестрахувальника щодо витрат, понесених на розслідування та врегулювання збитку, в т.ч. судових та моральних, якщо такі будуть визнані судом, як такі, що підлягають до оплати, за виключенням офісних витрат та витрат на оплату праці працівників Перестрахувальника. Розмір участі Перестраховика в такому фінансуванні визначається як відсоток від перестрахувальної нетто-премії в загальній сумі страхової премії по оригінальному договору факультативного перестрахування (ретроцесії), належної Перестраховику, якщо Сторонами письмово не погоджено інше. 3.3.4. Перераховувати на розрахунковий рахунок Перестрахувальника частину платежу, що підлягає поверненню, пропорційно ліміту відповідальності, протягом 3 (трьох) банківських днів, якщо повернення платежу обумовлено договором страхування (полісом) та конкретним договором перестрахування. 3.3.5. Не передавати в перестрахування (ретроцесію) третій стороні свій власний ліміт відповідальності по перестрахованому ризику, якщо така вимога зазначена в конкретному договорі факультативного перестрахування (ретроцесії). 3.4. Перестраховик має право: 3.4.1. Направляти своїх спеціалістів або незалежних експертів для участі з правом дорадчого голосу в розслідуванні обставин страхового випадку, якщо законом, іншими правовими актами чи конкретними договорами факультативного перестрахування (ретроцесії) не передбачені обмеження на допуск або інше. Витрати, пов'язані з участю в розслідуванні таких спеціалістів або експертів Перестраховика, здійснюються за його рахунок. 3.5. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одну про зміни своїх поштових, банківських і інших реквізитів, які мають значення для виконання обов'язків по укладених договорах перестрахування (ретроцесії), а також інформувати про відкликання або призупинення ліцензії на право провадження страхової діяльності. У випадку несвоєчасного повідомлення про такі зміни інша Сторона не несе відповідальності за завдану шкоду. 3.6. У випадку, якщо договором факультативного перестрахування (ретроцесіЇ) передбачена оплата перестрахувальної (ретроцесіїної) премії частинами, то чергові частини премії повинні бути оплачені Перестраховику у визначений цим договором та конкретним договором факультативного перестрахування (ретроцесії) термін. При порушенні даної умови відповідальність Перестраховика призупиняється з 00 годин дня наступного за днем останньої граничної дати, визначеної для такої оплати конкретним договором факультативного перестрахування, якщо письмово між Сторонами не погоджено інше. Відновлення відповідальності Перестраховика починається з 00 годин дня наступного за днем списання коштів з розрахункового рахунку Перестрахувальника. 3.7. У випадку порушення однією із Сторін умов розрахунків, визначених умовами цього Договору та конкретними договорами факультативного перестрахування (ретроцесії), винна Сторона сплачує іншій пеню в розмірі подвійної річної облікової ставки Національного Банку України, яка діятиме в період, коли вступить в силу умова оплати пені, від суми заборгованості за кожен день прострочення, за умови, що чинним законодавством на цей час не буде передбачено інше. 3.8. Сторони мають право самостійно визначати умови конкретного договору факультативного перестрахування (ретроцесії), в тому числі відступати від умов, передбачених цим Договором. У випадку невідповідності умов конкретного договору факультативного перестрахування (ретроцесії) умовам цього Договору, перевагу будуть мати умови конкретного договору факультативного перестрахування (ретроцесії).

4. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ

4.1. Перестрахувальник перераховує Перестраховику частину премії (одноразово або узгодженими частинами), що відповідає його ліміту відповідальності, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня підписання Сторонами кокретного договору перестрахування (ретроцесії), якщо в ньому не обумовлено інше. 4.2. У випадку порушення умов п. 4.1. даного Договору і неперерахування Перестрахувальником перестрахувальної (ретроцесійної) премії на користь Перестраховика протягом вказаного терміну, останній має право в односторонньому порядку призупинити дію своїх зобов'язань, по відношенню до Перестрахувальника та повідомити про це письмово, якщо документально не було узгоджено перенесення терміну сплати. 4.3. Перестрахувальник зобов'язаний виплатити Перестраховику частину грошових коштів, пропорційно частці його відповідальності по конкретних договорах перестрахування (ретроцесії), які отримані по регресних позовах або від реалізації майна протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання грошових коштів від третіх осіб. 4.4. Перестраховик зобов'язаний, в разі настання страхового випадку, за заявою Перестрахувальника (Страховика), здійснити виплату страхового відшкодування в межах прийнятого на себе ліміту відповідальності, обумовленого конкретними договорами перестрахування (ретроцесії), безпосередньо Страхувальнику (Вигодонабувачу) у випадку неплатоспроможності Перестрахувальника (Страховика). 4.5. Перестраховик має право призупинити виплату страхового відшкодування на термін до 40 днів, у випадку виникнення у нього сумнівів щодо правильності і обгрунтованості визначеного Перестрахувальником розміру збитку і провести власне розслідування. Повідомлення про рішення призупинити виплату з відповідним обгрунтуванням має бути направлене Перестрахувальнику не пізніше 5-ти (п'яти) банківських днів після отримання від нього відповідних документів. 4.6. Підставами для призупинення Перестраховиком виплати страхового відшкодування та/або для відмови у виплаті Перестрахувальнику є: - порушення Страхувальником (Перестрахувальником) Правил страхування оригінального Страховика і обов'язків, передбачених оригінальним договором страхування (страховим полісом); - порушення Перестрахувальником обов'язків, передбачених цим Договором і конкретними договорами факультативного перестрахування (ретроцесії); - порушення Перестрахувальником (Страхувальником) Ст. 21, Ст. 26 Закону України “Про страхування”.

5.ОБМЕЖЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Дія даного Договору та, відповідно, конкретних договорів факультативного перестрахування (ретроцесії), не поширюється на: 5.1.1. Будь-які збитки, або заборгованості, що прямо або побічно обумовлені наступними факторами: - будь-якого типу військовими діями, громадськими заворушеннями, масовими страйками, введенням військового чи надзвичайного стану, а також прийняттям органами влади і управління законодавчих (нормативних) актів, внаслідок яких збільшується ризик настання негативних наслідків, а подальше виконання умов даного Договору та умов конкретного договору факультативного перестрахування (ретроцесії) стає неможливим; - конфіскацією, реквізицією, арештом, вилученням, проведених військовою чи громадянською владами; - дією атомного вибуху чи будь-яких негативних наслідків використання ядерної енергії; - непереборної сили, за винятком подій, на випадок настання яких здійснюється страхування. 5.1.2. Облігаторні договори перестрахування. 5.2. Всі обмеження, що вказані в п.5.1. даного Договору, мають силу в усіх конкретно укладених договорах перестрахування (ретроцесії), якщо Сторонами письмово не погоджено інше.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір укладений на необмежений строк і вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами. 6.2. Договір може бути розірваний: - за письмовою згодою Сторін; - якщо у однієї із Сторін відкликана ліцензія на право провадження страхової діяльності; - якщо країна, в якій юридично зареєстрована одна із Сторін (Сторони), втягнута у війну в будь-якій формі; - у випадках, передбачених чинним законодавством України. 6.3. Дія Договору може бути припиненена за ініціативою однієї з Сторін. Сторона, яка виступає ініціатором припинення дії Договору, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону. Письмове повідомлення повинно бути надіслане за 1 (один) місяць до передбачуваної дати припинення дії Договору. 6.4. Якщо будь-яка із Сторін ліквідується, зливається чи переходить під керівництво іншої юридичної особи під час дії даного Договору, то така Сторона зобов'язана негайно, але не пізніше 5-ти банківських днів після прийняття рішення про ліквідацію (реорганізацію), повідомити про це іншу Сторону. В цьому випадку даний Договір може бути припинено після усіх взаєморозрахунків між Сторонами (повернення частини перестрахувальної (ретроцесійної) премії, виплати відповідної долі страхового відшкодування), але не пізніше 15-и банківських днів з дати початку процедури ліквідації (реорганізації). 6.5. Припинення дії цього Договору не впливає на обов'язки Сторін виконувати вимоги, що можуть виникнути по конкретних договорах факультативного перестрахування (ретроцесії), укладених на його підставі.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори і претензії, що виникаютимуть по даному Договору, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в господарському суді по місту реєстрації Сторони - відповідача, в установленому законом порядку.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформляються в письмовій формі додатковими угодами в двох оригінальних примірниках, кожний з яких підписується Сторонами і розглядається як невід'ємна частина даного Договору.

9.ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Помилки та упущення, що можуть мати місце в процесі виконання даного Договору, не можуть вплинути на зменшення відповідальності Сторін щодо виконання умов цього Договору та конкретних договорів факультативного перестрахування (ретроцесії). Виправлення помилок і упущень здійснюється негайно після їх виявлення. 9.2. Будь-які документи Перестрахувальника, що мають відношення та регулюються даним договором, мають бути відкритими для огляду уповноваженому представнику Перестраховика в місці знаходження таких документів (офіс Перестрахувальника), в будь-який придатний для цього час, з попереднім повідомленням Перестрахувальника за 48 годин. Перестраховик зберігає за собою право огляду протягом терміну дії даного Договору. 9.3. Сторони несуть відвовідальність згідно з чинним законодавством за розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з виконанням умов цього Договору. 9.4. Невід'ємним додатком до цього Договору є “Перелік осіб, уповноважених підписувати конкретні договори перестрахування”, а також документи, що підтверджують право підпису цих осіб. 9.5. Даний Договір складений на 6 (шести) аркушах, українською мовою, у двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.