реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

- послуги переказів готівкової валюти

Таблиця 2.4. Для переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб - резидентів встановлені наступні правила і тарифи

N

Назва виду переказу

Сума
переказу

Умови переказу

Необхідні документи

1.

Переказ на користь фізичних осіб, постійно чи тимчасово проживаючих за кордоном

до 600 $ на місяць

Можливий переказ без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка

Без підтверджуючих документів.

2.

Допомога родичам (чоловіку, дружині, батькам дітям, рідним сестрам, братам, онукам, дідусю, бабусі), постійно чи тимчасово проживаючим за кордоном

понад 600 $ до 1000 $ на місяць

Тільки з поточного рахунка.

Документи, що підтверджують родинні відносини (паспорт, свідоцтво про народження, посвідчення про шлюб; перекази братам, сестрам онукам, дідусю, бабусі можуть здійснюватися на підставі копій цих документів, завірені у встановленому порядку).

3.

Оплата витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на похорон)

На рахунки юридичних осіб-нерезидентів

Сума, зазначена в рахунку-фактурі

Тільки з поточного рахунка

Інвойс (рахунок-фактура) фірми - нерезидента

4.

Відшкодування витрат: судовим органам (у т.ч. сплата податків, зборів, держмита й ін. обов'язкових платежів за виконання зазначеними органами своїх функцій). На рахунки юридичних осіб-нерезидентів

до 600 $

вище 600 $ до суми, зазначеної в листі

Можливий переказ без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка. Тільки з поточного рахунка

При наявності підтверджуючих документів юридичних осіб-нерезидентів (лист відповідного уповноваженого органа іноземної держави, у якому зазначена сума до оплати, нормативний акт, на підставі якого вона визначається).

5.

Переказ коштів за оплату нотаріальним та іншим вповноваженим органам (у т.ч. оплата зборів, держмита й інших обов'язкових платежів за виконання цими органами своїх функцій), послуг адвокатів у випадку порушення судових справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа-резидент України

до 600 $
вище 600 $
до 5000 $

Можливий переказ
без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка.
Тільки з поточного рахунка

Підтверджуючі документи, у яких вказується сума до оплати (лист-рахунок відповідного органа, чи адвоката нотаріуса іноземної держави, у якому повинна вказуватися сума до оплати, позовна заява).

6.

Оплата витрат за лікування в медичних закладах, що знаходяться за кордоном на рахунки цих закладів
Оплату може здійснювати інша фізична особа, що не є одержувачем послуги на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.

до 20 000 $

Тільки з поточного рахунка

При наявності підтверджуючих документів цих закладів (виклик чи запрошення на лікування, рахунок-фактура) і копії наказу Міністерства охорони здоров'я України про направлення громадянина на лікування за кордон відповідно до Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 №991 чи копії протоколу засідання комісії Міністерства охорони здоров'я України з питань направлення громадян України на лікування за кордон чи виписки з цього протоколу)

7.

Оплата витрат за проведення тестів, іспитів і на інші платежі, що пов'язані з зарахуванням фіз. особи на навчання до навчальних закладів, які знаходяться за кордоном - на рахунки цих закладів.
Оплату може здійснювати інша фізична особа, що не є одержувачем послуги на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.

до 600 $
вище 600 $
до 500 $

Можливий переказ без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка
Тільки з поточного рахунка

При наявності підтверджуючих документів цих закладів (чи виклик запрошення, у якому повинна вказуватися сума до оплати)

8.

Оплата витрат за навчання в навчальних установах, розташованих за кордоном, - на рахунки цих установ при наявності індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення переказу іноземної валюти за межі України (при переказі безпосередньо через Укрексімбанк ліцензії не потрібно). Оплату може здійснювати інша фізична особа, що не є одержувачем послуги на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.

до 30000 $ за навчальний рік

Тільки з поточного рахунка фіз. особи через коррахунок ПриватБанку, відкритий в Укрексімбанку

Наявність підтверджуючих документів цих установ (виклик чи запрошення, у якому повинна бути зазначена сума до оплати, рахунок-фактура)

9.

Оплата вступних членських внесків у міжнародні організації - на рахунки цих організацій

до 500 $

Тільки з поточного рахунка

Наявність підтверджуючих документів (документа чи листа про фактичний вступ резидента в міжнародну організацію чи про умови вступу до неї; чи фактура лист-повідомлення, у якому повинні вказуватися відповідні банківські реквізити іноземного банку для оплати внеску і сума внеску)

10.

Переказ за участь у міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах, що відбуваються на території іноземних держав - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів

до 600 $
від 600 $
до 2000 $

Можливий переклад без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка.
Тільки з поточного рахунка

Наявність запрошення юридичної фірми-нерезидента, у якому повинно вказуватися сума до сплати, рахунок-фактура

11.

Оплата витрат за придбання літератури і передплатних видань, що видаються за кордоном - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів

до 600 $ в місяць

Можливий переклад без відкриття рахунка чи з відкриттям рахунка

Наявність підтверджуючих документів цих юридичних осіб - нерезидентів (рахунок-фактура)

12.

Оплата інших послуг, за договорами, укладеними з нерезидентами про надання послуг - на рахунки юридичних осіб-нерезидентів. Оплата за договорами страхування життя (страховим полісам, посвідченням, сертифікатам) здійснюється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ

до 500$ на місяць

Тільки з поточного рахунка

Наявність підтверджуючих документів цих юридичних осіб - нерезидентів (договір, рахунок-фактура)

13.

Перекази коштів при виїзді за кордон на постійне місце проживання

Переказ може здійснюватися як на рахунок будьякої фізичної особи, так і до запитання.

у межах
залишку на рахунку

Тільки з поточного рахунка
Банк здійснює перерахування коштів протягом 60 днів із дня видачі довідки про сплату податків, при цьому, на оригіналі довідки робиться оцінка про перерахування коштів

Наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документ, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання з вказівкою країни виїзду і довідки органа податкової служби про відсутність заборгованості щодо сплати податків.

14.

Оплата зборів (митних зборів) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг патентних повірників закордоном - на рахунки фіз. осіб - нерезидентів - патентних повірників і відповідних органів іноземних держав

до 5000 $

Тільки з поточного рахунка

При наявності листа - рахунка відповідного уповноваженого органа іноземної держави чи патентного повірника-нерезидента, у якому вказується сума до оплати.

15.

Переказ на власні рахунки, відкриті в закордонних банках, інших кредитних установах, філіях Українських банків за межами України, що використовуються відповідно до чинного законодавства України

до 9000 $
на місяць

Тільки з поточного рахунка

При наявності індивідуальної ліцензії НБУ на відкриття рахунків за межами України і розміщення на них валютних цінностей

У разі потреби здійснити переказ у сумі, що перевищує дані норми, але не більше 25 000 доларів США, переказ здійснюється на підставі індивідуальної ліцензії НБУ, що видає територіальне управління Національного банку, у сумі, що перевищує 25 000 доларів США, а також на цілі, що не передбачені Правилами - на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку, що видає Департамент валютного контролю і ліцензування НБУ.

Таблиця 2.5. Клієнтська плата за переказ MoneyGram (переказ готівкових валютних коштів фізичними особами) [69]

Сума відправлення, долари США

Клієнтська плата, долари США

0,01 - 100,01

12,00

100,01 - 300,00

20,00

300,01 - 400,00

24,00

400,01 - 600,00

32,00

600,01 - 800,00

40,00

800,01 - 1000,00

50,00

1000,01 - 1200,00

60,00

1200,01 - 1800,00

75,00

1800,01 - 2500,00

100,00

2500,01 - 5000,00

150,00

5000,01 - 7500,00

225,00

7500,01 - 10000,00

300,00

Таблиця 2.6. Клієнтська плата на відправлення термінових переказів за межі України за системою PrivatMoney [69]

Сума переказу (USD, EUR)

Клієнтська плата (USD, EUR)

0,01 - 10000,00

3% від суми*

Таблиця 2.7. Клієнтська плата на відправлення термінових переказів по Україні за системою PrivatMoney у доларах США і євро [69]

Сума переказу (USD, EUR)

Клієнтська плата, %

0,01 - 20,00

7,0%*

20,01 - 50,00

6,0%*

50,01 - 150,00

5,0%*

150,01 - 200,00

4,0%*

200,01 - 700,00

3,5%*

700,01 - 1000,00

3,0%*

1000,01 - 1800,00

2,5%*

1800,01 - 5000,00

2,0%*

5000,01 і більше

1,5%*

Таблиця 2.8. Ставки по споживчих кредитах для iндивiдуальних клієнтів. Кредити на купівлю нових і «б/у» автомобілів [69]

Строк кредитування

Ставка, річних

UAH

USD

EUR

від 3 до 5

від 14,04%

від 10,08%

від 9%

від 5 до 7*

от 14,04%

от 10,08%

от 9%

Таблиця 2.9. Ставки по споживчих кредитах для iндивiдуальних клієнтів. Кредити на купівлю житла (первинний та вторинний ринок) [69]

Строк, років

Ставка, річних

UAH

USD

EUR

до 30 років (перший внесок 0%)

від 14,04%

від 10,08%

від 9,00%

Таблиця 2.10. Ставки по споживчих кредитах для iндивiдуальних клієнтів. Кредити під заставу нерухомості [69]

Строк, років

Ставка, річних

UAH

USD

EUR

до 10 років (сума кредиту до 80% від оціночної вартості нерухомості)

від 14,04%

від 11,04%

від 10,08%

2.3 Оцінка валютних ризиків при проведенні валютних операцій в АКБ «Приватбанк»

Аналіз повалютної структури залучених коштів банків та клієнтів в пасивах АКБ «Приватбанк» станом на 31.12.2005 та 31.12.2006 (Рис. 2.6, 2.7, 2.11) показує, що при виконанні нормативів Н13 [6] (рис. 2.8, 2.9, 2.10) за рахунок позабалансової валютної позиції:

а) залучені кошти банків

- структурна частка залучених коштів в EUR знизилась з рівня 6,66% у 2005 році до рівня 4,40% у 2006 році;

- структурна частка залучених коштів в USD знизилась з рівня 66,49% у 2005 році до рівня 63,6% у 2006 році;

- структурна частка залучених коштів в RUB, знизилась з рівня 3,12% у 2005 році до рівня 2,97% у 2006 році;

- зниження частки залучених валютних коштів виникло за рахунок підвищення структурної залучених коштів в національній валюті UAH, з рівня 23,73% у 2005 році до рівня 29,04% у 2006 році;

б) залучені кошти клієнтів

- структурна частка залучених коштів в EUR, знизилась з рівня 7,34% у 2005 році до рівня 4,03% у 2006 році;

- структурна частка залучених коштів в USD, незначно знизилась з рівня 32,23% у 2005 році до рівня 32,05% у 2006 році;

- структурна частка залучених коштів в RUB, незначно знизилась з рівня 0,28% у 2005 році до рівня 0,26% у 2006 році;

- зниження частки валютних залучених коштів виникло за рахунок підвищення структурної частки залучених коштів в національній валюті UAH з рівня 60,32% у 2005 році до рівня 63,45% у 2006 році;

Таким чином, структури залучених валютних коштів від банків та клієнтів, як і у 2005 році, на кінець 2006 року мають суттєві структурні різниці.

- структурна частка залучених коштів в доларах США від клієнтів становить 32,0-32,2%, а від банків 63,6 - 66,5%;

- структурна частка залучених коштів в національній валюті від клієнтів становить 60,3-63,4%, а від банків 23,7 - 29,0%;

Аналіз повалютної структури кредитів банкам та клієнтам в активах АКБ «Приватбанк» станом на 31.12.2005 та 31.12.2006 (Рис. 2.6, 2.7, 2.12) показує, що при виконанні нормативів Н13 за рахунок забалансової валютної позиції:

а) міжбанківське кредитування

- структурна частка кредитів, наданих в EUR, знизилась з рівня 12,76% у 2005 році до рівня 3,85% у 2006 році;

- структурна частка кредитів, наданих в USD, знизилась з рівня 68,36% у 2005 році до рівня 38,22% у 2006 році;

- структурна частка кредитів, наданих в RUB, знизилась з рівня 1,51% у 2005 році до рівня 0,94% у 2006 році;

- зниження частки валютних кредитів виникло за рахунок різкого підвищення структурної частка кредитів, наданих в національній валюті UAH, з рівня 17,84% у 2005 році до рівня 56,06% у 2006 році;

б) кредитування клієнтів

- структурна частка кредитів, наданих в EUR, знизилась з рівня 1,95% у 2005 році до рівня 1,6% у 2006 році;

- структурна частка кредитів, наданих в USD, підвищилась з рівня 32,8% у 2005 році до рівня 38,78% у 2006 році;

- структурна частка кредитів, наданих в RUB, знизилась з рівня 1,3% у 2005 році до рівня 0,76% у 2006 році;

- підвищення частки валютних кредитів виникло за рахунок зниження структурної частка кредитів, наданих в національній валюті UAH, з рівня 64,83% у 2005 році до рівня 57,98% у 2006 році;

Таким чином, структури кредитного валютного портфелю банкам та клієнтам, які у 2005 році мали суттєву різницю, на кінець 2006 року практично вирівнялися, тобто основними показниками є:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.