реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

Уповноважений банк набуває право на відкриту валютну позицію з дати отримання ним від Національного банку дозволу на здійснення операцій із валютними цінностями і втрачає це право з дати відкликання ліцензії Національним банком та/або припинення дозволу на здійснення операцій із валютними цінностями.

У межах установленого нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н13), у тому числі обмеження ризику загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) та ризику загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2) Департамент валютного регулювання та Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку можуть уносити певні обмеження щодо регулювання окремих активних операцій із валютними цінностями уповноважених банків, що пов'язані з питаннями курсоутворення національної валюти та створення чіткішого й прозорішого механізму контролю за валютними операціями окремих банків.

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

За кожною іноземною валютою та кожним банківським металом обчислюється підсумок за всіма балансовими і позабалансовими активами і всіма балансовими та позабалансовими зобов'язаннями банку та розраховується загальна відкрита валютна позиція банку в гривневому еквіваленті окремо за кожною іноземною валютою та кожним банківським металом (розрахунок проводиться за звітну дату).

Величина загальної відкритої валютної позиції банку визначається як сума абсолютних величин усіх довгих і коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті (без урахування знака) за всіма іноземними валютами та за всіма банківськими металами.

Для банків, статутний капітал яких сплачено у вільно конвертованій валюті та внаслідок чого виникає порушення нормативу загальної довгої відкритої валютної позиції банку у вільно конвертованій валюті, установлюється, що частина (або вся сума) статутного капіталу банку не враховується до розрахунку нормативу загальної довгої відкритої валютної позиції банку у вільно конвертованій валюті за умови, що ці кошти розміщені на окремому депозитному рахунку в Національному банку (лише та частина, що призводить до порушення цього нормативу).

Нормативне значення загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) має бути не більше ніж 30 відсотків.

У цьому разі встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної позиції банку:

- загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не більше ніж 20 відсотків;

- загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути не більше ніж 10 відсотків.

2. Механізм здійснення валютних операцій в АКБ «Приватбанк»

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика АКБ «Приватбанк»

Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є банком, що розвивається найбільш динамічно в Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 січня 2007 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 33,777 млрд. грн. Статутний фонд банку складає 2,082 млрд. грн., власний капітал - 3,288 млрд. грн. Кредитний портфель банку складає 28,768 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 11,564 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками 2006 року склав 506,208 млн. грн.

У ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найбільш високий рівень впізнаваності серед населення без підказки: 64%. ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення України [69].

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ «Приватбанк» був лідером банківської системи України і займав наступні рейтингові місця [70]:

- Обсяг валюти активів балансу - 21 664,360 млн. грн. (1 місце);

- Обсяг власного капіталу - 2 307,466 млн. грн. (1 місце);

- Обсяг статутного капіталу - 189,228 млн. євро (2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

- 16 763,230 млн. грн. (1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

- 9 966,027 млн. грн. (1 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

- 4 016,333 млн. грн. (3 місце);

- Обсяг балансового прибутку - 472,042 млн. грн. (1 місце);

- Прибутковість статутного капіталу - 41,774% (11 місце);

- Прибутковість активів балансу - 2,179% (6 місце);

Станом на 01.01.2007 року (за результатами 2006 року) АКБ «Приватбанк» закріпив позиції лідера і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [70] та відносні частки фінансів банківської системи України:

- Обсяг валюти активів балансу - 32 680,0 млн. грн. (1 місце - 10,31%);

- Обсяг власного капіталу - 4 0290,442 млн. грн. (1 місце - 9,49%);

- Обсяг статутного капіталу - 312,971 млн.євро (2 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

- 27 532,83 млн. грн. (1 місце - 10,9%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

- 14 735,393 млн. грн. (1 місце - 15,1%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

- 8 240,128 млн. грн. (1 місце - 9,534%);

- Обсяг балансового прибутку - 471,775 млн. грн. (1 місце - 11,91%);

- Прибутковість статутного капіталу - 22,66% (24 місце);

- Прибутковість активів балансу - 1,444% (33 місце);

Станом на 01.07.2007 року (за результатами 1 півріччя 2007 року) АКБ «Приватбанк» продовжив закріплення позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [70] та відносні частки фінансів банківської системи України (Додаток В):

- Обсяг валюти активів балансу - 40 132,3 млн. грн. (1 місце - 9,82%);

- Обсяг власного капіталу - 4 296,584 млн. грн. (1 місце - 8,64%);

- Обсяг статутного капіталу - 306,29 млн.євро (3 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

- 33 502,38 млн. грн. (1 місце - 10,16%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

- 17 289,41 млн. грн. (1 місце - 14,84%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

- 12 409,121 млн. грн. (1 місце - 11,53%);

- Обсяг балансового прибутку - 259,76 млн. грн. (2 місце - 10,78%);

- Прибутковість статутного капіталу - 24,95% (21 місце);

- Прибутковість активів балансу - 1,295% (43 місце);

Спільний аналіз даних таблиць Додатку В показує, що з розширенням обсягів валюти балансу АКБ «Приватбанк» розвивається екстенсивно, тобто постійно знижуючи рентабельність статутного капіталу та рентабельність активів. Поступово також падає частка монопольного сектору по обсягам агрегатів валюти баланса в банківській системі України, яку займає АКБ «Приватбанк»

Комплексними інструментами управління загальним рівнем платоспроможності банку є контроль стану виконання нормативів Н1, Н2 та Н3 [6]:

Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1)

Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2)

Норматив адекватності основного капіталу (Н3)

2.2 Види та особливості валютних операцій в АКБ «Приватбанк»

Валютні операції АКБ «Приватбанк» розподіляться по класам обслуговуємих клієнтів [69]:

- валютні операції з банками та на міжбанківському валютному ринку;

- валютні операції з клієнтами - юридичними особами;

- валютні операції з клієнтами - фізичними особами;

Валютні операції АКБ «Приватбанк» з банками розподіляються на наступні види операцій:

- ведення корреспондентських рахунків в банках-нерезидентах (ностро - рахунки) та банків - резидентів в банку (лорорахунки);

- міжбанківські валюто-обмінні операції на міжбанківському валютному ринку;

- міжбанківське кредитування;

- міжбанківські операції з готівковою валютою;

- міжбанківські послуги ділінгового центру по торгівлі валютою на міжнародних біржах;

Якщо перші 4 види валютних міжбанківських операцій на сучасному етапі присутні майже у всіх комерційних банках України, то 5 операція є необхідною в умовах валютних обмежень роботи комерційних банків України на міжнародних ринках [69]. Ділінговий центр ПриватБанку пропонує клієнтам фінансовий інструмент - ділінг на міжнародних валютних ринках. Основними рисами, що характеризують міжнародний валютний ринок FOREX (FOREX - Foreign Exchange Operations) є його абсолютна ліквідність, цілодобовість і відсутність просторових обмежень. Користаючись цією послугою банку комерційні банки - клієнти та їх клієнти одержують можливість здійснювати спекулятивні операції на міжнародних валютних ринках через АКБ «Приватбанк». Цей фінансовий інструмент не має обмежень за рівнем прибутковості. За оцінками аналітиків, прибутковість операцій на форексному ринку, при грамотному керуванні валютною позицією і розумним обмеженням ризиків складає в середньому 9-10 відсотків на місяць від суми інвестованих засобів

У розпорядженні інвестора є різноманітні способи ведення позицій, пов'язані з економічними і політичними очікуваннями, з подіями, що носять макроекономічний характер, із прогнозуванням руху ринків за допомогою інструментів теханалізу. Цінові рухи ринку, викликані цими факторами відкривають можливість одержання спекулятивного прибутку. Надане клієнту кредитне плече (максимальний розмір 1:50) дозволяє істотно підвищити ефективність проведення подібних операцій, тому що, наприклад, розмістивши як покриття (страхова сума під проведення арбітражних операцій) 2000 доларів США, клієнт одержує можливість оперувати на реальному ринку сумою розміром 100'000 (2000*50), що при прийнятті вірних торгових рішень суттєво збільшує прибутковість операцій. Для прикладу, середньодобові коливання ринку EUR/USD складають 50-100 пунктів, вартість одного пункту при операціях з 100 тисячним лотом на цьому ринку складає 10 доларів США, таким чином, звичайні добові коливання ринку дозволяють трейдеру за день дістати прибуток у розмірі 500 доларів США (25% від суми страхового покриття).

Основні застосовувані терміни ділерного обслуговування банків АКБ «Приватбанк [69]:

Ділери - уповноважені співробітники Сторін, що ведуть переговори й укладають угоди;

Арбітражні операції - угоди по покупці чи продажу однієї іноземної валюти за іншу по погодженому в момент укладання угоди обмінному (валютному) курсу. Арбітраж означає проведення операцій у розрахунку на одержання прибутку при зміні валютного курсу і припускає здійснення як мінімум двох протилежних угод на однакову суму. Основна валюта - (інакше - валюта операції), на покупку (продаж) якої полягає арбітражна угода в обмін на іншу валюту (оцінну валюту або інакше - валюту ціни).

Відкрита позиція Клієнта - сума арбітражних угод Клієнта, укладених із КБ «ПриватБанк» по купівлі чи продажу основної валюти з однією датою валютування, не покрита зворотними угодами тією же датою валютування. Ліміт - загальна максимально припустима сума відкритих позицій Клієнта

Дата валютування - дата, зафіксована Сторонами як дата розрахунків по угоді. Для ринку FOREX стандартною є дата валютування Spot, тобто другий робочий день після дня укладання угоди

При проведенні арбітражних операцій Клієнт свідомо приймає ризик можливих збитків при несприятливій зміні валютного курсу. Забезпеченням цих ризиків є розміщений Клієнтом у Банку страховий депозит, який називається покриттям можливих збитків. Банк має право в односторонньому порядку закрити арбітражні позиції Клієнта, якщо поточні збитки по них досягли або перевищили 70% страхового депозиту

Банк стягує за кожну укладену Клієнтом угоду комісію згідно Тарифів банку (10 доларів США за кожні 100'000 при здійсненні угоди; при операціях лотами понад 500'000, комісія не збільшується і складає 50 доларів США за угоду).

Таблиця 2.2. Валютне обслуговування банків на зовнішніх біржах, виконуєме в якості міжбанківських послуг АКБ «Приватбанк» [69]

Пари валют, що торгуються

Розмір мінімального лота

EUR/USD

100 000

GBP/USD

100 000

USD/CHF

100 000

USD/JPY

100 000

EUR/JPY

100 000

CHF/JPY

100 000

GBP/JPY

500 000

GBP/CHF

500 000

EUR/CHF

100 000

Клієнтам надається інформаційне й аналітичне забезпечення. До складу наданої клієнтам інформації входять котирування валют у режимі Online, світові фінансові і політичні новини, інструменти побудови й аналізу графіків зміни валютних курсів, огляди аналітиків. Проводиться платне навчання клієнтів на тему «Ділінг на міжнародних валютних ринках». У курс навчання входять теоретичні основи валюто-обмінних операцій і практичні заняття в умовах реального ринку. Після закінчення занять банком видаються посвідчення про закінчення курсів.

Валютні операції АКБ «Приватбанк» з клієнтами - юридичними особами розподіляються на наступні види операцій:

- ведення валютних рахунків клієнтів та розрахунково-касове обслуговування валютних операцій з перерахуванням коштів в банки-нерезиденти через систему кореспондентських рахунків (ностро-рахунки) та отриманням валютних коштів для клієнтів на свій кореспондентський рахунок в банку-нерезиденті;

- продаж - покупку валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України для виконання комерційних угод клієнта;

- продаж - покупку необхідної валюти за валюту клієнта на міжнародних валютних ринках;

- видача валютних кредитів клієнтам банка;

- приймання валютних депозитів від клієнтів банку;

- випуск та обслуговування валютних корпоративних пластикових карток підприємств

Валютні операції АКБ «Приватбанк» з клієнтами - фізичними особами розподіляються на наступні види операцій:

- відкриття валютних рахунків та виконання розрахунково-касових операцій. Комерційний банк «ПриватБанк» відкриває фізичним особам поточні рахунки у іноземній валютах для здійснення розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами згідно діючого законодавства України, а також для зберігання на них коштів. Відкривши поточний рахунок у «Приват Банку», клієнт має можливість отримати всі види банківських послуг, які надаються фізичним особам:

а) Отримання коштів, що надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі готівкою;

б) Здійснення переказів грошових коштів у безготівковій формі за надані послуги (в т. ч. комунальні), за придбання у торговельних підприємств товарів або просто родичу на його поточний рахунок.

в) Отримання переказів з-за кордону, а також здійснення переказів родичам, які тимчасово виїхали за межі України на навчання або у приватних справах або постійно проживають за кордоном. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі платіжних документів у готівковій або безготівковій формах згідно «Переліку коштів, що зараховуються або перераховуються», що затверджений Національним банком України.

Таблиця 2.3. Тарифи за відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті в АКБ «Приватбанк» (стан на 08.08.2007) [69]

Послуга

Тариф, грн

Термін оплати

Порядок оплати

1. Відкриття поточного рахунку
незнижуваний залишок

Відкриття поточного рахунку за допомогою програмно-апаратних засобів (банкомат)

10 грн
0

10 грн.

при відкритті рахунку
у момент здійснення операції

готівкою списання з картки (еквівал. 10 грн.)

2. Переказ коштів до іншого банку

1% від суми min екв. 5 грн
+12 $ (swift)

у момент здійснення операції

готівкою або мем. ордером з рахунку клієнта

3. Переказ коштів у системі ПриватБанку

1% від суми
min 5 грн.
max 500 грн.

у момент здійснення операції

готівкою

4. Внутрішній банківський переказ між «власними» рахунками клієнта
на поточний рахунок,

на депозитный рахунок (в т.ч. відкриття рахунку),
на позичковий рахунок,
на власну, кредитну картку

0,5%

1% от суммы перевода
min 5 грн.
max 500 грн.
2 грн.
0,5%

у момент здійснення операції

готівкою або мем. ордером за заявою клієнта з його рахунку

5. Оформлення довідки на вивіз іноземної валюти
(регульований тариф застосовується в залежності від
кон'юнктури ринку регіону)

до 2000 $ 20 грн
2001-3000 $ - 30 грн
3001-4000 $ - 40 грн
4001-10000 $ - 50 грн

у момент здійснення операції

готівкою

6. Виплата готівкових коштів

1% від суми min екв. 1 $ у грн. за курсом НБУ

у момент здійснення операції

готівкою

7. Виплата готівкових коштів з поточного рахунку в рублях Росії

1% від суми

у момент здійснення операції

готівкою

8. Зарахування коштів, які надійшли на рахунок у рамках програми
«Крюінг України» (комісія за виплату готівкових коштів
не стягується)

1% від суми

у момент зарахування засобів

б/г

9. Гарантія переказу одержувачеві повної суми міжнародного
SWIFT платежу у валюті USD (опція FUL)

26.5 $ без ПДВ

у момент
здійснення операції

готівкою

10. Обслуговування неактивного поточного рахунку*

єкв 5 грн.

щомісячно

мем. ордером з рахунку клієнта

11. Переказ коштів в Москомприватбанк, банк Паритате

3 $ за курсом НБУ

у момент зарахування коштів

готівкою

12. Поповнення поточного рахунку, відкритого в іншому регіоні

0,5% від суми
min 5 грн.
max 500 грн.

у момент
здійснення операції

готівкою

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.