реферат бесплатно, курсовые работы
 

Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет ім. І.Франка

РЕФЕРАТ

На тему:

Особливості встановлення грошового обігу і

банківництва в Пн. Америці (виникнення, розвиток)

Студентки

гр. ЕКф-13

Лазарів Оксани

Львів 2002

У представленні сучасних людей банки нерозривно зв'язані з “банкнотами”, системою паперово-грошового обігу. Причини появи паперових грошей у британських колоніях Північної Америки були прості і зрозумілі: терплячи хронічну недостачу монет і опираючись в торговому обороті головним чином на векселі. Вже в 1690 році Колонія Масачусетської затоки зробила перший випуск паперових короткострокових зобов'язань (Shot bills) - щось середнє між банкнотами і короткостроковими зобов'язаннями уряду, щоб фінансувати військову експедицію в Канаду. Головним чином надзвичайними військовими витратами порозумівалися і перші випуски інших колоній, однак, вони використовувалися також і для фінансування мирних цілей, таких як муніципальний уряд і оплата державного боргу. Незважаючи на їхній офіційний статус і деякі ініціативи (наприклад, 5-процентну знижку при внесенні ними податків), реакція населення була двоякою. Обмінний курс між колоніями і навіть усередині окремих колоній постійно мінявся, більш того, іноді він, зрештою, падав у результаті надлишкової (щодо реальної кількості монет) емісії. У самому факті не було нічого дивного, тому що аж до колапсу золотого стандарту превалювала думка, що паперові гроші можуть тільки тоді діяти ефективно, коли вони на першу вимогу перетворюються в золоту чи срібну монети. Однак головна причина, що штовхала до випуску банкнот,- недостача монет у обігу,- продовжувала діяти і після Війни за незалежність (1775-1781), спонукавши новий Континентальний прогрес від імені Об'єднаних колоній (штатів) прийняти біль про утворення Першого банку Сполучених Штатів (First Bank of United States) і санкціонувати тепер уже перший федеральний випуск поряд з рішенням заснувати перший власний монетний двір (у Філадельфії), що повинний був чеканити срібні долари і мідні центи по вазі іспанських срібних песо (хоча останній згодом протягом багатьох літ не діяв, і в країні вільно циркулювало іспанське срібло).

Утім, “батьки-засновники” Сполучених Штатів (що не дивно, не зважаючи на те, що серед них було багато плантаторів з південних штатів і відносно мало комерсантів з Нової Англії) настільки підозріло ставились до випуску фидуційних (тобто таких, чия власна цінність є меншою ніж вартість, за яку її пропонують,) платіжних засобів, що спеціально внесли в 1787 році в Конституцію статті, що забороняє штатам проведення розрахунків чим-завгодно окрім золотої і срібної монет як законного платіжного засобу.

На ранньому етапі американської історії, коли національна промисловість і велика комерція знаходилася лише в стадії зародження, ще не було зведено чимало великих міст, але побудовані залізниці і т.п., можна говорити, скоріше, про недостачу реальної економічної необхідності в банках, що зробило особливо складною справою залучення в них приватного капіталу. Держава в цих умовах була змушена стати великим пайовиком Першого банку Сполучених Штатів, що розділив тягар популярності всіх центральних інститутів влади, і після закінчення в 1811 році 20-літнього терміну, на який він спочатку був наданий, його чартер (англіцизм, що означає документ, який видавався в англомовних країнах і який виконував функції банківського статуту і ліцензії) не був відновлений. Однак незабаром банки все-таки почали з'являтися, спочатку в найбільш розвинутих штатах.

Треба сказати, що для Америки із самого початку були характерні неприйняття занадто великої ваги федеральних органів влади і ревний захист індивідуальних прав штатів. Наслідком цього став поділ влади між федеральним урядом і штатами, що у тому чи іншому ступені поставило і банківську сферу під контроль обох галузей влади, хоча перші банки все-таки діяли в рамках ізольованих один від одного законодавчих систем різних штатів.

Звичайною практикою було домагатися чартеру, придбання якого давало банку всі переваги обмеженої відповідальності (contingented liability). Акціонерні компанії несли необмежену відповідальність лише в Англії і Шотландії; в Америці, як і у країнах континентальної Європи, відповідальність була обмеженою. У більшості випадків такий чартер лімітувала депозитні операції і тісно зв'язану з ними в XVIII столітті емісію банкнот сумою, кратною капіталу акціонерів, - найбільш розповсюдженим правилом було обмеження, що випускаються в обіг банкнот двома капіталами банку, однак подібні границі були на практиці чисто номінальними.

І лише в деяких штатах допускалася створення банків без чартеру, що несли необмежену відповідальність. Як тільки виникла імовірність того, що будь-яка приватна особа чи неінкорпорована асоціація побажають заснувати банк без чартеру, на їхньому шляху виникали численні перешкоди законодавчого характеру. Більшість східних штатів узяли на озброєння закони, подібні прийнятому у 1818 році в штаті Нью-Йорк; більшість західних штатів, що виникали згодом, також обрали схожу політику, дозволяючи емісійний і депозитний бізнес лише при наявності офіційного дозволу. Однак реальна віддача від цього закону була різною у різних штатах в залежності від того, наскільки легко було одержати чартер. Найменші складності були на сході, де потреба в банківських структурах залишалася найбільшою; особливо ліберальна політика практикувалася в так званій Новій Англії.

Число банків стало особливо швидко рости внаслідок ліквідації Першого Банку Сполучених Штатів (на його підставі федеральний уряд підписав значну частину статутного капіталу і пообіцяв протягом 20 наступних років не видавати чартер ніякому іншому банку; можливо, щось таке і стало однієї з головних причин, тому, що в 1811 році постало питання про продовження чартеру, уряд зустрів могутню опозицію в конгресі, достатню для припинення діяльності банку). У 1811 році їх уже нараховувалося 88, а за три наступних роки було видано 120 нових чартерів на установу банків.

Коли в 1812 році вибухнула друга війна з Англією, що одержала назву “Другої війни за незалежність”, більшість з цих банків виявилися залученими в інтенсивне кредитування федерального уряду і штатів; неминуче зв'язана з цим і надлишковою емісією змусила приблизно три з кожних чотирьох банків звернутися в 1814 році до уряду своїх штатів за дозволом на призупинення грошових виплат. При цьому, якщо банкам Нової Англії в більшості удавалося виконати свої зобов'язання, то практично усі банки до півдня і заходу, що виникли пізніше, як правило, і, що були більш слабкими, цього зробити не змогли. Цікаво також, що значна частина банкрутств у ці, а також наступні роки мала місце саме там, де створення нових банків було найбільшим чином обмежено, а тому, вже існуючі знаходилися в найбільш привілейованому стані - так, у Новій Англії в період 1811-1830 років на 97 банків (у середньорічному підрахунку) довелося всього 16 банкрутств, у штаті Нью-Йорк на 26 банків число банкрутств склало 11, у Пенсільванії також на 26 банків уже 19, і ця частка росла в міру просування на південь і захід.

Формально грошові виплати були відновлені в 1817 році, однак вже в 1819 році пішло нове припинення, що розтяглося ще на два роки. Пояснювалося це тим, що установа перших банків нерідко була наслідком скоріше політичних обставин, ніж реальної економічної необхідності. Як часто в подібних випадках, утворення банків супроводжувалося зловживаннями, особливо при формуванні статутних капіталів, а іноді навіть прямо фінансувалося державними органами - причому, у випадку Першого банку Сполучених Штатів 200-мільйонна підписка федерального уряду виявилася не більш ніж фіктивною бухгалтерською хитрістю. Практично у всіх банках капітал був меншим того, на який формально провели підписку, а деякі банки взагалі не мали ніякого капіталу.

Інша причина - тісний зв'язок банківських структур з скарбницями штатів. Законодавці, видаючи чартер, вважали цілком природним, щоб банк у разі потреби кредитував “свій” штат - спеціально обговорені статті про це заносилися в чартер відповідного банку. Але, крім того, час від часу надання такої позики на ті чи інші потреби просто проводилося “вольовим рішенням” адміністрації штату; результатом цього нерідко ставали настільки великі обсяги кредитування урядів штатів, що для забезпечення комерційного попиту засобів уже не залишалося, - імовірно, саме цей фактор у значній мірі і провокував надлишкову емісію банків, так що часом дизажио (відхилення від курсу униз від номіналу) на банкноти складало від 10 до 30 відсотків.

Кожен банк мав право вести бізнес лише в межах того штату, у якому він одержав свій чартер. Це означало, що вони, по суті, не могли розвивати систему банківських відділень, унаслідок чого банківська система країни стала тяжіти до фрагментарної структури з невеликих по території і практично автономних районів. Швидше за все, саме цей факт і став головною ознакою до створення інститутів, подібних до Першого банку Сполучених Штатів, - у всякому разі, була висловлена думка, що якби в 1814 році Перший банк ще існував, багатьох неприємностей, що тоді мали місце у банківській сфері можна було уникнути.

Надзвичайно серйозною проблемою на всьому протязі історії американського банківського бізнесу до утворення Федеральної резервної системи була саме відсутність налагодженої системи взаємного погашення (клірингу) банкнот різних банків. Оскільки банки штату звичайно не мали відділень в інших штатах, а в багатьох навіть не було і кореспондентів, то ніякої системи акумуляції банкнот з наступною появою їх до платежу не існувало. Цю функцію спочатку досить успішно узяв на себе Перший банк Сполучених Штатів. Звідси стає цілком зрозуміле створення в 1816 році Другого банку Сполучених Штатів (Second Bank of the United States). Цьому передував розпал у роки війни 1813-го року фінансової кризи, що викликала загальне скасування платежів дзвінкою монетою (за винятком банків Нової Англії). Новий міністр фінансів Джеймс Даллас (James Dallas) запропонував заснувати новий Центральний банк сполучених Штатів. Банк, заснований при капіталі в 35 млн. доларів, почав функціонувати в 1817 році. У тому ж році відновилися платежі дзвінкою монетою.

Як і у випадку з Першим банком, на частину капіталу нового банку підписався федеральний уряд, припускаючи зберігати на рахунках активів федеральної скарбниці. Двома головними нововведеннями чартеру банка стали право на відкриття ним своїх відділень у штатах без узгодження з їх урядами, а також стаття, спрямована на зведення до мінімуму можливості припинення грошових виплат - у цьому випадку банк повинен був сплатити штраф у розмірі 12 відсотків тієї суми зобов'язань, що він був не в змозі погасити.

На думку міністра фінансів у 1801-1814 роках Елберта Галлатина (Albert Gallatin), саме установа Другого банка бути в числі головних причин, що сприяли поновленню банками штатів платежів, оскільки він запропонував конвенцію, з якою ті зрештою погодилися - цікаво помітити, що однією з висунутих при цьому умов було надання (у розумних, зрозуміло, межах) Другим банком Сполучених Штатів своїх ресурсів для підтримки банків штатів в екстремальних ситуаціях, коли довіра до них могла виявитися під загрозою.

Питання про банк придбало особливо важливе значення в період президентства Ендрю Джексона (Andrew Jackson) (1829-1837). Уже через кілька років цей заклад з 25-ма філіями з числа утворених на той час штатів виявилося втягненим у гострий конфлікт. Надмірно розширившись, особливо в нових штатах (Індіана, Міссісіпі, Іллінойс, Алабама, Міссурі) банки в більшості випадків виявилися в 1819 році жертвами краху, викликаного випуском величезної кількості банкнот. Тоді на адресу банку отримали докори в тім, що він якщо не з'явився прямим винуватцем кризи (нібито він “збирав” векселі, а потім пред'являв їх до обміну на золото), то, принаймні, нічого і не зробив для його пом'якшення. Призначене з цього приводу розслідування знайшло серйозні порушення у веденні справ в одному із найбільших відділень банку (Балтиморському).

Коли Джексон зайняв посаду президента країни, він оголосив банкові справжню війну, а, зіткнувшись кілька разів з “недопустимим” свавіллям його директорів, вирішив взагалі знищити цю установу. У президентському посланні 1832-го року Джексон рекомендував конгресу вилучити з банку усі внески уряду. Не одержавши згоди конгресу на цю акцію, президент наказав зробити це міністрові фінансів обов'язковим порядком. Останній відмовився виконати це розпорядження, був звільнений і заміщений іншим, котрий також не виконав наказ президента, і був замінений генеральним аторнеєм Тенеем (Teney), який вилучив внески уряду з Центрального банку і розмістив їх у спеціально відібраних банках штатів. Ця акція викликала фінансову кризу, що супроводжувався сильною комерційною кризою, що протривала кілька років. Сенат прийняв з цього приводу резолюцію, яка виражала осудження президента, але палата представників не побажала приєднатися до неї. Зайво говорити про те, що концесія банку, термін якої минав у 1836 році, не була відновлена, у результаті чого ця національна установа перетворилася в простий приватний банк; дана подія ознаменувала припинення всіляких спроб по створенню в Америці Центрального банку на багато десятиліть.

Нова “епідемія” масового припинення грошових виплат мала місце в 1836 році. Задача, яку Джексон залишив своєму другу Ван Бюрену (Van Buren) (президент у 1837-1841 роках), здавалася легкою; але тільки-но новий президент встиг приступити до своїх обов'язків, як в сфері кредиту і торгового обороту зненацька вибухнула криза нечуваної сили. Він був викликаний 4-ма причинами:

збільшенням числа банків після закінчення терміну концесії Другого банку Сполучених Штатів;

посиленою спекуляцією федеральними (державними) землями на заході країни, що полегшується надзвичайною доступністю кредиту;

історією Другого банку Сполучених Штатів;

законом, що був виданий в останні місяці президентства Джексона, який вимагав сплати за федеральні землі, що здобуваються, винятково дзвінкою монетою.

Криза спочатку торкнулася банків в північно-східних штатах. У травні 1837 року припинили платежі дзвінкою монетою всі нью-йоркські банки, незабаром це поширилося і на інші банки, і число банкрутств дуже зросло. Була скликана надзвичайна сесія конгресу (вересень-жовтень 1838), але президент не схвалив її втручання в стан грошового ринку, тому що, на його думку, таке втручання виходило за рамки компетенції федерального уряду. У президентському посланні він обмежився тим, що в інтересах доцільного устрою федеральних фінансів запропонував часткову реорганізацію міністерства фінансів, так звану subtreasure scheme; система ця була прийнята в 1840 році, скасована в 1841, відновлена в 1846 і функціонує дотепер.

Криза затяглася до 1840 року; роздратована випали на її частку нещастями маса виборців звалила усю відповідальність на демократичну партію, і це коштувало їй майбутніх виборів.

Імовірно, гіршою рисою тодішньої американської банківської системи, на яку можна покласти неабияку частину провини, була надзвичайна добродушність при оголошенні банкрутства неплатоспроможних банків. Якщо взяти за приклад штат Нью-Йорк, то чартери, видані тут до 1828 року, передбачали припинення операцій банку, що затримував свої плани в середньому на 3 місяці - за винятком тих випадків, коли вердикт про продовження його діяльності був винесений, - після вивчення його поточного стану, визначеним посадовою особою штату - у цьому випадку він підлягав ліквідації лише у випадку непоновлення платежів ще протягом року. Чартери, видані після 1828 року, скоротили дозволений термін припинення виплат до 10 днів. Однак у 1837 році всі ці заходи втратили всяку силу, оскільки законодавчі збори штату прийняли Закон про припинення виплат (The Suspendion Act), що дозволяв банкам автоматично продовжувати свою діяльність ще протягом року після припинення виплат, не звертаючи за спеціальним дозволом до названої посадової особи.

В приклад Нью-Йорка пішли й інші штати, прийнявши свої варіанти подібного закону. Наступного разу виплати були припинені в 1839 році це торкнулося Пенсільванії і штатів на південь і захід від неї. Пенсільванія прийняла закон, що дозволяв банкам затримувати виплати в обмін на надання позики по штаті (грошові виплати за цим законом повинні були бути відновлені через рік, тобто в даному випадку в 1841 році, однак узяті банками кредитні зобов'язання, природно, поставили поновлення виплат під ще більший сумнів, і в результаті був прийнятий ще один закон, що дозволив банкам не виплачувати грошей протягом усього періоду погашення цієї позики; таким чином, цей термін міг цілком неофіційно розтягуватися до 5 років).

Але, починаючи з 1840-х років у функціонуванні банківського бізнесу на рівні штатів намітилися явні ознаки поліпшення. Більшість штатів уже вирішили задачу законодавчого забезпечення своєчасності оплати засновниками статутного капіталу банків. Більш складнішою була задача протистояти надлишковій емісії - не тільки можливому, але і майже “обов'язковому” явищу при занадто розтягнутому терміну погашення банкнот, а також захистити їхніх власників від можливих втрат у випадку припинення виплат. Однієї з перших і вдалих спроб стала добровільна система, створена Suffolk Bank of Massachusetts. Перш ніж пояснити, у чому полягає її суть, необхідно сказати, що банкноти циркулювали з визначеним дизажио, що залежало від ступеня складності їх доставки для погашення банком, що їх емітував. Чим менше був шанс, що їх пред'являть до оплати, тим більше була спокуса для цього банку удатися до експансії, тобто випустити велику масу банкнот, що дозволяло зробити забезпечення без ризику для власного положення. Це привело до того, що ті банки, які погано стояли на ногах все більше відходили на задній план. У Масачусетсі ситуація була саме такою.

Несподівано для себе банки Бостона (столиці штату) знайшли, що цим “провінціалам” вдалося фактично поставити під свій контроль грошовий обіг штату, наводнивши канали обігу своїми банкнотами, значна частина яких так ніколи і не поверталася в ті банки, які їх випустили. Бостонські банки зробили кілька спроб призвати нахаб до порядку; найбільш удалою серед них виявилася система Suffolk Bank. Провінційні банки повинні були внести в Suffolk Bank постійний депозит у розмірі 5 тис. доларів плюс суму, достатню для погашення банкнот, що потрапляли в Бостон. Замість цього він зобов'язався приймати банкноти цих банків по номіналах, у той час як ще не були залученими до цієї системи банків і повинні були доставлятися для погашення безпосередньо в банк-емітент. По-друге, Suffolk Bank відмовляв у вступі у своє клірингове агентство будь-якому банку, чия сумлінність викликала хоч найменші сумніви.

Крім того, у 1843 році законодавчі органи Масачусетса з тією ж метою зменшити масштаби циркуляції провінційних банків прийняли закон, спрямований на стимулювання більш частого повернення банкнот і , кий забороняв банкам видавати з каси будь-які банкноти за винятком їх власних; схожий закон був прийнятий і в штаті Луізіана.

Інші штати установили штрафи у випадку нездатності банку розмінювати банкноти на металеві монети при першій необхідності. Штрафи стягувалися або у формі пропорційного податку із суми невиплачених платежів, або через зобов'язання відповідальності банка-порушника за порушення чартеру.

В інших випадках зусилля були спрямовані не стільки на запобігання надлишкової емісії і забезпечення прийому банкнот при першій необхідності, скільки на гарантії захисту власників банкнот у випадку припинення виплат. Ряд штатів впровадили практику попередньої застави майна банків. Інакше кажучи було встановлено подвійну відповідальність, при якій акціонери банку відповідали по його зобов'язаннях у межах акцій, що їм належали за винятком їхнього реального внеску в капітал банку. Варто сказати ще про систему Нью-йоркського фонду страхування (New York Safety Fund), заснованого в 1829 році, - свого роду примусового страхування банків на випадок нездатності виконати свої зобов'язання. Банки вносили внески у фонд, кошти якого йшли на покриття боргів неплатоспроможних банків. Таким чином, у рамках цієї системи існувала об'єктивна тенденція прихованого субсидування слабких банків за рахунок більш сильних і розумно керованих, це субсидування ще більш підсилювалося від того, що розміри страхових внесків нараховувалися виходячи не з оцінки реального ризику діяльності того чи іншого банку, а просто у вигляді визначеного відсотка від статутного капіталу. У 1841-1842 роках 11 з числа банків, що входили у фонд, розорилося, фонд виявився спустошеним; після банкрутства 1842 року він скоротив страхування лише до самих банкнот (не покриваючи більше депозитну сферу), але й туті виявився неефективний і був остаточно закритий у 1866 році.

Протягом перших 50 років розвитку банківська сфера Сполучених Штатів залишалася, вцілому, скоріше закритою для доступу в неї нових банків. Однак наприкінці 30-х років у підході ряду штатів намітилися зміни, що зробили можливим установу банків без чартеру. Початок нової політики ознаменувалось прийняттям штатом Нью-Йорк у 1838 році так званого Закону про вільний банківський режим (Free-Banking Law), відповідно до якого емісійні права надавалися особі чи організації за умови депонування в офісі контролера цінних паперів (вища фінансова посадова особа штат) певного виду на суму емісії. Для депонування могли бути використані будь-які цінні папери федерального уряду і штатів, затверджені контролером, сюди ж відносилися деякі види застав під нерухомість. Механізм був простий: у випадку, якщо банк виявлявся неплатоспроможним, офіс контролера реалізовував закладені цінні папери і погашав банкноти.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.