реферат бесплатно, курсовые работы
 

Державний ощадний банк України

На підставі класифікації валового кредитного ризику та враховуючи прийняте забезпечення, банк визначає чистий кредитний ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування (таблиця 4.2).

Таблиця 4.2

Розрахунок рівня резерву в залежності від групи кредитів

Категорія кредитної операції

Коефіцієнт резервування

(за ступенем ризику)

Коефіцієнт резервування

за кред. операціями з позич-ми,

у яких немає джерел надходж. валютної виручки

"Стандартна"

1%

2%

"Під контролем"

5%

7%

"Субстандартна"

20%

25%

"Сумнівна"

50%

60%

"Безнадійна"

100%

100%

Відповідно до оцінки фінансового стану позичальника, перспектив його розвитку та погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків за нею Ощадбанк класифікує кредитний портфель за 5 групами ризику. Ця класифікація є загальною у роботі комерційного банку з кредитами.

Виважена політика банку щодо концентрації кредитних операцій дозволила забезпечити сприятливий рівень кредитного ризику для стабільної та прибуткової діяльності. [2]

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

Наявність розгалуженої мережі кореспондентських рахунків є необхідною умовою успішного обслуговування зовнішньоекономічних операцій банку та його клієнтів. Постійна робота спрямована на розвиток співпраці з провідними світовими фінансовими установами, серед яких: Deutsche Bank Trust Company Amerikas, Citibank NA, Cormmerzbank AG, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Белпромстройбанк, АКБ "Промсвязьбанк", BAT "Альфа-банк", "Акціонерний Комерційний Ощадний Банк Російської Федерації" (ВАТ), ВАТ "Укрексімбанк", ЗАТ "Армбізнесбанк", AT "Латвійський бізнес банк".

Фахівці Ощадбанку розробляють для своїх клієнтів індивідуальну схему оплати імпортних контрактів із застосуванням документарних акредитивів з подальшим фінансуванням шляхом пост фінансування та або дисконтування.

Банк постійно вдосконалює та підтримує на світовому рівні власну програму фінансового моніторингу щодо боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, та програму "знай свого клієнта" (Know Your client - KYC).

При використанні послуги торгового фінансування клієнт Ощадбанку отримує:

зменшення вартості фінансування у порівнянні з банківським кредитом (відсоткова ставка за користування фінансуванням складає 9-11% річних);

тривалий термін фінансування - 0,5 - 5 років;

зниження ризику непостачання товару/невиконання платежу;

відмову від авансового платежу;

додаткові гарантії платежу у випадку підтвердження акредитиву іншим банком.

Банк пропонує імпортерам, які обслуговуються в Ощадбанку:

випуск непокритих акредитивів та гарантій (без та з підтвердженням іноземного банку), що:

є "фінансуванням до відвантаження";

дозволяє імпортеру організовувати виконання контракту без відволікання обігових коштів на передоплату;

гарантує експортеру виконання платежу;

вирішує проблему 90 днів при тривалих термінах поставки;

фінансування відстроченого платежу (з підтвердженням іноземного банку; з підтвердженням іноземного банку та з дисконтуванням/негоціацією), що:

можливо у випадку згоди експортера на відстрочення платежу;

доцільно, якщо витрати на випуск та обслуговування акредитива/гарантії та оплата винагороди експортеру за відстрочку платежу нижче, ніж витрати на залучення позикових коштів;

постімпортне фінансування - це відстрочення оплати (до 2-х років) за акредитивом, надане Ощадбанком за рахунок ресурсів іноземних банків;

довгострокове фінансування - це можливість реалізації інвестиційних програм щодо розширення виробництва та модернізації основних засобів вітчизняних підприємств за рахунок ресурсів іноземних банків терміном до 5 років.

Експортерам, що обслуговуються в Ощадбанку пропонується:

передекспортне фінансування:

випуск гарантій або відкриття резервного акредитиву без покриття за дорученням постачальника-експортера;

підтвердження акредитиву іноземного банку, відкритого на користь експортера, без надання покриття банком-емітентом;

кредитування експортера до відвантаження товару під заставу майнових прав на виручку за експортним акредитивом/гарантією, що випущені іноземним банком;

постекспертне фінансування:

кредитування експортера після відвантаження товару під заставу майнових прав на виручку за експертним акредитивом/гарантією, що випущені іноземним банком. [12]

Банк здійснює розробку, супроводження та контроль операцій неторгового характеру: грошові перекази по міжнародних платіжних системах, банківські перекази, валютно-обмінні операції, операції з чеками та банківськими металами; виконувались функції агента валютного контролю при проведенні розрахунків за експортно-імпортними договорами клієнтів та власними зовнішньоекономічними контрактами банку.

Банк продовжує розвиток послуг по здійсненню банківських переказів фізичних осіб у іноземних валютах та переказів по міжнародних платіжних системах Western Union, Migom, Vigo, Blizko, Coinstar, Interxpress, Xpress Money.

Розроблена Методика встановлення курсу гривні до іноземних валют, затверджена заступником голови правління ВАТ „Ощадбанк” 25 червня 2007 року, розроблена та затверджена розпорядженням ВАТ „Ощадбанк” від 4 грудня 2007 року № 106 Технологічна схема ввезення/вивезення та купівлі/продажу готівкової іноземної валюти для потреб установ банку.

6. Взаємовідносини банку з нбу

6.1 Ліцензування банківської діяльності

На підставі банківської ліцензії на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 16.01. 2002 р. № 148, а також Дозволу на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” згідно з додатком до цього дозволу від 29.04. 2002 р. № 148-2, ВАТ "Ощадбанк" здійснює такі операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

операції з валютними цінностями;

емісію власних цінних паперів;

організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Крім вище перерахованих операцій, на поставі письмового дозволу Національного банку України "Ощадбанк" здійснює такі операції:

Операції з валютними цінностями:

неторгові операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) з іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України:

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках:

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

емісія власних цінних паперів;

організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

довірче управління коштами та питними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України та угодами (договорами) між клієнтом та Банком.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях. [1]

6.2 Регулювання НБУ діяльності банку

З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності НБУ вводить для банку обов'язкові економічні нормативи, які розкрито в Інструкції "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні" затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08. 2001р. № 368. [3]

Згідно з цією інструкцією банк повинен дотримуватися таких нормативів:

норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1 ? 8 млн. ?);

норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2 ? 10%);

норматив адекватності основного капіталу (Н3 ? 4%);

норматив миттєвої ліквідності (Н4 ? 20%);

норматив поточної ліквідності (Н5 ? 40%);

норматив короткострокової ліквідності (Н6 ? 20%);

норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7 ? 25%);

норматив великих кредитних ризиків (Н8 ? 8РК);

норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9 ? 5%);

норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих інсайдерам (Н10 ? 30%);

норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11 ? 15%);

норматив загальної суми інвестування (Н12 ? 60%);

норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Н13 ? 30%).

Недотримання банком цих економічних нормативів карається штрафними санкціями, а в деяких випадках веде до призупинення діяльності банку.

Заходи впливу до порушників строків подання звітності розкриті в статті 7.7-7.14. Положення "Про застосування НБУ заходів впливу до порушників банківського законодавства":

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) після отримання інформації про допущене банком порушення до 25-го числа місяця, наступного за звітним, подає Генеральному департаменту банківського нагляду обґрунтовані пропозиції про накладання штрафу на банк та документи, що підтверджують факт порушення. Генеральний департамент банківського нагляду протягом наступних семи робочих днів передає ці документи разом із своїми висновками на розгляд Комісії Національного банку.

Рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу на банк має містити перелік виявлених порушень з посиланням на нормативно-правові акти Національного банку та документи, що підтверджують факт порушення. Це рішення надсилається відповідному територіальному управлінню Національного банку не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття (отримання) рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу має надіслати банку це рішення із супровідним листом, що містить розрахунок суми штрафу та пропозицію до банку-порушника про добровільну сплату нарахованої суми штрафу протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного дня після отримання банком цього рішення.

Якщо нараховану суму штрафу не буде перераховано банком-порушником у зазначений строк, то штраф стягується шляхом подання відповідним територіальним управлінням Національного банку (юридичною службою центрального апарату) до господарського суду позовної заяви.

6.3 Інформаційні системи і технології в банку

За останні роки значно розширено функції, що виконуються програмними комплексами фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням мережі філій та відділень банку. Розпочато впровадження аналітичного сховища даних.

Банк функціонує в системі електронних платежів НБУ за третьою моделлю, що дозволяє працювати в режимі єдиного коррахунку, надаючи додаткові можливості взаємодії Головного офісу та філій, підвищуючи якість обслуговування клієнтів. Для підвищення швидкості проходження платежів клієнтів у банку розпочато впровадження автономної розрахункової палати.

Банк є учасником міжнародної платіжної системи SWIFT, що забезпечує оперативність, надійність та високу ефективність надання послуг на міжнародному рівні.

Впроваджена система сповіщення клієнтів про рух коштів на карткових та поточних рахунках шляхом розсилання SMS-повідомлень через мережу GSM.

Завдяки застосуванню інтегрованої банківської системи, створеної на основі АБС "Мебіус", банк відкрив широкі можливості для проведення банківських операцій, ведення бухгалтерського обліку, обслуговування клієнтів, підготовки звітності та забезпечення керівництва банку інформацією, необхідною для ухвалення рішень.

Протягом 2007 р. було придбано ліцензії на використання наступного програмного забезпечення:

MS Windows Server Standard RUS ЕОМ with 10 client lics - 54;

MS Windows XP Professional - 2652;

програмне забезпечення системи управління базами даних Oracle для ГРЦ.

В напрямі організації і управління інформаційними технологіями виконані такі роботи:

забезпечено організацію та підтримку процесу тестування працівників банку за допомогою Системи дистанційних тренінгів і навчальних курсів;

розроблено програмне забезпечення для впровадження електронного документообігу.

З питань розвитку та підтримки систем автоматизації банківського виробництва та автоматизованих систем управління банком протягом року проведено:

роботи з розроблення програмного забезпечення системи термінових переказів для фізичних осіб “Швидка копійка”;

роботи з доопрацювання програмного забезпечення, розпочато роботи з впровадження третьої моделі обслуговування коррахунку;

підготовчі роботи з переведення установ банку на роботу з єдиним програмним забезпеченням АБС “БАРС Millenium”;

підготовчі роботи зі створення Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР;

впровадження технології для здійснення корпоративного контролю для корпоративних клієнтів “Укрпошта” та “Енергоатом”;

роботи з експлуатаційної підтримки, впровадження, удосконалення і супроводження АБС “Скарб”, її підсистем та системи СБОН.

У напрямі розвитку корпоративної інформаційної мережі (КІМ) банку додатково підключено до КІМ 306 філій балансових відділень і ТВБВ. Усього на початок 2008 року підключено до КІМ 1095 установ банку, в тому числі центральний апарат, 25 регіональних управлінь, 379 філій-відділень та 690 ТВБВ.

Перебудовано систему маршрутизації (протокол OSPF) КІМ банку на рівні центральний апарат регіональні управління та організовано канали зв'язку між головним офісом ВАТ “Ощадбанк” та створеними офісами в місті Києві.

З метою розвитку банківських послуг організовано додатково доступ до інформаційних ресурсів мереж зовнішніх організацій і мережі Інтернет через КІМ банку для 17 терміналів Poster Prepaid, 41 термінала Travelex, 8 терміналів Xpress Money, 167 терміналів Western Union. Організовано доступ до Українського процесингового центру додатково 180 банкоматів, що були встановлені протягом року в установах банку.

Банк має автоматизовану систему обслуговування пенсій, вкладних операцій та платежів населення, яка дозволяє оперативно і якісно обслуговувати клієнтів з використанням банківських платіжних карток.

7. Проектне фінансування

ВАТ "Ощадбанк" здійснює довгострокове фінансування інвестиційних проектів вітчизняних підприємств та пропонує вигідні умови кредитування інвестиційних програм, пов'язаних з будівництвом та реконструкцією об'єктів житлового, соціально-культурного та побутового призначення.

Банк реалізує програму щодо забезпечення вітчизняних підприємств транспортними засобами, обладнанням, нерухомістю, сільськогосподарською технікою за допомогою фінансового лізингу.

Фінансовий лізинг - фінансування шляхом надання в довгострокове користування майна на визначений строк, але не менше одного року, за встановлену плату (лізингові платежі).

Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке можна віднести до основних фондів.

Строк лізингу: до 7 років. Участь власними коштами: не менше 15%.

Плата за фінансовий лізинг - лізинговий платіж, який включає в себе суму відшкодування вартості лізингового майна та суму лізингових відсотків.

Переваги лізингу:

клієнт має змогу користуватися майном та отримувати дохід від нього вже сьогодні, а сплачувати за майно - завтра (протягом терміну дії договору фінансового лізингу);

лізингова компанія несе всі витрати з купівлі майна (мито, податки та інші внески) і оформлення його як застави банку (страховка, нотаріальне оформлення);

при фінансовому лізингу лізингоодержувач зараховує об'єкт лізингу на свій баланс;

лізінгоодержувач отримує податковий кредит відразу на всю вартість об'єкту лізингу;

амортизаційні відрахування та лізингові проценти відносять на валові витрати;

можливість викупу предмета лізингу після 12-місячного строку користування.

Банк зацікавлений у співпраці з надійними позичальниками, які розцінюють кредитування як можливість довгострокової співпраці.

Напрямки проектного фінансування:

фінансування будівництва;

інвестиційні програми;

лізингові програми.

Банк здійснює кредитування проектів, пов'язаних із будівництвом і реконструкцією нерухомості житлового, соціально-культурного і виробничого призначення.

Можливе кредитування Забудовника, Генерального підрядника, Інвестора, Довірителя ФФБ.

Умови кредитування:

кредит надається у вигляді кредиту або кредитної лінії;

строк кредитування - до 7-ми років;

валюта кредиту - гривня, долар США, евро;

сума кредиту - до 80% вартості проекту;

індивідуальні умови погашення кредиту;

термін розгляду кредитної заявки 5-7 днів з моменту надання повного пакету необхідних документів.

Переваги програми:

можливість використання кредитних ресурсів на тривалий термін у вибраній валюті;

можливість залучення кредитних коштів на початкових етапах будівництва;

безперебійне фінансування будівництва за рахунок кредитних коштів;

комплексне вирішення проблеми фінансування (кредит, ФФБ, цінні папери, кредитування фізичних осіб тощо);

швидкий розгляд пакету документів і ухвалення рішення;

відсутність вимог в наданні додаткового забезпечення;

розвинута мережа філій банку дає можливість співпрацювати з позичальниками в усіх регіонах України.

Банк здійснює кредитування вітчизняних підприємств на розширення, реконструкцію та модернізацію виробничих потужностей (створення нових виробництв), придбання земельних ділянок тощо у форматі проектного фінансування.

Переваги програми:

можливість використання кредитних грошових ресурсів на тривалий термін у будь-якій валюті;

залучення кредитних коштів для реалізації проекту дає можливість не відволікати власні обігові кошти позичальника;

можливість залучення кредитних коштів на початкових етапах реалізації проекту;

можливість поетапного фінансування проекту;

швидкий розгляд пакету документів і ухвалення рішення;

гнучкий підхід до забезпечення за кредитом;

індивідуальний графік погашення кредиту;

можливість залучення коштів міжнародних фінансових організацій для здешевлення кредиту;

використання різноманітних інструментів фінансування: гарантії, акредитиви, лізинг.

8. Індивідуальне завдання

У 2008 році Ощадбанк отримав позитивні рейтингові оцінки за різними показниками. Станом на 01.03. 2009 року Ощадбанк займає третє місце за розміром активів серед банків України, перше місце за розміром капіталу, третє місце за розміром депозитів фізичних осіб та восьме місце за розміром депозитів юридичних осіб.

Протягом 2008 року діяльність Ощадбанку була спрямована на такі орієнтири:

отримання прибутку та підвищення цінності для свого акціонера;

задоволення потреб масової клієнтури, включаючи головним чином громадян України, в гарантованому заощадженні та накопиченні коштів;

реалізація попиту на банківські продукти серед фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності;

реінвестиція залучених коштів в українську економіку;

виконання функцій агента державної гарантії повернення заощаджень;

підтримка державної функції забезпечення економічного суверенітету;

обслуговування державних програм економічного та соціального розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності;

в межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило, з найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги.

Депозитна політика була виважена і цілеспрямована. Протягом 2008 року темпи залучення коштів знизились через недовіру клієнтів до банківського сектора, що була спричинена кризовими явищами в економіці. Тому Ощадбанк був змушений для підтримки стабільності своєї діяльності збільшити розмір власного капіталу. Його частка досягла 26,77% у загальній сумі пасивів. Цим пояснюється і зростання питомої ваги статутного капіталу із 4,78% до 24,04% (таблиця 8.1)

Таблиця 8.1

Структура власного капіталу ВАТ "Ощадний банк України"

01.01. 2008

01.01. 2009

Темп росту,%

Млн. грн

%

Млн. грн

%

Власний капітал

2 198 146

100

15 471 943

100

703,86

Статутний капітал

722 000

32,85

13 892 000

89,79

1924,09

Капіталізовані дивіденди та ін. фонди банку

169 288

7,7

376 469

2,43

222,38

Резерви переоцінки

898 996

40,9

898 658

5,81

99,96

Інший капітал

407 862

18,55

304 816

1,97

74,73

Таким чином, аналізуючи структуру капіталу, можемо зробити висновок, що протягом 2008 року власний капітал банку зріс у 7 разів. Це відбулось через те, що держава у кризовій ситуації вирішила допомогти державному банку підтримати його стійкість та надійність. Статутний капітал банку збільшився аж у 20 разів. Це підвищило залежність банку від держави.

Процентна політика банку щодо залучення коштів у національній та іноземній валюті будується з урахуванням темпів інфляції та ситуації на міжбанківському ринку.

За результатами діяльності банку була сформована наступна структура депозитного портфелю (таблиця 8.2)

Таблиця 8.2

Структура депозитів за видами вкладників

01.01. 2008

01.01. 2009

Темп росту

Млн. грн

%

Млн. грн

%

Депозити, в т. ч.:

13 733 388

100

17 196 930

100

125,22

Депозити фізичних осіб

10 878 283

79,21

13 409 869

77,98

123,27

Депозити юридичних осіб

2 855 105

20,79

3 787 061

22,02

132,6

З даних, розрахованих в таблиці, видно, що залучені кошти Ощадбанку зростають як в абсолютному, так і у відносному розмірі. Темп росту депозитів складає 125,22%. При чому спостерігається, що в загальній сумі залучених депозитів переважають кошти фізичних осіб. Їх питома вага у 2007 та 2008 роках становила 79,21% та 77,98% відповідно. Частка депозитів юридичних осіб була значно меншою приблизно в п'ять разів і у 2008 році становила 22,02%.

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Для збільшення обсягу залучених депозитів і кількості клієнтів, Ощадбанк розробив велику кількість депозитних програм, що дозволяють вкладникам обрати прийнятні для себе умови.

Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку.

Висновки

При проходженні переддипломної практики в ВАТ "Ощадбанк" були закріплені та розширені знання з теоретико-методологічних аспектів функціонування банку. Також ознайомились із організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку, здобули навики практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку, зібрали необхідні матеріали для дипломної роботи.

Отже, Ощадбанк здійснює свою діяльність відповідно до своїх стратегічних завдань. Запорукою успішної активної роботи є одержання банком права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, що передбачені ліцензією Національного банку України, збільшення статутного капіталу.

Водночас з підвищенням рівня капіталізації Ощадбанк значно збільшив депозитний портфель корпоративних клієнтів. Збалансована продуктова політика банку дозволяє здійснювати активну діяльність у сегменті корпоративного ринку. Ощадбанк фінансує українські підприємства та проводить кредитні операції з фінансування довгострокових інвестиційних проектів у форматі проектного фінансування. У сфері кредитування основним принципом виступає принцип рівно доступності ресурсів для підприємств усіх форм власності та галузевої приналежності. Це дозволяє більшою мірою диверсифікувати кредитні ризики. Банк продовжує активну роботу за Програмою кредитування малого та середнього бізнесу, що спрямована на задоволення потреб у фінансуванні розвитку господарської діяльності суб'єктів малого підприємства.

Для обслуговування фізичних осіб у банку розроблена власна система грошових переказів "Швидка копійка". Банком впроваджено нові інформаційні технології, зокрема програми, що удосконалюють процес кредитування населення. Постійно зростаючий рівень доходу населення став наслідком збільшення попиту на кредитні ресурси. У зв'язку з цим в Ощадбанку оптимізовано структуру підрозділів розвитку роздрібного кредитування у філіях та розширеного спектра послуг з кредитування фізичних осіб.

Отже, можна зробити висновок, що Ощадбанк продовжує розвиток, стрімко нарощуючи обсяги діяльності, підвищуючи ефективність операцій та власний конкурентний статус.

Проаналізувавши вище викладений матеріал можна запропонувати наступні заходи щодо удосконалення діяльності роботи банку:

впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами;

ефективне використання та розміщення наявних коштів, у тому числі залучених та запозичених;

постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналу банку, активна кадрова робота з підбору персоналу з високим рівнем відповідальності, професійних знань, новаторським хистом;

виважений фінансовий менеджмент при управління структурою активів та пасивів, формуванні оптимальної структури балансу;

підвищення платоспроможності та зміцнення фінансової стійкості банку;

диверсифікація діяльності за різними напрямами з метою зниження рівня банківських ризиків;

виважена цінова (тарифна) політика при просуванні банківських продуктів та послуг на ринок;

здійснення діяльності у відповідності до чинного законодавства, сумлінне дотримання та виконання вимог Національного банку України та укладених договорів.

Література

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 7.12. 2000 р. №2121-XІV.

2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2002 p. № 297.

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.09. 2001 р. №368.

4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.11. 2001 р. № 489.

5. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К: Знання, 2002. - 438 с.

6. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с.

7. Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник. - К: Кондор, 2005. - 296 с.

8. Ігор Дугін. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку. // Вісник НБУ, 2006. - № 5. - с.32-36.

9. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / В.В. Вітлінський. - К.: Т-во "Знання", 2000. - 251 с.

10. Операції комерційних банків / За ред. Р. Котовська - К.:. Алеута. 2003. - 500 с.

11. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.

12. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.

13. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВДТ „Університетська книга", 2007. - 314 с.

14. У.Р. Байрам. Методика оцінки ефективності кредитної роботи структурних підрозділів банку. // Формування ринкових відносин в України, 2007. - № 6. - с.44-47.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.