реферат бесплатно, курсовые работы
 

Банківські операції з кредитування юридичних осіб

Послугами Банку користуються більш ніж 3,2 млн. приватних клієнтів та близько 210 тис. корпоративних клієнтів. Серед них такі відомі в Україні та за кордоном підприємства як ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат»,СП "UMC", ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Галактон», НАЕК «Енергоатом», ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», ЗАТ «Росинка» тощо.

Загальнонаціональна мережа Банку Аваль включає 1400 структурних підрозділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переважна більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приватним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банківських послуг на найвищому рівні [20].

Високоякісне оперативне обслуговування клієнтів по всій Україні забезпечується власними мережами наземного цифрового та супутникового зв'язку, системою електронного обігу, використанням передових банківських та інформаційних технологій у бізнес-процесах Банку. На стадії впровадження знаходиться інтегрована система роздрібного бізнесу на основі програмного комплексу Bankmaster RS. Повномасштабне втілення цієї системи дозволить значно прискорити обслуговування клієнтів та забезпечити їм можливість користування банківськими продуктами у будь-якому підрозділі Банку, незалежно від того, в якому з них було відкрито рахунок.

В табл..3.1 та на рис.3.4 3.5 наведені результати аналізу кредитної діяльності АППБ „Аваль” у 2001 - 2005 роках [20 22].

Таблиця 3.1

Динаміка основних показників агрегатів балансу АППБ „Аваль” у 2001 2005 роках

Рис.3.4 Динаміка обсягів та структури активних операцій в АППБ „Аваль” у 2001 2005 роках

Як показує спільний аналіз даних табл.3.1 та графіків рис.3.4, 3.5 операції кредитування юридичних осіб в АППБ „Аваль” у 2005 році характеризуються наступними показниками:

- абсолютний обсяг кредитів юридичним особам зріс з рівня 6,151 млрд. грн.(4 квартал 2004 року) до рівня 7,693 млрд. грн.(3 квартал 2005 року), тобто на +25,07 %;

- відносний структурний рівень кредитів юридичним особам в кредитно-інвестиційному портфелі банку знизився з 71,41%(4 квартал 2004 року) до 54,67%(3 квартал 2005 року);

- при загальному рості обсягу кредитно-інвестиційного портфелю банку у 2005 році з рівня 8,614 млрд. грн.(4 квартал 2004 року) до 14, 071 млрд. грн., тобто на + 63,35%, переважний зріст мали сектори:

а) міжбанківського кредитування (з 0,202 млрд. грн. до 1,997 млрд. грн.), тобто в 9,88 разів;

Рис.3.5 Динаміка структури кредитноінвестиційного портфелю в АППБ „Аваль” у 2005 році

б) інвестування в цінні папери (з 0,33 млрд. грн. до 0,98 млрд.

грн.), тобто в 3 рази;

в) кредитування фізичних осіб ( з 1,93 млрд. грн. до 3,4 млрд. грн.), тобто в 1,76 разів;

Звертає на себе увагу, що проведена реструктуризація сегментів кредитно-інвестиційного портфелю привела до подальшого зниження рентабельності активів АППБ „Аваль”.

Рис.3.6 Динаміка рентабельності статутного капіталу та активів в АППБ „Аваль” у 2001 2005 роках

Як показують результати табл.3.1 та таблиць В.1 - В.5 Додатку В на фоні середніх показників по банківській системі України за 3 квартал 2005 року:

- рентабельність статутного капіталу в АППБ „Аваль” становить 1,33% при рівні 10,02% по банківській системі України;

- рентабельність активів становить 0,08% при рівні 1,29% по банківській системі України;

Таким чином, зміна кредитної політики АППБ „Аваль” на переважне кредитування фізичних осіб та передача активів у міжбанківське кредитування показує свою неефективність для індивідуальних умов менеджменту АППБ „Аваль”.

ВИСНОВКИ

Результати проведених досліджень показали, що загальний обсяг активів (активних операцій) банківської системи України зріс з кінця 2001 року з рівня 51,7 млрд. грн. до рівня в 200,6 млрд. грн. у 3 кварталі 2005 року, тобто практично в 3,9 рази. Враховуючи, що на протязі 2001 - 2005 років девальвація курсу гривні відносно долара США відсутня, а курс навіть зріс з рівня 5,44 грн./дол. США до 5,05 грн./дол. США, можна констатувати, що зростання обсягів активів має реальний (а не інфляційний) характер, який відповідає росту економічного потенціалу України.

Збалансоване зростання активів та покращення їх структури і якості є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку банків. За 10 місяців 2005 року чисті активи (загальні активи за мінусом сформованих резервів за активними операціями) збільшилися на 42,9 % і становлять 192,0 млрд. грн.

Збільшення загальних активів відбулось:

за рахунок збільшення кредитів, наданих банками - на 48541,2 млн. грн. або на 49,9 % (з них: кредитів, що надані суб'єктам господарської діяльності - на 28153,7 млн. грн. або на 38,6 %, кредитів фізичним особам - на 13547,6 млн. грн. або на 92,8 %);

вкладень в цінні папери - на 3356,6 млн. грн. або на 41,1 %;

дебіторської заборгованості - на 863,9 млн. грн. або на 69,8 %;

основних засобів та нематеріальних активів - на 1474,6 млн. грн. або на 16,4 %;

нарахованих доходів до отримання - на 671,3 млн. грн. або на 47,2 %.

Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають - 13,9 % від суми загальних активів, кредитні операції - 72,7 %, вкладення в цінні папери - 5,7 %, дебіторська заборгованість - 1,0 %, основні засоби та нематеріальні активи - 5,2 %, нараховані доходи до отримання - 1,0 %, інші активи - 0,5 % від суми загальних активів.

Надані банками кредити мають таку структуру:

Кредити, що надані суб'єктам господарювання, складають 69,3 % від загального обсягу кредитного портфеля;

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках та в НБУ, і кредити, що надані іншим банкам - 11,3 %;

Кредити, надані фізичним особам - 19,3 %;

кредити, надані органам державного управління - 0,1 %.

Продовжували зростати довгострокові кредити та кредити в інвестиційну діяльність. З початку року довгострокові кредити збільшилися на 68,2 % і на звітну дату становили 76570,0 млн. грн. або 52,5 % від наданих кредитів. Кредити в інвестиційну діяльність збільшилися на 93,8 % і складають 11743,1 млн. грн. (11,6 % від кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності).

На фоні середніх показників для банківської системи України індивідуальний аналіз операцій кредитування юридичних осіб в АППБ „Аваль” у 2005 році виявив інші тенденції:

- за рівнем обсягу валюти балансу 17,285 млрд. грн. за результатами 3 кварталу 2005 року АППБ „Аваль” займає 2 місце у рейтингу комерційних банків України ( 1 місце - АКБ „Приватбанк” (20,01 млрд. грн.), 3 місце - АКБ „Промінвестбанк”(13,84 млрд. грн.));

- абсолютний обсяг кредитів юридичним особам зріс з рівня 6,151 млрд. грн.(4 квартал 2004 року) до рівня 7,693 млрд. грн.(3 квартал 2005 року), тобто на +25,07 %;

- відносний структурний рівень кредитів юридичним особам в кредитно-інвестиційному портфелі банку знизився з 71,41%(4 квартал 2004 року) до 54,67%(3 квартал 2005 року);

- при загальному рості обсягу кредитно-інвестиційного портфелю банку у 2005 році з рівня 8,614 млрд. грн.(4 квартал 2004 року) до 14, 071 млрд. грн., тобто на + 63,35%, переважний зріст мали сектори:

а) міжбанківського кредитування (з 0,202 млрд. грн. до 1,997 млрд. грн.), тобто в 9,88 разів;

б) інвестування в цінні папери (з 0,33 млрд. грн. до 0,98 млрд. грн.), тобто в 3 рази;

в) кредитування фізичних осіб ( з 1,93 млрд. грн. до 3,4 млрд. грн.), тобто в 1,76 разів;

Звертає на себе увагу, що проведена реструктуризація сегментів кредитно-інвестиційного портфелю привела до подальшого зниження рентабельності активів АППБ „Аваль”.

Як показують результати аналізу рентабельність роботи АППБ „Аваль” на фоні середніх показників по банківській системі України за 3 квартал 2005 року має наступний рівень показників:

- рентабельність статутного капіталу в АППБ „Аваль” становить 1,33% при рівні 10,02% по банківській системі України;

- рентабельність активів становить 0,08% при рівні 1,29% по банківській системі України;

Таким чином, зміна кредитної політики АППБ „Аваль” на переважне кредитування фізичних осіб та передача активів у міжбанківське кредитування показує свою неефективність для індивідуальних умов менеджменту АППБ „Аваль”, а комерційний банк продовжує враховуватися за нормативами НБУ як дуже малорентабельний банк, що знижує його загальний рейтинг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» // від 7 грудня 2000

року N 2121III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 2 червня 2005 року N 2631IV )

2. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року

N 679XIV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 3 лютого 2004 року N 1416IV)

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова

Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (Із

змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 12 серпня 2005 року N 290 )

4. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)

операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435

5. План рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 16 червня 2005 року N 222)

6. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного

банку України від 10 червня 2005 року N 210)

7. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного

банку України // Постанова Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 (Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Правління Національного банку України станом від 16 червня 2005 року N 223)

8. Про заходи щодо підвищення рентабельності діяльності банків // НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАГЛЯДУ ТА

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ РІШЕННЯ від 26 листопада 2003 року N 277

9. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2003.-- 599 с.

10. Банківські операції. Під ред. А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пудовкіна та інші -- Київ: КНЕУ, 2000.

11. Банковское дело: Учебник. -- 2е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. -- М.: Финансы и статистика, 2000.-- 672 с.

12. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г. К.: Знання, 2004. 406 с.(Вища освіта ХХI століття)

13. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мінво освіти і науки України;

Унт економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є. К.: ЦНЛ, 2004. 264 с.

14. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів: ЛБІ НБУ, 2001

15. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. -- КНЕУ, 2002.-- 316 с.

16. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2е вид.,

доп. і перероб. -- К.: КНЕУ. 2004. -- 468 с.

17. Роуз П.С. Банковский менеджмент . Пер. с англ. со 2го изд.-- М.: «Дело ЛТД»,1995.-- 768 с.

18. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. -- М.: 1994, Catallaxy.-- 820 c.

19. Фінансово-банківська статистика. Практикум :Навч.посібник // під ред. Ткача Є.І. - К.: Либідь, 2002. - 324 с.

20. HTTP://WWW.AVAL.COM.UA - Офіційний вебсайт АППБ „Аваль”

21. HTTP://WWW.AUB.COM.UA - Офіційний вебсайт Асоціації українських банків

22. HTTP://WWW.BANK.GOV.UA - Офіційний вебсайт Національного банку України

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

Балансові рахунки синтетичного обліку кредитних операцій банку [5]

Клас 2. Операції з клієнтами

20

Кредити, що надані суб'єктам господарювання

201

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2018

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

202

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2026

КА

Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання

2027

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2028

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2029

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

203

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2036

КА

Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2037

А

Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2038

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2039

А

Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

206

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2062

А

Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2063

А

Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2066

КА

Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2067

А

Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2068

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2069

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

207

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2072

А

Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2073

А

Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2074

А

Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

2075

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

2076

КА

Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2077

А

Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2078

А

Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2079

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

209

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2092

А

Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб'єктів господарювання

2093

А

Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб'єктів господарювання

2096

А

Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2097

А

Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2099

А

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб'єктам господарювання

21

Кредити, що надані органам державної влади

210

Кредити, що надані органам державної влади

2100

А

Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

2105

А

Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

2106

КА

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади

2107

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2108

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

2109

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

211

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2110

А

Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2115

А

Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2116

КА

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2117

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2118

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2119

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

219

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2190

А

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2191

А

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2198

А

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам державної влади

2199

А

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам місцевого самоврядування

22

Кредити, що надані фізичним особам

220

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2202

А

Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2203

А

Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2206

КА

Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2207

А

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2208

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2209

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

221

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2212

А

Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2213

А

Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2215

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2216

КА

Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2217

А

Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2218

А

Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2219

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

222

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2226

КА

Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

2227

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2228

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2229

А

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

229

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам

2290

А

Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2291

А

Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2292

А

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями

2299

А

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам

24

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами

240

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2400

КА

Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2401

КА

Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

248

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2480

А

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

249

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2490

КА

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

602

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

6020

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

6021

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

6022

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

6023

П

Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання

6026

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

6027

П

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

6028

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

603

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6030

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6031

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

604

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

6042

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

6043

П

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

6044

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

6045

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Клас 9. Позабалансові рахунки

90

Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

900

Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

9000

А

Гарантії, що надані банкам

9001

А

Підтверджені акредитиви

9002

А

Акцепти, що надані банкам

9003

А

Авалі, що надані банкам

901

Гарантії, що отримані від банків

9010

П

Прості гарантії, що отримані від банків

9015

П

Контргарантії, що отримані від банків

902

Гарантії, що надані клієнтам

9020

А

Гарантії, що надані клієнтам

9023

А

Авалі, що надані клієнтам

903

Гарантії, що отримані від клієнтів

9030

П

Прості гарантії, що отримані від Уряду України

9031

П

Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України

9036

П

Контргарантії, що отримані від клієнтів

909

Сумнівні гарантії та поручительства

9090

А

Сумнівні гарантії, що надані банкам

9091

А

Сумнівні гарантії, що надані клієнтам

91

Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

910

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

9100

А

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

911

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

9110

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

9111

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

912

Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

9122

А

Непокриті акредитиви

9129

А

Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

950

Отримана застава

9500

А

Отримана застава

9503

А

Застава за складськими свідоцтвами

951

Надана застава

9510

П

Надана застава

952

Іпотека

9520

А

Земельні ділянки

9521

А

Нерухоме майно житлового призначення

9523

А

Інші об'єкти нерухомого майна

99

Контррахунки та позабалансова позиція банку

990

Контррахунки для рахунків розділів 90 95

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.