реферат бесплатно, курсовые работы
 

Банківські операції

Таблиця 2. Модульно-тематичний план з дисципліни «Банківські операції» з бальною оцінкою за видами робіт для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” у 6 семестрі

№ з/п

Тематичний зміст модуля

Робота протягом семестру

Балів за модуль-не зав-дання

Всього балів за модуль

За лекції

За практичне заняття

За самостійну роботу

За індивідуальну роботу

Всього

Кіль-кість занять

Кіль-кість балів

Кіль-кість занять

Кіль-кість балів

Годин

Кіль-кість балів

Годин

Кіль-кість балів

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів (Теми 1-5)

1

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

1

0,50

1

2,2

9

0,5

2

1,36

4,56

2

Тема 2. Організація діяльності банку

1

0,50

1

2,2

9

0,5

2

1,36

4,56

3

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

1

0,50

1

2,2

10

0,5

3

1,36

4,56

4

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

2

1,00

2

4,4

10

1,0

3

1,36

7,76

5

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

1

0,50

1

2,2

10

0,5

2

1,36

4,56

Всього по модулю

3,0

13,2

3,0

6,8

26,00

18,00

44,00

Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами (Теми 6 - 11)

6

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту.

3

1,50

2

4,4

10

1,00

3

1,36

8,26

7

Тема 7. Операції банків з готівкою

1

0,50

1

2,2

10

0,5

3

1,36

4,56

8

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

1

0,50

1

2,2

9

0,5

2

1,36

4,56

9

Тема 9. Кредитні операції банків

2

1,00

2

4,4

10

1,0

3

1,36

7,76

10

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

1

0,50

1

2,2

9

0,5

2

1,36

4,56

11

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

3

1,50

2

4,4

10

1,00

3

1,36

8,26

Всього по модулю

5,5

19,8

4,5

8,2

38,00

18,00

56,00

ВСЬОГО за 6 семестр

8,50

33,00

7,50

15,00

64,00

36,00

100,00*

*Підсумковий контроль у 6 семестрі - ПМК

Таблиця 3. Модульно-тематичний план з дисципліни «Банківські операції» з бальною оцінкою за видами робіт для студентів що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” у 7 семестрі

№ з/п

Тематичний зміст модуля

Робота протягом семестру

Балів за модуль-не зав-дання

Всього балів за модуль

За лекції

За практичне заняття

За самостійну роботу

За індивідуальну роботу

Всього

Кіль-кість занять

Кіль-кість балів

Кіль-кість занять

Кіль-кість балів

Годин

Кіль-кість балів

Годин

Кіль-кість балів

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті (Теми 12-15)

1

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

1

0, 20

1

1,26

5

0,4

3

0,0

1,86

2

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

1

0, 20

2

2,52

5

0,8

3

0,0

3,52

3

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

1

0, 20

2

2,52

5

0,8

3

0,0

3,52

4

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

1

0, 20

2

2,52

5

0,8

2

0,0

3,52

Всього по модулю

0,8

8,82

2,8

0,0

12,42

10,00

22,42

Модуль 4. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку (Теми 16 - 18)

5

Тема 16. Операції банків з векселями

1

0,2

2

2,52

5

0,8

3

0,0

3,52

6

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.

2

0,4

3

3,78

5

1,2

3

0,0

5,38

7

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

2

0,4

3

3,78

5

1,2

3

0,0

5,38

Всього по модулю

1,0

10,08

3,2

0,0

14,28

10,00

24,28

Практичні заняття - тренінги в навчально-тренувальному банку

-

-

8

10,08

9

3.2

-

0,0

13,28

13,28

ВСЬОГО за 7 семестр

1,80

29,00

9, 20

0,00

40,00

20,00

60,00*

*Підсумковий контроль у 7 семестрі - екзамен

Таблиця 4. Система нарахування балів за видами навчальної роботи у УІ семестрі

Форма навчальної роботи

Вид навчальної роботи

Бали

Кіль

кість занять

Максимальна кількість балів

1. Аудиторна

 

 

 

 

1.1. Лекція

1. Відвідування лекцій

(2 год)

0,5

17

8,5

1.2. Практичне, семінарське заняття

1. Відвідування практичного заняття

0,2

15

3,0

 

2. Правильна відповідь при опитуванні або вірне виконання навчального завдання

2

15

30

2. Самостійна робота

1. Виконання домашніх завдань та активна участь у практичних заняттях

0,5

15

7,5

3. Індивідуально-консультативна робота

1. Виконання індивідуальних завдань (конспектування нормативних документів) за темами

1,36

11

15

4. Поточний контроль

1. Модульна контрольна робота,

у тому числі:

- за перше питання

- за друге завдання

- за третє завдання

18

5

4

9

2

36

5. Кінцевий контроль - ПМК

Разом

 

 

 

100

Рейтинг студента за дисципліною - сума балів за УІ семестр, закруглена до цілого балу.

Таблиця 5.

Система нарахування балів за видами навчальної роботи у УІІ семестрі

Форма навчальної роботи

Вид навчальної роботи

Бали

Кіль

кість занять

Максимальна кількість балів

1. Аудиторна

 

 

 

 

1.1. Лекція

1. Відвідування лекцій

(2 год)

0,2

9

1,8

1.2. Практичне, семінарське заняття

1. Відвідування практичного заняття

0,1

23

2,3

 

2. Правильна відповідь при опитуванні або вірне виконання навчального завдання

1,16

23

26,7

2. Самостійна та індивідуально-консультативна робота

1. Виконання домашніх завдань та активна участь у практичних заняттях

0,4

23

9,2

3. Поточний контроль

1. Модульна контрольна робота

у тому числі:

- за перше питання

- за друге завдання

- за третє завдання

10

3

2

5

2

20

4. Кінцевий контроль

1. Іспит

40

1

40

Разом

 

 

 

100

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.