реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Продовження Додатку Б

Таблиця 3б

Ставки депозитних вкладів фізичних осіб (іноземна валюта - USD)

Назва вкладу

Сплата відсотків

Особливі умови

Сума вкладу (USD)

Річна відсоткова ставка на термін, %

1міс

3міс

6міс

9міс

12міс

18міс

24міс

Експрес

Виплата процентів в кінці строку вкладу

ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення

від 500

6

---

---

---

---

---

---

Ко-бренд

Щомісячно. Перерахування процентів на платіжну картку

Без права поповнення. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 3 %

від 500

---

---

---

---

11

---

---

Постійний вкладник*

Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку

Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 3 %

від 100

---

10.3

10.5

10.8

11

11

11

Універсальний

Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку

Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 3 %

від 100

---

10

10.2

10.5

10.7

10.7

10.7

Накопичувальний

Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку

Поповнення за вкладами: на 6 міс. протягом 92 дн.; на 9 міс. протягом 138 дн.; на 12 міс. - 183 дн.; на 18 міс. - 270 дн.; на 24 міс. - 540 дн. Мінімальна сума поповнення - 100 USD. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 3%

від 100

---

---

9.5

9.8

10

10

10

Інвестиційний

Щоквартальна виплата відсотків на платіжну картку

Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 3 %

від 500

---

---

---

---

11

11

11

Капітал

Виплата процентів в кінці строку вкладу

ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення

від 1000

---

---

---

---

11.3

11.3

11.3

Капітал +

Виплата відсотків в кінці строку вкладу

ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення

від 100000

---

---

---

---

---

---

11.8

УВАГА!

При достроковому поверненні вкладів, що оформлені на строк 92 дні, 183 дні та 275 дні,, процентна ставка встановлюється 1 % річних за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку, на строк 370 дні, 540 дні, 730 дні - 2 % річних
При достроковому поверненні вкладів, майнові права за якими передані в забезпечення по кредитах, отриманих в Укрпромбанку, термін погашення по яких наступив, перерахування процентів за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку не здійснюється

Продовження Додатку Б

Таблиця 4б

Ставки депозитних вкладів фізичних осіб (іноземна валюта - EUR)

Назва вкладу

Сплата відсотків

Особливі умови

Сума вкладу (EUR)

Річна відсоткова ставка на термін, %

3міс

6міс

9міс

12міс

18міс

24міс

63міс

Універсальний

Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку

Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 2 %

від 100

7.5

7.7

8

8.2

8.2

8.2

---

Накопичувальний

Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку

Поповнення за вкладами:на 6 міс.протягом 92 дн.; на 9 міс.протягом 138 дн.; на 12 міс.- 183 дн.; на 18 міс.- 270 дн.; на 24 міс.- 540 дн. Мінімальна сума поповнення - 100 EUR. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 2 %

від 100

---

7

7.3

7.5

7.5

7.5

---

Інвестиційний

Щоквартальна виплата відсотків на платіжну картку

Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 2 %

від 500

---

---

---

8.5

8.5

8.5

---

Постійний вкладник*

Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку

Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 2 %

від 100

7.8

8

8.3

8.5

8.5

8.5

---

Капітал

Виплата відсотків в кінці строку вкладу

ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення

від 1000

---

---

---

9

9

9

---

УВАГА!

При достроковому поверненні вкладів, що оформлені на строк 92 дні, 183 дні та 275 дні, процентна ставка встановлюється 1 % річних за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку, на строк 370 дні, 540 дні, 730 дні - 2 % річних
При достроковому поверненні вкладів, майнові права за якими передані в забезпечення по кредитах, отриманих в Укрпромбанку, термін погашення по яких наступив, перерахування процентів за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку не здійснюється

- для вкладників, у яких закінчився термін дії депозитного вкладу та кошти знаходяться на рахунку у банку; вклади знаходяться на рахунку у банку не менше 3-х останніх місяців на дату звернення вкладника

.

Додаток Д

КАРТКА

із зразками підписів

Додаток 4

до Інструкції про порядок відкриття. використання і закриття рахунків у національній валютах

Ідентифікаційний
номер за ДРФО __________________________

ВІДМІТКИ БАНКУ

Рахунок № .......................

Власник рахунку _________________________

________________________________________

Дозвіл на прийняття зразка підпису

Місце проживання ________________________

______________________________ тел. ________

Головний бухгалтер

(підпис)

(або інша уповноважена на це особа банку)

Назва банку Сумська обласна філія ТОВ „Укпромбанк”

Місцезнаходження банку44030

Суми, вул.Петропавлівська 59

ІНШІ ВІДМІТКИ

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Продовження додатка 4

Зразок підпису

власника рахунку

Засвідчую справжність
підпису (підписів) гр..

__________________________________

Зразки підписів

довірених осіб

який (які) зроблено в моїй присутності

_________________________________

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за рахунком.

_________________________________

Зразок

відбитка печатки1

(підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)

1 Зазаначаеться за наявності печатки у фізичної особи-підприємця

Додаток Ж

/БМ/

Довіреність №

М.Суми

„______________” ______________________________________________ р.

(число, місяць, рік - прописом )

Я, гр. __________________________________________________________

(ПІБ)

який мешкаю за адресою _________________________________, паспорт

серія ____ № _______________ виданий (ким, коли виданий) ___________

__________________________________ ідентифікаційний номер платника податку (для резидентів) _________________________ цією довіреністю

уповноважую ____________________________________________________

(ПІБ уповноваженої особи)

який мешкає за адресою _________________________________, паспорт

серія ____ № _______________ виданий (ким, коли виданий) ___________

__________________________________ ідентифікаційний номер платника податку (для резидентів) _________________________

здійснювати по рахунку № _________________________ в СОФ ТОВ „Укпромбанк” наступні операції :

- зняття з рахунку готівкових грошових коштів;

- перерахування з рахунку грошових коштів;

- отримання готівкових коштів із закриттям рахунку;

- отримання довідок про стан рахунку;

- дострокове розірвання договору на відкриття та ведення рахунку в порядку, передбаченому договором.

Довіреність видана без права передовіри.

Довіреність діє до „____” __________________ 200___ р.

Підпис Власника рахунку _________________

Підпис уповноваженого

працівника Банку, то засвідчує довіреність ________________ М.П.

ПІБ та посада уповноваженого

працівника Банку, що засвідчив довіреність _________________________

_______________________________________________________________

Інформація для клієнта.

Порядок припинення предстанництв за довіреністю:

Банк має бути повідомлений про припинення дії довіреності. При цьому, до Банку надається заява, копія свідоцтва про смерть. (у разі смерті особи, що видала довіреність) або відповідне рішення суду.

Банк не несе відповідальності за видачу коштів представнику на підставі довіреності, якщо Банк не було повідомлено про припинення дії довіреності.

1 У системі „Bankmastcr RS"обирається один з варіантів. Також є можливість вказати особливі операції не визначені переліком. Для цього використовується окреме поле.

Додаток К

Сумська обласна філія ТОВ „Укпромбанк”

Заповідальне розпорядження за вкладом № _______

м.Суми

___________________________________________________________

число, місяціь, рік (заповнюється, прописом)

Я, гр. _____________________________________________________

________________________________________________________________

що мешкає за адресою ____________________________________________

________________________________________________________________

паспорт: серія ______ № ________________ виданий (коли, ким) ______
________________________________________________________________

заповідаю увесь (частину, яку ?) ____________________________________

вклад на рахунку № _______________________________________________

в ______________________________________ Сумської обласної філії ТОВ „Укпромбанк” після моєї смерті виплатити:

________________________________________________________________

(П.І.Б. повністю)

заповідаю увесь (частину, яку ?) ____________________________________

вклад на рахунку № _______________________________________________

в ______________________________________ Сумської обласної філії ТОВ „Укпромбанк” моєї смерті виплатити:

________________________________________________________________

(П.І.Б. повністю)

________________

(Підпис вкладника)

Підпис вкладника ________________________________________________

(П.І.Б. вкладника)

посвідчую ______________________________________________________

(підпис уповноваженої особи Банку)

________________________________________________________________

( П.І.Б. та посада уповноваженої особи Банка)

М.П. „___” _________________ 200 ___ р.

(дата реєстрації та посвідчення заповідального)

Додаток Л

Правила обслуговування строкових депозитних рахунків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Правління ТОВ „Укпромбанк” від 30.01. 2006, протокол № 12

ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ СТРОКОВИХ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДКРИТИХ В ТОВ „Укпромбанк”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вкладні операції в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрпромбанк», його філіях та відділеннях (надалі -- Банк) за участю фізичної особи (надалі - Вкладник), в подальшому разом -- Сторони, а окремо - Сторона, здійснюються на підставі укладеного між Банком і Вкладником Договору банківського вкладу (надалі - Договір) та Правил обслуговування строкових вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, відкритих в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрпромбанк»: (надалі - Правила).

Цими Правилами регулюються загальні умови укладення та виконання Договору, порядок нарахування процентів на банківський вклад (надалі - Депозит), порядок зміни розміру процентної ставки, що нараховується на Депозит, права та обов'язки Сторін за Договором, їх відповідальність, а також інші умови Договору.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

Відносини Вкладника та Банку регулюються:

· безпосередньо Договором, який підлягає підписанню в день внесення коштів на депозитний рахунок (Договір підписується Вкладником та уповноваженим представником Банку, а також скріплюється відбитком печатки Банку);

· цими Правилами;

· нормами чинного законодавства України.

3. ВИД ДЕПОЗИТУ

Вид Депозиту обирається Вкладником самостійно та визначається наступними критеріями:

· мінімальна сума Депозиту;

· строк залучення Депозиту;

· процентна ставка за Депозитом;

· умови поповнення та дострокового витребування Депозиту;

· періодичність та умови сплати процентів.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВКЛАДНИКОМ СУМИ ДЕПОЗИТУ

Сума Депозиту може бути внесена Вкладником у готівковій формі в касу Банку або шляхом безготівкового зарахування коштів на депозитний рахунок.

Сума, що вноситься Вкладником на депозитний рахунок, не може бути меншою мінімальної суми, встановленої для Депозиту відповідного виду.

Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та внесення коштів на депозитний рахунок, що підтверджується відповідною випискою по рахунку.

При внесенні Вкладником готівкових коштів на депозитний рахунок Банком видається квитанція та виписка по рахунку, а при внесенні безготівкових коштів - виписка по рахунку. Квитанція та виписка по рахунку мають бути підписані працівником Банку та скріплені відбитком печатки (штампу).

Під час внесення коштів на депозитний рахунок, відкритий в програмному комплексі СБОН+, Вкладнику необхідно:

· надати працівнику Банку ідентифікаційну картку СБОН+ та ввести ПІН-код для доступу до рахунку;

· після завершення операції - отримати від працівника Банку ідентифікаційну картку СБОН+.

5. ПРОЦЕНТНА СТАВКА

Процентна ставка за Депозитом встановлюється згідно з чинними на день укладення Договору умовами залучення Депозитів.

У залежності від виду Депозиту умови Договорів можуть передбачати встановлення фіксованого розміру процентної ставки протягом всього строку залучення Депозиту, або можливість зміни розміру процентної ставки протягом цього строку.

У разі зміни розміру процентної ставки в сторону збільшення новий розмір процентної ставки вважається погодженим Вкладником.

У випадку зміни розміру процентної ставки в сторону зменшення, Банк зобов'язаний повідомити про це Вкладника не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки, шляхом публікації повідомлення у друкованих засобах масової інформації (газеті «Урядовий кур'єр»), а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на сайті Банку www.ukrprombank.ua

Якщо новий розмір процентної ставки не влаштовує Вкладника, він має право розірвати Договір та вимагати дострокової видачі суми Депозиту. При цьому виплата нарахованих процентів здійснюється за зниженою процентною ставкою, визначеною умовами Договору для такого випадку.

6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ

Нарахування процентів здійснюється щомісячно: в останній робочий день поточного місяця за період з дати початку розрахункового періоду (розрахунковий період складає 1 місяць після дати внесення суми Депозиту) по день, що передує останньому робочому дню; в дату закінчення розрахункового періоду за період з останнього робочого дня попереднього місяця до дати початку розрахункового періоду; та в день повернення Депозиту за період з останнього дня нарахування процентів по день, що передує дню повернення суми депозиту (включно).

Нарахування процентів на Депозит здійснюється щомісячно у валюті Депозиту за фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365-366). При нарахуванні процентів день внесення Депозиту та день повернення Депозиту не враховуються.

У випадку додаткового внесення коштів на Депозит (включаючи капіталізацію процентів), день такого внесення не включається до розрахунку процентів. У випадку часткового зняття коштів з депозитного рахунку, проценти за цей день нараховуються тільки на суму залишку Депозиту на депозитному рахунку.

Строк виплати процентів встановлюється Договором у залежності від виду Депозиту.

У випадку розірвання Договору з ініціативи Вкладника, він зобов'язаний попередити Банк про свій намір не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні шляхом подання відповідної заяви. Повернення суми Депозиту та сплата нарахованих процентів в даному випадку здійснюється шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок, зазначений в Договорі, у відповідності до визначених Договором умов його розірвання за ініціативою Вкладника. Допускається часткове повернення суми Депозиту Вкладнику, якщо це передбачено умовами Депозиту та Договору.

При достроковому розірванні Договору з ініціативи Вкладника, проценти на Депозит нараховуються та сплачуються за зниженою процентною ставкою в розмірі, визначеному Договором.

У день, встановлений Договором для повернення Депозиту, Банк перераховує суму Депозиту та суму нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника, реквізити якого зазначаються в Договорі.

Якщо день повернення Депозиту, встановлений Договором, припадає на неробочий день для банківських установ, повернення Депозиту здійснюється на наступний робочий день (крім випадку відкриття депозитного рахунку у програмному комплексі СБОН+, у якому повернення Депозиту здійснюється у день, встановлений Договором).

Грошові кошти, що надійшли на поточний рахунок Вкладника у вигляді суми Депозиту та нарахованих процентів, повертаються Банком готівкою або в безготівковій формі на зазначений Вкладником рахунок.

Для отримання суми Депозиту та нарахованих процентів готівкою з поточного рахунку в касі Банку, Вкладник надає працівнику Банку паспорт або встановлений чинним законодавством документ, що його замінює.

За умови відкриття депозитного рахунку у програмному комплексі СБОН+, для отримання суми Депозиту та нарахованих процентів готівкою з поточного рахунку в касі Банку, Вкладнику необхідно:

· надати працівнику Банку ідентифікаційну картку СБОН+ та ввести ПІН-код для надання доступу до рахунку;

· у випадку відсутності фотографії Вкладника у програмному комплексі, Вкладник, для здійснення його ідентифікації, надає паспорт або встановлений чинним законодавством документ, що його замінює;

· отримати готівкові кошти з каси Банку;

· після завершення операції - отримати від працівника Банку ідентифікаційну картку СБОН+.

При видачі Банком готівкових коштів з поточного рахунку Вкладник проставляє підпис на двох екземплярах заяви на видачу готівки та отримує другий екземпляр зазначеної заяви та виписку по рахунку з підписом працівника Банку та відбитком печатки (штампу).

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Банк має право:

використовувати грошові кошти Вкладника протягом строку, визначеного Договором ;

встановлювати обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове внесення коштів на депозитний рахунок певною сумою;

вимагати від Вкладника належного виконання обов'язків перед Банком відповідно до положень Договору та цих Правил.

Банк зобов'язаний:

нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за Депозитом відповідно до умов, визначених Договором та цими Правилами;

після здійснення операцій за депозитним рахунком, надавати Вкладнику відповідну виписку;

забезпечити збереження банківської таємниці стосовно Депозиту згідно з чинним законодавством України;

у день, визначений Договором, повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору та цих Правил;

у випадку розірвання Договору з ініціативи Вкладника, Банк зобов'язаний повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору та цих Правил не пізніше ніж на 3 (третій) робочий день з моменту отримання відповідної заяви від Вкладника.

Вкладник має право:

у день, визначений Договором, отримати суму Депозитного вкладу та суму нарахованих процентів згідно з умовами цього Договору та цих Правил;

розірвати Договір з власної ініціативи та вимагати дострокової видачі суми Депозиту та нарахованих процентів.

Вкладник зобов'язаний:

протягом п'ятиробочих днів повідомляти Банк про зміну свого місця проживання, паспортних даних з наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін;

у випадку розірвання Договору з власної ініціативи, повідомити Банк про свій намір не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні в порядку, встановленому цими Правилами;

забезпечити належне зберігання ідентифікаційної картки СБОН+;

не передавати ідентифікаційну картку СБОН+ для зберігання та/або використання іншим особам, в т.ч. працівникам Банку, крім випадків передачі ідентифікаційної картки СБОН+ працівнику Банку для проведення операцій по рахунку у присутності Вкладника;

зберігати таємницю персонального ідентифікаційного номеру (ПІН);

у разі втрати ідентифікаційної картки СБОН+ повідомити про це Банк.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЕЇ

За невиконання або неналежне виконання умов Договору та цих Правил Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору та цих Правил у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, якщо такі обставини призвели до неможливості виконання Сторонами своїх обов'язків (форс-мажорні обставини). При цьому строк виконання обов'язків відкладається на весь строк дії таких обставин. До зазначених обставин належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха тощо.

9. ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕПОЗИТУ З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ

Умови певних видів Договорів можуть передбачати можливість відкриття Вкладнику кредитної лінії під заставу майнових прав вимоги грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку. При відкритті кредитної лінії відкривається позичковий рахунок.

Моментом (днем) надання траншу кредиту вважається день перерахування з позичкового рахунку на поточний рахунок Вкладника, реквізити яких визначені в Договорі, грошових коштів в сумі відповідного траншу кредиту (окрема частина кредитної лінії).

Моментом (днем) повернення траншу кредиту вважається день зарахування на позичковий рахунок Банку, реквізити якого визначені Договором, суми траншу кредиту.

Розмір процентних ставок, встановлений Договором, як за Депозитом, так і за кредитом, може бути змінено в порядку, встановленому цими Правилами.

У день повернення Депозиту, Банк перераховує суму Депозиту та нарахованих процентів на поточний рахунок, реквізити якого визначені в Договорі, з одночасним договірним списанням заборгованості за кредитом та/або нарахованими процентами та/або можливою неустойкою, у випадку її наявності, з вказаного в Договорі поточного рахунку Вкладника.

Вкладник доручає Банку здійснювати договірне списання з його поточного рахунку, відкритого в Банку:

в кінцевий термін повернення заборгованості за кредитом, визначений в Договорі, сум, що підлягають сплаті за кредитом, а у випадку відсутності грошових коштів на рахунку Вкладника - в день їх надходження;

в останній день кожного розрахункового періоду, визначеного в Договорі, процентів, нарахованих за користування кредитом, а у випадку, якщо на рахунку Вкладника будуть відсутні грошові кошти - в день їх надходження.

Погашення заборгованості Вкладника за кредитом здійснюється в наступній черговості:

· прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

· прострочена заборгованість за кредитом;

· строкова заборгованість за нарахованими процентами;

· строкова заборгованість за кредитом;

· пеня за порушення строків повернення кредиту;

· штрафи.

У випадку укладення Договору, яким передбачена можливість відкриття кредитної лінії Вкладнику, Сторони, крім прав та обов'язків, визначених розділом 7 цих Правил, мають нижчевказані права та обов'язки.

Банк зобов'язаний протягом одного робочого дня від дати набрання чинності договором застави майнових прав, визначеним Договором, відкрити Вкладнику позичковий рахунок, визначений в Договорі, та в день звернення Вкладника за отриманням траншу кредиту, перераховувати з нього грошові кошти в межах суми кредиту, в порядку, визначеному Договором та цими Правилами. Підтвердженням факту отримання Вкладником траншу кредиту вважається підписана ним виписка з поточного рахунку, визначеного в Договорі.

Вкладник має право:

на дострокове повернення Депозиту після припинення дії договору застави майнових прав вимоги грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, що визначений Договором, або за умови повернення суми Депозиту на поточний рахунок Вкладника, визначений в Договорі, з одночасним списанням з нього суми коштів, необхідної для погашення заборгованості кредитом та/або нарахованими процентами та/або можливою неустойкою, у випадку її наявності;

здійснювати дострокове часткове або повне погашення кредиту та нарахованих процентів, з урахуванням вимог Договору та цих Правил.

Вкладник зобов'язаний:

одночасно з укладенням Договору укласти договір застави майнових прав вимоги отримання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, на узгоджених із Банком умовах;

у день надання Банком першого траншу кредиту оплатити вартість внесення запису про заставу майнових прав вимоги отримання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, за Договором до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

сплачувати Банку проценти в розмірі та порядку, визначені Договором та цими Правилами;

повернути в повному обсязі кредит та сплатити проценти, нараховані за фактичний час його використання , а також можливу неустойку, у строк, визначений Договором;

достроково погасити наявну заборгованість за кредитом та сплатити нараховані проценти, можливу неустойку, у випадку дострокового витребування Депозиту, майнові права вимоги якого є предметом застави за договором застави майнових прав, згідно з яким забезпечено виконання кредитних зобов'язань Вкладника, не пізніше 16 год. 00 хв., в день подання до Банку письмової заяви про намір достроково витребувати суму Депозиту та нарахованих процентів;

протягом п'яти робочих днів повідомляти Банк про зміну адреси, місця роботи, прізвища та імені, а також інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов`язань за Договором та цими Правилами, із наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін.

У випадку порушення Вкладником своого обов'язку, зазначеного в абзаці 5 обов'язків Вкладника, визначених в розділі 9 цих Правил, Вкладник зобов'язаний сплатити Банку штраф у розмірі 1 (один) відсоток від суми залишку за кредитом за кожний випадок.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі зміни до цих Правил публікуються в газеті „Урядовий кур'єр”, розміщуються на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на сайті Банку www.ukrprombank.ua не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до впровадження зазначених змін.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.