реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Загальний абсолютний приріст суми вкладів

В тому числі за рахунок:

а) зміни середнього розміру вкладів кожного виду:

б) зрушень у структурі вкладів за видами:

в) приросту кількості вкладів:

Перевіримо правильність обчислень:

Отже, загальний абсолютний приріст суми вкладів у 2006 році порівняно з 2000 збільшився на 3737 тис. грн., у тому числі за рахунок:

росту середнього розміру вкладів він зріс на 2352 тис. грн., зрушень у структурі вкладів за видами - на 94 тис. грн., приросту кількості вкладів -- на 1291 тис. грн.

Таким чином, за період з 2000 року по 2006 рік структура вкладів населення змінилася незначно: збільшення частки вкладів „до запитання” на 5% та відповідне зменшення частки строкових вкладів пояснюється, перш за все, активним використанням в останні роки спеціальних карткових рахунків, а також широким використанням різними установами і підприємствами зарплатних проектів. Загальний абсолютний приріст обсягів вкладів відбувався, в першу чергу, за рахунок збільшення середнього розміру як вкладів „до запитання”, так і строкових вкладів, а також за рахунок приросту кількості вкладів, структурні зрушення по видам вкладів фізичних осіб дали незначний приріст обсягів вкладів. Середній розмір вкладу по відділенню банку в розмірі 3054 грн. менший за середній розмір вкладу в розмірі 3694 грн. в цілому за „Укрпромбанк”, що пов`язано з відповідним регіональним рівнем економічного розвитку Сумщини.

Проведений аналіз залучення депозитів фізичних осіб відділенням банку дає підстави вважати, що керівництво банку приділяє певну увагу стимулюванню зацікавленості середніх вкладників у зберіганні грошей у банку. Такий підхід зумовлює зростання довіри населення і приватного сектора економіки до банку. Відтак банк зможе нарощувати обсяги надійних депозитів та використовувати ці кошти для інвестування регіональних програм розвитку економіки області.

Для підвищення ефективності роботи з населенням по залученню депозитів необхідно проводити зміни в напрямі спрощення і доступності операцій для фізичних осіб.

Список використаних джерел

1. Банківське право України: Навч. посібник кол. авт.: Жуков А.М., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін./ За заг. ред. А.О. Селіванова- К.: Видавничий дім, 2000 р .- 384 с.

2. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. - М.: Логос, 2001. - 344с.

3. Бутинець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Банківський менеджмент” /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. - Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 384 с.

4. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків//Вісник Національного банку України (укр.).- 2004.- № 11.-C. 43-46 Кожель Н.О.

5. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку//Фінанси України (укр.).- 2004.- № 5.-C. 138-145 Дмитренко М.Г.

6. Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційних банків. Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000. - 184 с.

7. Клімова О.О. Аналіз прибутковості комерційних банків України // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 3.- C.112-117

8. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. - 336 с.

9. Лукань Л.П., Смага Л.М., Цегелик Г.Г. Використання економетричних моделей для дослідження результатів діяльності банків // Регіональна економіка (укр.).- 2004.- № 3.- C.237-245

10. Банківські депозити //Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація.- 2005.- № 19.-C. 67-71 Кириленко В.

11. Парасій-Вергуненко І.М. Концептуальні засади стратегічного аналізу в банках // Фінанси України (укр.).- 2004.- № 8.- C.111-118

12. Парасій-Вергуненко І.М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку // Вісник Національного банку України (укр.).- 1999.- № 11.- C.49-51

13. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу Вісник НБУ. - 2001. - № 1.

14. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 26.09.2001 за № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - Вип. 10. - С.17-57.

15. Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями: Положення, затв. постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р.// www.rada.gov.ua

16. Тиркало Р.І. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф, Р.І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с. - (Серія “Банки і біржі”).

17. Тиркало Р.І., Шивоблок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес - діагностика, рейтинг: Навч. посібник. - К.: Слобожанщина, 1999. - 236 с.

18. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.

19. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А., Финансово - аналитическая служба в банке: Практ. пособие. - М.: ФБК - Пресс, 1998.

20. Экономический анализ деятельности банка \ Учебное пособие. - М.: “ИНФРА - М”, 1996.- 144 с.

21. Депозитна політика комерційного банку // Банківська справа(укр.).- 2005.- № 2.-C. 29-36 Кириленко В.

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця 1а

Фінансовий результат за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк

Фінансовий
результат

Питома
вага (%)

Прибутков.
статутного
капіталу(%)

Прибутковість
активів(%)

 

ВСЬОГО

3277,975

100,000

15,199

1,182

1

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ

384,458

11,729

25,665

1,460

2

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ

303,368

9,255

33,032

1,866

3

ПРИВАТБАНК

291,117

8,881

18,402

0,970

4

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

252,444

7,701

48,566

2,523

5

УКРСОЦБАНК

242,379

7,394

65,527

1,644

6

НАДРА

170,943

5,215

71,226

1,971

7

ОЩАДБАНК

137,297

4,188

18,990

1,370

8

ПРАВЕКС-БАНК

65,891

2,010

46,566

2,382

9

IНГ БАНК УКРАЇНА

64,942

1,981

21,309

2,211

10

ФIНАНСИ I КРЕДИТ

64,201

1,959

12,996

1,007

11

ПУМБ

60,642

1,850

18,602

1,087

12

УКРСИББАНК

56,528

1,724

4,522

0,299

13

ХФБ УКРАЇНА

50,588

1,543

46,059

2,246

14

КРЕДИТПРОМБАНК

49,093

1,498

10,934

0,777

15

ДОНГОРБАНК

44,647

1,362

23,716

1,709

16

КАЛIОН БАНК УКРАЇНА

44,048

1,344

51,963

2,587

17

МРIЯ

43,724

1,334

32,795

1,747

18

IНДУСТРIАЛБАНК

42,682

1,302

16,032

1,622

19

КРЕДИТ-ДНIПРО

41,949

1,280

56,914

3,326

20

УКРПРОМБАНК

41,236

1,258

6,989

0,695

Таблиця 2а

Депозити фізичних осіб за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк

Сума, всього

Питома
вага (%)

Частка в
зобов'язаннях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

 

ВСЬОГО

87010,724

100,000

35,514

19152,054

67858,671

1

ПРИВАТБАНК

13461,684

15,471

49,076

3194,361

10267,323

2

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ

9943,903

11,428

41,245

2944,598

6999,305

3

ОЩАДБАНК

6961,959

8,001

76,462

5096,155

1865,804

4

УКРСОЦБАНК

4382,107

5,036

33,270

934,844

3447,263

5

НАДРА

3334,200

3,832

41,925

406,605

2927,595

6

УКРСИББАНК

3334,100

3,832

19,137

439,270

2894,830

7

УКРПРОМБАНК

3286,038

3,777

62,515

239,725

3046,314

8

ФIНАНСИ I КРЕДИТ

2761,342

3,174

48,249

159,488

2601,853

9

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ

2495,018

2,867

16,756

431,235

2063,783

10

ФОРУМ

1920,251

2,207

34,027

78,959

1841,292

11

ПРАВЕКС-БАНК

1868,826

2,148

73,831

191,604

1677,221

12

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

1653,964

1,901

18,126

937,925

716,039

13

УКРГАЗБАНК

1389,798

1,597

42,517

209,244

1180,553

14

IНДЕКС-БАНК

1347,356

1,548

56,260

126,106

1221,251

15

КРЕДОБАНК (УКРАЇНА)

1304,494

1,499

49,584

181,335

1123,159

16

КРЕДИТПРОМБАНК

1254,041

1,441

21,895

103,593

1150,448

17

БРОКБIЗНЕСБАНК

1226,027

1,409

24,909

119,049

1106,978

18

ПIВДЕННИЙ

1061,987

1,221

33,879

188,458

873,530

19

ТАС-КОМЕРЦБАНК

1052,759

1,210

35,389

48,337

1004,422

20

IМЕКС-БАНК

985,013

1,132

48,632

228,098

756,915

Продовження Додатку А

Таблиця 3а

Депозити юридичних осіб за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в 
зобов'язаннях (%)

 В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

 

ВСЬОГО

83503,313

100,000

34,083

41003,987

42499,326

1

ПРИВАТБАНК

6837,522

8,188

24,927

5141,405

1696,118

2

УКРСОЦБАНК

6419,671

7,688

48,740

3472,940

2946,731

3

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ

6017,920

7,207

24,961

3647,470

2370,450

4

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ

4848,198

5,806

32,559

2422,719

2425,479

5

УКРСИББАНК

4149,144

4,969

23,815

2005,771

2143,373

6

БРОКБIЗНЕСБАНК

2594,183

3,107

52,707

907,561

1686,623

7

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

2406,726

2,882

26,376

1477,322

929,404

8

КРЕДИТПРОМБАНК

2334,114

2,795

40,753

858,575

1475,539

9

СIТIБАНК УКРАЇНА

2316,909

2,775

91,164

1051,990

1264,918

10

ФОРУМ

2255,936

2,702

39,976

395,845

1860,092

11

ПУМБ

2078,587

2,489

43,914

545,207

1533,379

12

IНГ БАНК УКРАЇНА

1971,244

2,361

80,163

1070,052

901,192

13

ХРЕЩАТИК

1764,106

2,113

61,336

874,879

889,228

14

ФIНАНСИ I КРЕДИТ

1595,232

1,910

27,873

392,499

1202,733

15

АЛЬФА-БАНК

1518,347

1,818

51,444

292,298

1226,048

16

IНДУСТРIАЛБАНК

1509,989

1,808

68,273

1154,160

355,829

17

ПIВДЕННИЙ

1385,845

1,660

44,210

633,314

752,531

18

НАДРА

1324,363

1,586

16,653

635,712

688,651

19

ОЩАДБАНК

1313,788

1,573

14,429

1300,997

12,792

20

ДОНГОРБАНК

1290,826

1,546

56,339

768,006

522,820

21

ХФБ УКРАЇНА

1215,381

1,455

60,133

936,344

279,037

22

ТАС-КОМЕРЦБАНК

1213,301

1,453

40,785

289,751

923,550

23

УКРПРОМБАНК

1163,613

1,393

22,137

446,630

716,983

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.