реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Курсова робота

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ “Укрпромбанк”)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ «Укрпромбанк»

1.1. Короткі історичні відомості про банк

1.2. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку ТОВ “Укрпромбанк”

Розділ 2. Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

2.1.Методи аналізу депозитних операцій

2.2. Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ „Укпромбанк”

2.3. Аналіз динаміки і прогнозування вкладів фізичних осіб на прикладі Відділення №1 СОФ ТОВ „Укрпромбанк”

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Банківські ресурси - це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв'язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов'язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання - формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку - це перше питання яке постає перед його засновниками.

Основною метою роботи є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку і аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк».

Аналізований об'єкт - ТОВ «Укрпромбанк»

Аналізований період: 2004 - 2006 р.

Аналізовані показники:

- показники фінансових результатів (динаміка й структура доходів і видатків банку; динаміка показників прибутку; коефіцієнти рентабельності);

- показники фінансового стану (динаміка обсягу й структури власних коштів, показники достатності капіталу, економічних нормативів, ліквідності);

- аналіз депозитних операцій банку.

Як інформаційна база для аналізу використана бухгалтерська звітність ТОВ «Укрпромбанк» за 2005, 2006 роки:

- бухгалтерський баланс;

- звіт про прибутки й збитки;

- звіт про рух грошових коштів.

При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми:

- горизонтальний аналіз;

- вертикальний аналіз,

- аналіз коефіцієнтів (відносних показників),

- порівняльний аналіз;

- методи табличного й графічного подання результатів.

Розділ 1 Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ “Укрпромбанк”

1.1. Короткі історичні відомості про банк

У 1989 році рішенням загальних зборів пайщиків Київського кооперативного союзу «Ліра» був створений кооперативний банк «Демосбанк», що увійшов в історію розвитку банківської системи України як перший у Києві кооперативний банк (Статут банку зареєстрований Державним банком СРСР за № 127).

Банк стояв у витоків банківської справи в Україні, брав участь у формуванні фінансової системи країни як один з засновників Асоціації українських банків (1989 рік) та Української фондової біржі (1991рік).

У 1993 році «Демосбанк» з кооперативного банку був перереєстрований в товариство з обмеженою відповідальністю.

У жовтні 1993 року Міністерством фінансів України банку було надано Дозвіл № 163 на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів. Восени 1995 року Банк отримав

Ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями, а у 1996 році, в зв'язку з введенням обов'язкового ліцензування всієї банківської діяльності, банку надано Ліцензію на право здійснення банківських операцій під № 67.

Знаменним для банку, як учасника фінансового ринку України, став 1997 рік, коли ним було отримано членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі, що дало змогу вести активну діяльність на ринку цінних паперів.

У 1999 році банк був перейменований на «Арч-банк», а з 2000 року отримав назву -- Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (ТОВ «Укрпромбанк»), під якою здійснює діяльність і досі.

Приведемо коротку історичну хронологію розвитку ТОВ „Укрпромбанку”

1989: - Створення першого в Києві кооперативного банку;

1990 - 1991: - Участь у заснуванні Української фондової біржі та Асоціації українських банків;

1993:

- Отримання Дозволу на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів;

- Перереєстрація з кооперативного банку в Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (ТОВ "Укрпромбанк");

1995 - 1996: Отримання ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій та операцій з валютними цінностями;

1997: Членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі;

1999: Отримання статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 30).;

Наступні роки відзначилися для Банку формуванням розгалуженої системи кореспондентських відносин, в тому числі з передовими світовими банками; впровадженням сучасних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій, системи електронних платежів «Клієнт -Банк»; приєднанням до інформаційно-дилінгової системи «Reuters Domestic Dialing 3000» («Рейтерз Доместік Ділинг 3000»), що дозволило Банку зміцнити конкурентну позицію та покращити рівень обслуговування клієнтів.

2000: - Збільшення статутного капіталу до 24,9 млн. гривень

- Початок формування мережі філій - відкриття однієї філії та одного представництва

2001: - Отримання статусу субагента міжнародної сплатіжної системи "Western Union"

- Отримання ліцензії на емісію платіжних карток системи "укркарт" та на їх еквайрінг

- Розширення ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання Дозволу на ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

2002: Отримання статусу афілятивного члена Міжнародної платіжної системи Europay International, емісія всіх видів пластикових карток Eurocard/MasterCard

- Перевірка Міжнародною незалежною аудиторською компанією "Deloitte and Touche" на відповідність вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 2003:

- отримання статусу уповноваженого банку Пенсійного фонду України з виплати пенсії та грошової допомоги в усіх регіонах України

- Збільшення статутного капіталу до 110 млн. Гривень

- Розширення філійної мережі до 125 філій та відділень по Україні

2004:

- Отримання Дозволу НБУ на здійснення операції з банківськими металами на валютному ринку України та операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації грошових коштів

- Перевірка Аудиторською фірмою "IGK - Україна Аудит" та "Grant Thornton International" на відповідність вимогам стандартів бухгалтерського обліку

- Збільшення статутного капіталу до 590 млн. Гривень

- Розширення філійної мережі до 200 філій та відділень по Україні.

- Отримання статусу корпоративного член а УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F.T / SCRL .

2005:

- Перемога у конкурсі, що проводився Міністерством фінансів України, з визначення уповноважених банків України, через які будуть здійснюватися виплати заробітної плати та державної соціальної допомоги працівникам бюджетних організацій;

- Перемога у тендері серед банківських установ щодо часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та реалізація програми співробітництва з Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву;

- Одержання статусу офіційного дистриб'ютора НБУ з продажу пам'ятних та ювілейних монет України;

- Підвищення статусу з асоційованого до принципового члена міжнародної платіжної системи Visa International;

2006:

- Одержання Премії “За реалізацію відмінної стратегії розвитку сучасної банківської установи” Національної Програми “Український Фінансовий Олімп”;

- Отримання дозволу НБУ на здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї, а також діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

- Отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- Одержання дозволу НБУ на проведення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках - одержання права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, які ліцензуються НБУ;

- Перемога в конкурсі по вибору банків для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Рівний доступ до якісної освіти» ( Наказ Міністерства фінансів України №590 від 22.06.06).

- Укладення угоди про співпрацю із найбільшим державним лотерейним оператором України ТОВ «Молодьcпортлото» про розповсюдження лотерейних білетів у всеукраїнській мережі філій банку.

- Збільшення статутного капіталу до 842 мільйонів гривень, у зв'язку з чим зареєстровано у грудні 2006 року статут банку у новій редакції.

За 17 років успішної діяльності Укрпромбанку на фінансовому ринку України професіоналізм та досвід керівництва і всього колективу підтверджувався, зміцнювався й удосконалювався на шляху до визначення і реалізації майбутніх перспектив. Підтвердженням цьому є показники і результати діяльності банку.

Станом на 1 січня 2007 року:

* Кількість банків - кореспондентів - 53

* Регулятивний капітал - 930,155 млн. грн.

* Активи банку - 6553,37 млн. грн.

* Кредитно-інвестиційний портфель - 5336,10 млн. грн.

* Депозити фізичних осіб - 3577,147 млн. грн.

* Депозити юридичних осіб - 1203,617 млн. грн.

* Кількість відкритих філій та відділень банку - понад 238 філій та відділень.

* Кількість банкоматів - 286

* Емісія пластикових карток - 624,830 тис. карток

Протягом 2003-2006 років Укрпромбанк розбудував мережу філій та відділень, що складається з 238 точок продажів. На сьогодні банк здійснює інвестиції у енергетичну, сільськогосподарську, нафтопереробну, транспортну, харчову, будівельну, машинобудівельну та інші галузі народного господарства.

Довіру до банку виявила держава. З 2003 р. Укрпромбанк - уповноважений банк Пенсійного фонду України з виплати пенсій, з 2005 - залучений до касового обслуговування з оплати готівкою чеків Держказначейства. У 2005 р. Укрпромбанк також здобув перемогу в конкурсах, а саме: в конкурсі Міністерства фінансів України з відбору уповноважених банків для виплати зарплат та соціальної допомоги бюджетним організаціям, у конкурсі Державного Фонду сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва серед банківських установ щодо часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також одержав статус агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам банків у випадку їх ліквідації.

Укрпромбанк став переможцем:

- рейтингу видавничого дому “Галицькі контракти” “ТОП-100” у 2004 році;

- рейтингу ділового щотижневика “ІнвестГазата” “ТОП-100. Кращі компанії України. Найдинамічніші компанії України” у 2004 році;

- рейтингу ділового щотижневика “ІнвестГазата” “ТОП-100. Кращі компанії фінансового сектора” у 2005 році;

- рейтингу видавничого дому “Галицькі контракти” та “Української Рейтингової Агенції” “Гвардія брендів” у 2005 році.

У 2005р. Укрпромбанк став Лауреатом Національної Програми “Український Фінансовий Олімп” та одержав однойменну Премію в номінації “За реалізацію зразкової стратегії з розвитку сучасної банківської установи”.

Банк виконує поставлені стратегічні і тактичні завдання, значно збільшує і розширює обсяги активних і пасивних операцій. За рахунок збільшення капіталу і приросту депозитної бази Укрпромбанк нарощує обсяг кредитного портфеля. При цьому, необхідною умовою залишається підтримка на достатньому рівні ліквідності банку, якісна оцінка власних можливостей і можливостей партнерів при кредитуванні, хеджування ризиків, захист у повному обсязі довірених банку коштів клієнтів, підтримка їхнього бізнесу, формування необхідного обсягу резервів і підтвердження надійності банку як стабільного фінансового інституту.

Банк одержав наступні документи:

ь Ліцензія НБУ №67 від 13.12.2001 р.

ь Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №30, дата реєстрації 02.09.1999р., реєстраційний № 033.

ь Ліцензія серії АВ № 020597 від 20.10.2004 р. Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності на ринку цінних паперів.

Банк є повноправним членом Першої фондової торгової системи, афілійованим членом Міжнародної платіжної системи MasterCard International та принциповим членом Міжнародної платіжної системи Visa International.

Банк є корпоративним членом УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F.T/ SCRL.

Укрпромбанк є учасником системи гарантування вкладів населення. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціонує як державна спеціалізована організація. Основне завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - це забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України шляхом відшкодування за рахунок коштів Фонду втрат за вкладами.

Згідно з Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарантує кожному вкладнику банка-учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, у розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 25 000 гривень (відповідно до рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15 лютого 2007 року №131/13398 “Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами”) по вкладам у кожному з таких банків.

Рішення набуло чинності з 26 лютого 2007 року.

Порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами фізичних осіб здійснюється згідно “Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами фізичних осіб” затвердженого Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002р. №2. Як було сказано раніше, Укрпромбанк має свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №30, дата реєстрації 02.09.1999р., реєстраційний № 033.

1.2. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку

У 2006 році Укрпромбанк здійснював успішну діяльність, що підтверджується збільшенням обсягу чистих активів (прибутковість активів - 0,7%), прибутковістю статутного капіталу (майже 7%) і збільшенням всіх основних показників, про що свідчать дані приведені в Таблиці 1.1, яка сформована на основі таблиць 1-6 Додатку А.

Таке економічне зростання свідчить про постійне розширення ринкової ніші, зміцнення конкурентоспроможності та ефективності діяльності Банку.

Укрпромбанк впевнено крокує вперед, підвищуючи якість обслуговування клієнтів, розширюючи власну регіональну мережу, впроваджуючи нові види банківських послуг і продуктів, зміцнюючи свою конкурентоспроможність. Ефективна фінансова політика Банку щодо залучення та розміщення ресурсів, диверсифікація активних і пасивних операцій, впровадження та стрімкий розвиток нових видів банківських послуг (зокрема, пенсійне обслуговування населення, інкасація торгової виручки та операції з дорогоцінними металами) є запорукою подальшого успішного розвитку Банку.

Таблиця 1.1.

Основні показники фінансової діяльності Укпромбанку за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)

№п/п

Показники

1

Фінансовий результат

Банк

Рейтинг

Фінансовий
результат

Питома
вага (%)

Прибутков.
статутного
капіталу(%)

Прибутковість 

активів(%)

Банки України

3277,975

100,000

15,199

1,182

Укрпромбанк

20

41,236

1,258

6,989

0,695

2

Депозити юридичних осіб

Банк

Рейтинг

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в 
зобов'язаннях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

Банки України

83503,313

100,000

34,083

41003,987

42499,326

Укрпромбанк

23

1163,613

1,393

22,137

446,630

716,983

3

Депозити фізичних осіб

Банк

Рейтинг

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в 
зобов'язан-нях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

Банки України

87010,724

100,000

35,514

19152,054

67858,671

Укрпромбанк

7

3286,038

3,777

62,515

239,725

3046,314

4

Капітал

Банк

Рейтинг

Капітал

% до
01.12.06

Капітал
(млн.ЄВРО)

Питома
вага (%)

Статутний капітал
(млн.ЄВРО)

Банки України

35326,098

5500,721

100,000

3358,231

Укрпромбанк

13

664,843

101,11

103,524

1,882

91,870

5

Структура кредитно - інвестиційного портфелю

Банк

Рейтинг

КІП

Питома
вага (%)

В тому числі

Міжбанківські
кредити

Кредити
юридичним особам

Кредити
фізичним особам

Цінні папери

Банки України

223283,89

100,00

20025,51

125153,28

65462,84

12642,26

Укрпромбанк

12

4974,85

2,228

273,44

4108,85

556,50

36,07

6

Активи та зобов'язання

Банк

Рейтинг

Активи

Питома
вага (%)

Балансовий
капітал

Зобов'я-
зання

Банки України

277299,49

100,00

32298,75

245000,75

Укрпромбанк

12

5930,11

2,139

673,68

5256,44

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.