реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

Станом на 1.01.2004 року чисті активи банку зросли в 1,5 раза, станом на 1.01.2005 року - в 1,8 раза. Обсяг кредитного портфеля юридичних осіб станом на 1.01.2004 р. зріс у порівнянні з 2002 роком в 1,7 рази, а в 2003 - в 3,4 рази. Кредитний портфель фізичних осіб в 2003 зріс в 2,6 рази, в 2004 році в 13,2 рази.

Залишки юридичних осіб станом на 1.01.2003 року складали 770 млн. грн. станом на 1.01.2004 року в 1079 млн. грн., що в 1,4 рази більше ніж у попередньому році, а станом на 1.01.2005 року в 2 рази більше ніж в 2002 році.

Залишки фізичних осіб станом на 1.01.2003 року зросли в 2,2 рази, а в 2004 році в 4,8 рази у порівнянні з 2002 роком.

Балансовий капітал станом на 1.01.2005 року склав 600 млн. грн., що у 3,3 рази більше ніж на 1.01.2003 року.

Обсяги наданих кредитів та кількість позичальників за період з 1 січня 2003 року по 1 січня 2005 року наведені в таблицях 3 і 4.

Основні показники ефективності роботи банку можна простежити в таблиці 2.

Таблиця 2

Основні показники ефективності діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”, %

Показник

Рекомендоване значення

На 1.01.2003 р

На 1.01.2004 р

На 1.01.2005р.

Зміна

Рентабельність активів

1%

1,85

1,55

1,97

+0,12

Рентабельність капіталу

8%

16,5

14,83

16,1

-0,4

Рентабельність статутного капіталу

15%

57,2

36,5

33,5

-23,7

Чиста процентна маржа

4,5%

11,7

6,8

4,4

-7,3

Чистий спред

1,25

41,4

26,5

24,6

-16,8

Протягом трьох років рентабельність активів банку незначно підвищилась. На початок 2005 року значення було вище рекомендованого (1,97%). В 2003 році банк дещо знизив обсяги кредитування, тому рентабельність активів станом на 1.01.2004 року знизилась на 0,3% у порівнянні з початком 2003 року.

Рентабельність капіталу планомірно знижувалась з 16,5% у 2002 році до 16,1% у 2004 році.

Рентабельність статутного капіталу за 2004 рік знизилася на 23,7%.

Чистий спред та процентна маржа знизились в 2004 році відповідно на 7,3% та 16,8% у порівнянні з базовим роком. Показники не опускались нижче рекомендованих нормативів НБУ, тобто це говорить про те, що банк використовував відносно дешеві джерела ресурсів і зумів розмістити їх на вигідних умовах.

Таблиця 3

Довгострокові споживчі кредити надані банком „Кредитпромбанк”, млн. грн.

На 1.01.2003

На 1.01.2004

На 1.01.2005

Млн. грн

Темп росту у порівнянні з 2002 р.,%

Млн. грн

Темп росту у порівнянні з 2003 р.,%

Млн. грн

Темп росту у порівнянні з 2004 р.,%

Кредити на придбання житлових будинків

5

250

31

620

58

1160

Обсяг наданих позик на одного позичальника

195,7

91,8

1090,7

557,33

828

423

Аналізуючи дані таблиці 3 можна сказати, що значне зростання обсягів довгострокового кредитування відбулося в 2004 році, станом на 1.01.2005 року було видано в 2,7 рази більше кредитів ніж в 2002 році, тоді як в 2003 році відбулося незначне зростання в 1,1 рази. Кількість позичальників також збільшилась в 2004 році на 44436 чоловік, тоді як в 2003 році їх кількість у порівнянні з 2002 роком зросла тільки на 2874 чоловіки. В 2004 році було введено в дію завдяки довгостроковому кредитуванню 7903 будинки, а це на 3721 будинок більше ніж в 2003 році і на 5783 більше ніж в 2002 році.

Отже, можна зробити висновок, що на протязі 2003 та 2004 років довгострокові кредити стали більш “популярними” видами кредитів. Життєвий рівень населення України дещо покращився, населення почало цікавитись житловими умовами і придбавати нові квартири в кредит.

Розглянувши дані таблиці 4 можна зробити такий аналіз, що обсяг короткострокових кредитів, тобто кредитів виданих строком до одного року, в 2003 році зріс у порівнянні з попереднім в 1,7 рази, а вже в 2004 році в 13,7 рази, що свідчить про стрімке зростання попиту на такі кредити серед населення.

Таблиця 4

Короткострокові споживчі кредити, надані банком „Кредитпромбанк”, тис. грн.

На 1.01.2003

На 1.01.2004

На 1.01.2005

Тис. грн

Темп росту у порівнянні з 2002р.,%

тис. грн

Темп росту у порівнянні з 2003 р.,%

Тис. грн

Темп росту у порівнянні з 2004 р.,%

Надано кредитів на споживчі цілі

19000

98

33000

173,7

261000

1373

Обсяг наданих позик на одного позичальника

1162

993

1028

88,5

5050

434,6

На протязі 2002 - 2004 років ситуація з споживчими кредитами вирівнювалась на користь короткострокових кредитів. Кількість позичальників у 2004 році порівняно з 2002 роком також збільшилась.

Частка проблемних кредитів складає 3% і ризик їх втрати повністю перестраховано резервами банку.

Роботу територіально віддалених безбалансових відділень показано в цьому розділі на прикладі відділення Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанк" в м. Красноармійську.

Красноармійське територіально-відокремлене безбалансове відділення створене постановою Правління ВАТ „Кредитпромбанк”” №П-55\1 від 20 серпня 2003 року з метою обслуговування клієнтів та розширення їх кола, забезпечення якості та збільшення обсягів наданих банківських послуг. Відділення діє на підставі Положення про Красноармійське територіально-відокремлене безбалансове відділення Донецького обласного філіалу „Кредитпромбанк" та Дозволу Національного банку України. Згідно Ліцензії Національного банку України та за дозволом головного банку відділенню надано право на проведення таких банківських операцій:

касове обслуговування клієнтів;

ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України. Проведення операцій з касового виконання Державного бюджету України, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів;

проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів;

залучення депозитів юридичних осіб;

залучення депозитів фізичних осіб;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;

неторговельні операції з валютними цінностями;

кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг в частині кредитування юридичних та фізичних осіб;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України в частині залучення іноземної валюти на валютному ринку України;

Управління поточною діяльністю відділення здійснює начальник відділення, що призначається на посаду наказом керівника Філіалу та погоджується управлінням Національного банку України в Донецькій області.

Так як, Красноармійське відділення функціонує з серпня 2003 року, аналіз його діяльності та кредитного портфеля в цій роботі буде проводитись поквартально. Розглянемо структуру кредитного портфеля в залежності від забезпеченості за даними таблиці 5.

Станом на 1 січня 2005 року структура кредитного портфеля відділення може вважатися задовільною тому, що питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних до повернення, прострочених та пролонгованих становить не більше 50% (0,7%).

Позитивним є те, що 52,8% кредитів становлять кредити з заставою майна, яка перевищує суму кредиту на 125%.

Середня відсоткова ставка по кредитам складає 25% річних.

Таблиця 5

Динаміка кредитного портфеля відділенням Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанк" в м. Красноармійську в залежності від забезпечення

На

01.01.2002

На

01.07.2002

На

01.01.2005

Тис. грн.

Темп росту,%

Тис. грн

Темп росту,%

Тис. грн

Темп росту,%

Всього виданих кредитів

В тому числі:

588

100

1250

212,6

2480

422

Під заставу майна, при умові, що сума застави становить не менше 125% суми кредиту

208

35,3

700

333

1200

571

Під заставу майна, при умові, що сума застави становить менше 125% суми кредиту

110

18,7

365

175

1000

480

Під страхування та поручительство

170

28,9

185

108

280

164

Пролонговані

80

13,6

80

0

20

25

Прострочені

10

1,7

10

0

10

0

Сумнівні до повернення

10

1,7

10

0

10

0

При аналізі та перегляді портфелю кредитів необхідно проводити оцінку кредитних ризиків. Кредитний ризик оцінюється на звітну дату. Резерв використовується тільки для покриття непогашеної кредитної заборгованості.

Сукупний об'єм кредитних вкладень склав 2480 тис. гривень. Залишок позичкової заборгованості за 4 квартал 2004 року зріс у 1,5 разів. При цьому середньозважена відсоткова ставка становить 24%.

Питома вага позичальників - підприємства харчової промисловості, підприємства, що займаються торгівлею та посередницькою діяльністю (61%).

Сума кредитів, наданих фізичним особам склала 185 тис. гривень при середньозваженій процентній ставці 24,5%.

Доля прострочених кредитів за 4 квартал 2004 року зменшилася на 4,6%, та становить 15 тис. гривень; питома вага пролонгованої позичкової заборгованості складає 4,8% та становить 119 тис. гривен, що на 0,2% менше ніж у 3 кварталі 2004 року.

Визначені зміни відбулися в цільовій структурі кредитних вкладень по об'ємах короткострокового кредитування, що видно з даних в таблиці 6.

Таблиця 6

Структура та обсяги кредитів виданих відділенням Донбаської філії ВАТ „Кредитпромбанк" в м. Красноармійську в залежності від об'єктів кредитування, тис. грн.

На 1.01.04

На 1.07.04

На 1.01.05

Тис. грн

Питома вага,%

Тис. грн

Питома вага,%

Тис. грн

Питома вага,%

Всього наданих кредитів, в тому числі:

588

100

1405

100

2480

100

Кредити на утворення матеріальних запасів, сировини

458

77,9

810

57,6

1723

69,5

Кредити на придбання товарів для реалізації

95

16,2

210

14,9

572

23

Споживчі кредити

35

5,9

85

27,5

185

7,4

Як видно з даних таблиці 6. станом на 1 січня 2005 року кредитний портфель Красноармійського відділення банку „Кредитпромбанк" зріс на 1892 тис. гривень, тобто в 4,2 рази у порівнянні з минулим роком. Збільшилася сума кредитів, наданих підприємствам всіх форм власності на утворення матеріальних запасів та сировини на 1265 тис. гривень, що зумовлено ростом виробництва та збільшенням оборотних засобів. Разом з тим питома вага цих кредитів в структурі кредитного портфеля за півроку зменшилася і становить 69,5%, що на 8,4% менше у порівнянні з даними на початок року. Це свідчить про недостатньо проведену роботу в плані кредитування з підприємствами переробної галузі.

Питома вага кредитів наданих на придбання товарів для реалізації збільшилась на 6,8% і становить 572 тис. гривень.

Сума кредитів наданих фізичним особам становить 185 тис. гривень, що на 150 тис. гривень більше ніж у попередньому році. Питома вага споживчих кредитів становить 7,4% від суми кредитного портфелю в 2004 році. Таке незначне збільшення споживчих кредитів за рік (з 5,9% до 7,4%) зумовлене тим, що відділенню порівняно недавно надане право самостійно проводити кредитування фізичних осіб.

Станом на 1.01.2005 року Красноармійське відділення отримало доходів від кредитування фізичних та юридичних осіб у вигляді процентів за користування кредитом на суму 455,8 тис. гривень. З них за користування споживчими кредитами - 35,3 тис. гривень.

4. Аналіз виданих споживчих кредитів Красноармійським відділенням банку “Кредитпромбанк"

Аналіз виданих споживчих кредитів розглянемо на підставі даних таблиць розділів 3 і 4, та звіту про результати діяльності відділення.

Як свідчать дані з розділу 3 питома вага споживчих кредитів в кредитному портфелі відділення станом на 1 січня 2005 року становить всього 7,4%., що на 1,5% більше ніж на звітну дату 2005 року.

Надання дозволу ЦО ВАТ „Кредитпромбанк" безбалансовим відділенням проводити споживче кредитування на місцях в межах встановлених лімітів (до 5 тисяч гривень без дозволу центрального банку та більше 5 тисяч з дозволу центрального банку), значно змінив кредитний портфель споживчих кредитів Красноармійського відділення, особливо в 4 кварталі 2004 року, про що свідчать дані таблиці 7.

Таблиця 7

Динаміка та структура споживчих кредитів за призначенням виданих Красноармійського відділенням банку „Кредитпромбанк", тис. грн.

Призначення

На 1.01.04

Питома вага,%

На 1.04.04

Питома вага,%

На 1.07.04

Питома вага,%

На 1.10 024

Питома вага,%

На 1.01.05

Питома вага,%

На придбання товарів широкого вжитку

10

83,3

15

37,5

22

40,7

41

41,4

79

42,7

На придбання автомобіля

21

52,5

25

47

25

25,2

42,7

23,8

На придбання житла

-

-

-

-

-

-

21

21,2

48

26

На інші споживчі цілі

2

16,7

4

10

7

13

12

12,2

14

7,5

Всього

12

100

40

100

54

100

99

100

185

100

Аналізуючи дані таблиці 7 можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу в портфелі споживчих кредитів займають кредити видані для придбання товарів широкого вжитку, а саме побутової техніки, меблів, ремонту житла та ін. Сума кредитів становить станом на 1.01.2004 року - 10 тис. грн. станом на 1.01.2005 року - 79 тис. грн. Це свідчить про бажання населення підвищити свій життєвий рівень та користуватися новою, більш сучасною побутовою технікою.

На другому місці знаходяться кредити на придбання житла. У першому та другому кварталі 2004 року такі кредити відсутні, а у третьому (21 тис. грн. або питома вага 21,2%) та четвертому кварталі (48 тис. грн. або 26%) відділення розпочало кредитування під програму “Житло в кредит".

Кредити на придбання автомобілів займають третю сходинку в структурному аналізі. Їх питома вага в загальному обсязі споживчих кредитів у першому кварталі становила 52,5% або 21 тис. грн., а станом на 1 січня 2005 р. до 23,8% або 44 тис. грн., таке незначне збільшення пов'язане (за проведеним опитуванням клієнтів) з незручністю для клієнтів в придбанні автомобілів, так як автомобільний салон знаходиться в м. Донецьк, а процедура кредитування передбачає неодноразове відвідування автосалону при процедурі придбання автомобіля.

Питома вага кредитів виданих на інші цілі, а саме на нагальні потреби, такі як кошти на лікування, оплату за навчання, ремонт автомобіля становила на 1.01.2004 року 2 тис. грн. (16,7%) та станом на 1.01.2005 року 14 тис. грн. (7,5%).

Потреба в отриманні таких кредитах виникає незаплановано, тому вони становлять найменшу частку в структурі споживчих кредитів наданих відділенням.

Аналізуючи видані відділенням споживчі кредити за даними таблиці 2.8 їх можна розділити за строками користування:

короткострокові - до 1 року;

середньострокові - до 3 років;

довгострокові - понад 3 роки.

Таблиця 8

Динаміка та структура споживчих кредитів за строками користування кредитом, тис. грн.

Строк кредиту

Залишок на 1.01.2004 р., тис. грн.

Питома вага,%

Залишок на 1.07.2004. р., тис. грн.

Питома вага,%

Залишок на 1.01.2005р.,

тис. грн.

Питома вага,%

Короткострокові

7,0

58,3

11,0

7,8

14,0

7,5

Середньострокові

5,0

41,7

81,0

57,9

123,0

66,5

Довгострокові

-

-

48,0

34,3

48, 0

26,0

Всього

12

100

140

100

185

100

Короткострокові споживчі кредити надаються банком у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у позичальника у зв'язку з терміновою оплатою за лікування, навчання, побутові та інші послуги, інше.

Середньострокові кредити надаються на придбання товарів широкого вжитку (побутової техніки, меблів, автомобілів та інше) в розстрочку.

Довгострокові кредити фізичним особам надаються для придбання житла, автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва.

Спостерігаючи динаміку та структуру споживчих кредитів виданих Красноармійським відділенням банку “Кредитпромбанк" бачимо, що за період з 1 січня 2004 року по 1 січня 2005 року загальна сума кредитів виданих у відділенні зросла на 173 тисячі гривень. Питома вага короткострокових кредитів станом на 1 січня 2005 року в загальній сумі складає 7,5%, середньострокових - 66,5, довгострокових 26%.

Всі видані кредити застраховані в страховій компанії “Гарант". Розміри страхування коливаються в межах 3 - 3,5 відсотків від загальної суми кредиту та відсотків.

З метою підвищення ліквідності та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників комерційних банків та відповідно до статті 24 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Національним банком України встановлено порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

На підставі класифікації позик банк створює резерв щодо кожної групи кредитів:

стандартні кредити - 2%;

кредити під контролем - 5%;

субстандартні кредити - 20%;

сумнівні кредити - 50%;

безнадійні кредити - 100%.

Відрахування в страховий резерв здійснюється центральним банком.

Наведемо приклад видачі споживчого кредиту Красноармійським відділенням банку “Кредитпромбанк" за програмою банку “Кредитпромбанк" - “Автомобіль в кредит".

Клієнт вирішив придбати автомобіль. Для здійснення своєї мети він звертається до магазину з продажу автомобілів. З представником магазину клієнт підписує документ з указанням визначеної моделі та комплектації автомобіля (акт вибору, рахунок-фактура або специфікація). До цих документів він додає:

копію паспорта;

довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного коду;

довідку з місця роботи про посаду, що займає і річних дохід до дати надання заяви. Приватні підприємці подають податкову декларацію та звіт суб'єкта малого підприємництва на останні 4 звітні дати та іншу документацію, що визначає фінансовий стан фізичної особи приватного підприємця.

З цими документами клієнт звертається до банку. Кредитний працівник проводить бесіду з потенційним позичальником та з'ясовує його фінансовий та майновий стан та на основі наданих документів робить попередній аналіз платоспроможності позичальника. В разі позитивного висновку кредитного працівника позичальник заповнює заяву на отримання кредиту та анкету клієнта.

Після подання до установи банку повного пакету документів та їхньої перевірки, банк надає позичальнику гарантійний лист для пред'явлення в автосалон про те, що банком прийнято позитивне рішення щодо надання кредиту. Разом з гарантійним листом клієнт знову звертається до магазину, де в касу вносить початковий внесок (в залежності від строку та моделі автомобіля), після чого за допомогою працівників автосалону здійснює реєстрацію автомобіля в органах ДАІ та отримує постійний технічний паспорт на його ім'я з позначкою “розстрочка". Після реєстрації автомобіля в органах ДАІ, позичальник разом з документами (технічний паспорт, договір купівлі-продажу та рахунок-фактура), прямує до банку, де він подавав заяву на отримання кредиту, але при цьому автомобіль залишається до повного розрахунку з автоділером у приміщенні автосалону.

Кредитний працівник банку та позичальник нотаріально посвідчують договір застави на придбаний автомобіль та страхує його від пошкоджень та викрадень за програмою повне КАСКО та ЦВ.

Після підписання договору застави, кредитного договору та страхування автомобіля клієнт отримує кредит для остаточного розрахунку з автосалоном.

Обов'язковою умовою видачі кредиту є:

щомісячне погашення частинами кредиту рівними платежами;

щомісячна сплата відсотків за користування кредитними коштами;

нотаріальне оформлення автомобіля у заставу;

страхування заставленого майна за програмою повне КАСКО та ЦВ.

Для автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва існують різні умови та строки кредитування.

Для автомобілів іноземного виробництва:

кредит до 3-х років - початковий внесок 10% вартості автомобіля;

кредит до 5-и років - початковий внесок 20% вартості автомобіля;

Автомобілі вітчизняного виробництва та виробництва країн СНД:

кредит до 3-х років - початковий внесок 20% вартості автомобіля;

кредит до 4-х років - початковий внесок 30% вартості автомобіля.

Відсоткова ставка при кредитуванні строком до 3-х років складає 13% у доларах США та 24% при кредитуванні у національній валюті.

Відсоткова ставка при кредитуванні строком від 3-х до 5-ти років складає 14% у доларах США та 25% при кредитуванні у національній валюті.

Для отримання кредиту покупець сплачує такі обов'язкові платежі:

початковий внесок - в залежності від строку та марки автомобіля;

нотаріальне посвідчення договору застави;

страхування автомобіля за програмою повне КАСКО (автомобілі вітчизняного виробництва 4,0% від вартості автомобіля та автомобілі іноземного виробництва 4,3% від вартості автомобіля);

у разі отримання кредиту у доларах США за допомогою платіжної картки - 0,5% комісії за зняття готівки.

Красноармійським відділенням банку “Кредитпромбанк" на протязі 2003 та 2004-го років видано 3 кредити на придбання автомобілів. З них один кредит видано для придбання автомобіля іноземного виробництва, а саме автомобіль ВАЗ 2107 та два автомобілі вітчизняного виробництва (автомобіль “Славута” та “Таврія-нова”).

5. Аналіз виданих кредитів під заставу нерухомості

Банк “Кредитпромбанк" надає кредити під забезпечення нерухомістю за кількома іпотечними моделями:

дворівнева (американська модель);

ощадно-позичкова (німецька модель);

проста (депозитна).

Найбільш використовувана проста (депозитна) модель, яка базується на залученні кредитних ресурсів. Це, як правило, особисті ресурси банку, довгострокові депозити клієнтів банку та міжбанківські кредити.

За рахунок цих ресурсів банк надає іпотечні кредити.

Відносно легка організація іпотечного кредитування на базі цієї моделі зумовлена її достатньо широким розповсюдженням в країнах які розвиваються, а також в Англії, Франції, Іспанії, Ізраїлі та інших держав з розвинутою економікою.

Краснолармійське відділення банку ”Кредитпромбанк" на протязі 2004 року видано один кредит під забезпечення нерухомістю, а саме під заставу квартири.

В Красноармійське відділення ВАТ ”Кредитпромбанку” звернувся клієнт з клопотанням про надання кредиту під заставу нерухомості 49000 гривень. Позичальником були надані необхідні документи для отримання кредиту, а саме:

довідка про дохід за останні 6 місяців;

анкета позичальника;

паспорт та ідентифікаційний номер;

Позичальник займається підприємницькою діяльністю на протязі 8 років та має поточний рахунок в банку ”Кредитпромбанк”, що суттєво впливає на позитивне рішення про видачу кредиту. Кредитним працівником зроблено вибірку руху коштів на рахунку підприємця, та зроблено висновок про те, що річний оборот по рахунку становить 500 000 грн. в рік.

За даними декларації про доходи підприємця, його середньомісячний дохід становить 5000 грн. Середньомісячний дохід дружини складає 520 грн. Дохід сім'ї складає 5520 грн. Середні витрати сім'ї підприємця за даними анкети становлять 1100 грн.

Головним орієнтовним показником при оцінці платоспроможності позичальника є доля платежів за кредитом та відсотками в доході позичальника.

Отже, при видачі кредиту на 6 років за відсотковою ставкою 15% річних при умові щомісячного погашення кредиту та відсотків середній дохід сім'ї буде зменшуватись на 15,4%.

Предметом застави є квартира, яку бажає придбати позичальник.

Експертом банку проведена експертна оцінка нерухомості, що пропонується в заставу. Експерт повинен обов'язково мати свідоцтво на право виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових та немайнових прав.

Стан об'єкту нерухомості обстежується та оцінюється шляхом візуального огляду, замірів, спостережень, вивчення необхідної технічної документації. Для визначення фактичного зносу проводиться оцінка технічного стану квартири. На її основі розраховується дійсна вартість квартири за формулою:

С = Сзам Кф,

де С - дійсна вартість об'єкту на дату оцінки;

Сзам - вартість заміщення (відновна вартість);

Кф - коефіцієнт, що враховує фізичний знос.

Враховується також вартість права користування земельною ділянкою.

Будинок, який є оцінювальним об'єктом, був збудований в 1995 році.

Характеристика будинку: фундаменти - цегляні, стіни - цегляні, побілені, обштукатурені; перегородки - гіпсоблочні, дерев'яні цегляні; покриття - частково дерев'яні балки, частково залізобетонні панелі; підлога - паркет, лінолеум; дах - металевий; сходи - гранітні марші; опалення - центральне, водяне; сантехобладнання, електрообладнання, водопровідне обладнання, газ.

Будинок в якому знаходиться квартира має опалення, гаряче та холодне водопостачання, газ, каналізацію, електропостачання, є телефон, радіо, телебачення.

Квартира (за даними ЖЕД) має такі характеристики:

Балансова вартість квартири з урахуванням індексації - 56 250,00 грн.

Загальна площа квартири - 75 кв. м.

Оцінюваний об'єкт за даними бюро технічної інвентаризації:

корисна висота - 2,8 м.

загальна площа - 75 кв. м.

Фізичний стан квартири визначено задовільним за результатами огляду стану конструктивних елементів будинку відповідно до Правил оцінки фізичного зносу житлових будинків, затверджених Державним комітетом по житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 р. № 52.

За допомогою таблиці визначення фактичного зносу квартири, вартість з урахуванням виконаних ремонтних робіт становить 50 250,00 грн.

Після оцінки квартири оцінювачем складено акт оцінки, який разом з і кредитним договором та іпотечною угодою та іншими необхідними документами підготовлено до нотаріального посвідчення. Кредитний договір та іпотечна угода підлягають нотаріальному посвідченню.

Всі інші операції стосовно супроводження кредиту аналогічні супроводженню споживчого кредиту.

Майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця.

Згідно Розділу 2 статті 33 Закону України “Про заставу" іпотечний заставодержатель, в даному випадку Банк, до повної сплати заборгованості по кредиту та відсотків за користування кредитом має право:

перевіряти документально і фактично наявність, розмір, стан і умови збереження предмета застави;

вимагати від заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження предмета застави;

вимагати від будь-якої особи припинення посягання на предмет застави, яке загрожує втратою або пошкодженням його. Якщо предмет застави втрачено не з вини заставодержателя і заставодавець його не відновив або за згодою заставодержателя його замінив на інше майно такої ж вартості, заставодержатель має право вимагати дострокового забезпечення заставою зобов'язання.

Також можлива видача кредиту під заставу квартири, яка оцінена районним бюро технічної інвентаризації (МБТІ). В такому випадку береться до уваги вартість за даними оцінки.

Список літератури

1. Постанова Правління Національного банку України від 14.10 2004 року № 486. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11 2004 року № 1402/10001 правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

2. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року № 15-93 “ Про систему валютного регулювання і валютного регулювання і валютного контролю".

3. Закон України “ Про Національний банк України".

4. Постанова Правління Національного банку України віл 12.11 2003 року № 492 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за № 1172/8493 (зі змінами).

5. Постанова Правління Національного банку України від 04.02.1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10 2002 року за № 841/7129, зі змінами).

6. Інструкція з надання овердрафтів юридичним особам на поповнення облікових коштів підприємства.

7. Інструкція з надання кредитів фізичним особам на придбання поварів/послуг програма “ Кредит на придбання товарів довгострокового користування”, до Постанови Правління № П - 16/16 від 21.03.2005 року.

8. Постанова Національного банку України № 337 від 14.08.2003 року “ Про затвердження інструкції про касові операції в банках України".

9. Правила з організації безпечної роботи працівників АППБ “Аваль", затверджених Постановою Правління № 60/3 від 22,12.2000 року.

10. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена Постановою правління НБУ 21.01.2004 року “ 22.

11. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5.

12. Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 року № 280 “ Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.