реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз положення страхових компаній "ЛЕММА", "АУРА", "АВАНТЕ", "ТАС", "ОРАНТА", "АСКА", "ЕТАЛОН" на страховому ринку України

Формули записані відповідно до форм звітних даних, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 N 39 "Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків". В квадратних дужках наводяться формули для страховиків зі страхування життя, якщо вони відрізняються від формул для страховиків з загальних видів страхування.

При записі формул в цій таблиці використовують такі умовні позначення: Ф1 - баланс, Р1 - розділ 1 звіту, Р3 - розділ 3 звіту, Р4 - розділ 4 звіту, (П) - на початок річного звітного періоду, (К) - на кінець річного звітного періоду, якщо не зазначено - на кінець річного звітного періоду

Формула визначена тільки для страховиків з загальних видів страхування

4. Показники розраховуються відповідно до наступної табл.4.2:

Таблиця 4.2

N п/п

Показник

Метод розрахунку

Формула*

1

Показник дебіторської заборгованості

ПДЗ = 100 % * (Дебіторська заборгованість) / (Капітал)

100 * (Ф1 050 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 060) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

2

Показник ліквідності активів

ПЛА = 100 % * (Високоліквідні активи) / (Зобов'язання)

100 * (Ф1 230 + 240) / (Ф1 430 + 480 + 620 + 630)

3

Показник ризику страхування

ПРС = 100 % * (Сума чистих премій за всіма полісами) / (Капітал)

Життя: 100 * (Р1 080 - 090) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

Не життя: 100 * (Р1 010 - 020) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

4

Зворотний показник платоспроможності

ЗПП = 100 * (Загальна сума зобов'язань) / (Капітал)

100 * (Ф1 430 + 480 + 620 + 630) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

5

Показник доходності

ПД = 100 * (Чистий прибуток) / (Капітал)

100 * (Ф2: 220 (або 225)) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

6

Показник обсягів страхування (андеррайтингу)

ПА = 100 * (Виплати і витрати) / (Сума чистих зароблених премій)

Не життя: 100 * (Р1 240 + 320 + 330 + Р3(К)070 - Р3(П)070 + Р4(К)070 - Р4(П)070) / Р1 070

7

Показник змін у капіталі

ПЗК = 100 * (Капітал (t)) / (Капітал (t-1) - 1)

100 * ((Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)(К) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)(П) - 1)

8

Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами

ПЗЧП = 100 * ((Сума чистих премій (t)) / (Сума чистих премій (t-1)) - 1)

Життя: 100 * (Р1(П) (080 - 090) / Р1(К) (080 - 090) - 1)

Не життя: 100 * (Р1(П) (010 - 020) / Р1(К) (010 - 020) - 1)

9

Показник незалежності від перестрахування

ПНП = 100 * (Чиста сума премій по всіх полісах) / (Валова сума премій по всіх полісах)

Життя: 100 * Р1 (080 - 090) / Р1 080

Не життя: 100 * Р1 (010 - 020) / Р1 010

10

Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу

ПВРК = 100 % * (Чисті страхові резерви) / (Капітал)

Не життя: 100 * (Ф1 415 - 416) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

11

Показник доходності інвестицій

ПДІ = 100 % *(Прибуток від фінансової діяльності) / (Середній обсяг фінансових інвестицій протягом року)

200 * Ф2 (110 + 120 + 130 - 140 - 150 - 160) / Ф1(040(П) + 045(П) + 220(П) + 040(К) + 045(К) + 220(К))

2.5. Фактична оцінка кожного показника визначається шляхом порівняння розрахованого значення показника з відповідною шкалою значень (враховуючи те, якими видами страхування (життя/не життя) займається страховик), наведеною у наступній табл.4.3

Таблиця 4.3

N п/п

Показник

Шкала

Не життя

Життя

1

Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)

1. 0 ??ПДЗ < 50

2. 50 ??ПДЗ < 75

3. 75 ??ПДЗ < 100

4. 100 ??ПДЗ

1. 0 ??ПДЗ < 50

2. 50 ??ПДЗ < 75

3. 75 ??ПДЗ < 100

4. 100 ??ПДЗ

2

Показник ліквідності активів (ПЛА)

1. 95 ??ПЛА

2. 80 ??ПЛА < 95

3. 65 ??ПЛА < 80

4. ПЛА < 65

1. 60 ??ПЛА

2. 50 ??ПЛА < 60

3. 40 ??ПЛА < 50

4. ПЛА < 40

3

Показник ризику страхування (ПРС)

1. ПРС ??100

2. 100 < ПРС ??200

3. 200 < ПРС ? 300

4. 300 < ПРС

1. ПРС ??300

2. 300 < ПРС ? 400

3. 400 < ПРС ? 500

4. 500 < ПРС

4

Зворотний показник платоспроможності (ЗПП)

1. 0 < ЗПП ? 20

2. 20 < ЗПП ? 50

3. 50 < ЗПП ? 75

4. 75 < ЗПП, ЗПП ? 0

1. 0 < ЗПП ? 20

2. 20 < ЗПП ? 50

3. 50 < ЗПП ? 90

4. 90 < ЗПП, ЗПП ? 0

5

Показник доходності (ПД)

1. 50 < ПД

2. 25 < ПД ? 50

3. 0 ??ПД ? 25

4. ПД < 0

1. 50 < ПД

2. 25 < ПД ? 50

3. 0 ??ПД ??25

4. ПД < 0

6

Показник обсягів страхування (андеррайтингу) (ПА)

1. ПА ? 50

2. 50 < ПА ? 100

3. 100 < ПА ? 110

4. 110 < ПА

-

7

Показник змін у капіталі (ПЗК)

1. 10 < ПЗК

2. 5 < ПЗК ? 10

3. 0 < ПЗК ? 5

4. ПЗК ? 0

1. 10 < ПЗК

2. 5 < ПЗК ? 10

3. 0 < ПЗК ? 5

4. ПЗК ? 0

8

Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (ПЗЧП)

1. 40 ??ПЗЧП

2. 33 ??ПЗЧП < 40

3. 10 ??ПЗЧП < 33

4. ПЗЧП < 10

1. 40 ??ПЗЧП

2. 33 ??ПЗЧП < 40

3. 10 ??ПЗЧП < 33

4. ПЗЧП < 10

9

Показник незалежності від перестрахування (ПНП)

1. 50 ??ПЗП

2. 40 ??ПЗП < 50

3. 30 ??ПЗП < 40

4. ПЗП < 30, 85 ??ПЗП

1. 80 ??ПЗП

2. 65 ??ПЗП < 80

3. 50 ??ПЗП < 65

4. ПЗП < 50

10

Показник відношення чистих страхових резервів та капіталу (ПВРК)

1. 0 < ПВРК ? 50

2. 50 < ПВРК ? 75

3. 75 < ПВРК ? 100

4. 100 < ПВРК, ПВРК ? 0

-

11

Показник доходності інвестицій (ПДІ)

1. 10 ??ПДІ

2. 5 ??ПДІЗ < 10

3. 0 ??ПДІ < 5

4. ПДІ < 0

1. 30 ??ПДІ

2. 10 ??ПДІ < 30

3. 5 ??ПДІ < 10

4. ПДІ < 5

2.6. Загальна оцінка визначається як сума фактичних оцінок по окремих показниках, помножених на відповідні коефіцієнти (враховуючи те, якими видами страхування (життя/не життя) займається страховик) з наступної табл.4.4

Таблиця 4.4

N п/п

Показник

Коефіцієнт

Не життя

Життя

1

Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)

0,04

0,05

2

Показник ліквідності активів (ПЛА)

0,10

0,125

3

Показник ризику страхування (ПРС)

0,06

0,075

4

Зворотний показник платоспроможності (ЗПП)

0,18

0,225

5

Показник доходності (ПД)

0,06

0,075

6

Показник обсягів страхування (андеррайтингу) (ПА)

0,06

-

7

Показник змін у капіталі (ПЗК)

0,06

0,075

8

Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (ПЗЧП)

0,06

0,075

9

Показник незалежності від перестрахування (ПНП)

0,18

0,225

10

Показник відношення чистих страхових резервів та капіталу (ПВРК)

0,16

-

11

Показник доходності інвестицій (ПДІ)

0,04

0,075

2.7. Загальна оцінка округлюється до цілого числа за загальними правилами округлення.

Вихідні дані для розрахунків наведені в фінансових звітах СК „ОРАНТА” та „АСКА” за 2004 -2005 роки (Додатки А,Б).

4.4 Результати розрахунку порівняльного рейтингу фінансового стану страхових компаній „ОРАНТА” та „АСКА”

Таблиця 4.5

Результати рейтингового тестування СК „АСКА” за 2004 -2005 роки

Тестові рейтингові показники СК „АСКА” знаходяться в інтервалі оцінок ”2” та „3”, при чому у 2005 році рейтингова оцінка зросла на 20% та наблизилась до рівня „2”, тобто фінансовий стан компанії - задовільний:

- "2" (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

Таблиця 4.6

Результати рейтингового тестування НАСК „ОРАНТА” за 2004 -2006 роки

Тестові рейтингові показники НАСК „ОРАНТА” знаходяться в інтервалі оцінок „3” та „4”, при чому у 2005 році рейтингова оцінка зменшилась на 7% та віддалилась від рівня „3”, тобто фінансовий стан компанії - загрозливий :

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

- "4" (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

Висновки

Розвиток страхового ринку України станом на 01.10.2006 року характеризується наступними показниками:

1. Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.09.2006 становила 407 (станом на 30.09.2005 - 399), в тому числі 55 страховиків, що здійснюють стра-хування життя (life), та 352 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя (non-life). Протягом 9 місяців 2006 року з Державного реєстру фінансових установ були виключені 15 страхових компаній та включе-но 24 новостворених .

2. Кількість страхових компаній станом на 01.10.2005 складала 399 (станом на 01.10.2004 - 378), в тому числі 51 страховик, що здійснює страхування життя та 348 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя.

3. Обсяг активів проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”), які за активами балансів у 2005 році входять в групу перших 20 місць рейтингу, станом на 01.10.2005 року становив 3 710,8 млн. грн., що становить частку 19,33% від загального обсягу активів страхової системи України.

4. Обсяг валових страхових премій в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.01.2007 року становив 1 865,0 млн. грн., що становить частку 16,06% від загального обсягу страхових премій в страховій системі України.

5. Обсяг валових страхових виплат в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.01.2007 року становив 537,1 млн. грн., що становить частку 31,63% від загального обсягу страхових виплат в страховій системі України.

6. Обсяг сформованих страхових резервів в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.01.2007 року становив 821,1 млн. грн., що становить частку 17,42% від загального обсягу сформованих страхових резервів в страховій системі України.

7. Обсяг власного капіталу в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.01.2007 року становив 2 491,0 млн. грн., що становить частку 16,81% від загального обсягу власного капіталу в страховій системі України.

Для вибору більш надійного страховика в звіті проведені розрахунки тес-тів раннього попередження з використанням балансів та звітів про фінансові результати страховика для двух страхових копманій НАСК „ОРАНТА” та АСК „АСКА”, які використовуються Держфінпослуг для визначення рівня фінансо-вої надійності страховиків, в яких відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, лік-відності і надається відповідна оцінка.

За абсолютними показниками порівнюємі страхові компанії характеризу-ються наступним рівнем:

1. Стан на 01.10.2005:

а) обсяг валюти балансу :

НАСК „ОРАНТА” - 234,5 млн.грн.

АСК „АСКА” - 193,1 млн.грн.

б) обсяг страхових премій :

НАСК „ОРАНТА” - 285,15 млн.грн.

АСК „АСКА” - 146,7 млн.грн.

в) обсяг страхових виплат :

НАСК „ОРАНТА” - 107,1 млн.грн.

АСК „АСКА” - 30,2 млн.грн.

г) обсяг власного капіталу:

НАСК „ОРАНТА” - 163,1 млн.грн.

АСК „АСКА” - 136,5 млн.грн.

д) обсяг страхових резервів:

НАСК „ОРАНТА” - 110,9 млн.грн.

АСК „АСКА” - 70,4 млн.грн.

е) рівень перестрахування в страхових платежах:

НАСК „ОРАНТА” - 10,1 %

АСК „АСКА” - 26,1 %

2. Стан на 01.01.2007:

а) обсяг валюти балансу :

НАСК „ОРАНТА” - 367,8 млн.грн.

АСК „АСКА” - 224,1 млн.грн.

б) обсяг страхових премій :

НАСК „ОРАНТА” - 479,6 млн.грн.

АСК „АСКА” - 215,7 млн.грн.

в) обсяг страхових виплат :

НАСК „ОРАНТА” - 194,2 млн.грн.

АСК „АСКА” - 76,2 млн.грн.

г) обсяг власного капіталу:

НАСК „ОРАНТА” - 167,4 млн.грн.

АСК „АСКА” - 154,0 млн.грн.

д) обсяг страхових резервів:

НАСК „ОРАНТА” - 142,7 млн.грн.

АСК „АСКА” - 83,9 млн.грн.

е) рівень перестрахування в страхових платежах:

НАСК „ОРАНТА” - 6,6 %

АСК „АСКА” - 30,6 %

Тестові рейтингові показники СК „АСКА” знаходяться в інтервалі оцінок ”2” та „3”, при чому у 2006 році рейтингова оцінка зросла на 20% та наблизи-лась до рівня „2”, тобто фінансовий стан компанії - задовільний:

- "2" (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

Тестові рейтингові показники НАСК „ОРАНТА” знаходяться в інтервалі оцінок „3” та „4”, при чому у 2006 році рейтингова оцінка зменшилась на 7% та віддалилась від рівня „3”, тобто фінансовий стан компанії - загрозливий :

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

- "4" (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.