реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Аналіз даних розрахунків, наведених в таблиці 2.2, показує, що:

динаміка рівня рентабельності роботи банка є негативною;

за 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

Таблиця 2.2

Результати розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2003 - 2006 роках

Як показують результати, наведені в таблиці 2.2 та на графіках рисунку 2.5, за класифікацією CAMEL Національного банку України по показникам фінансових результатів діяльності у 2005 році ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до низькорентабельних банків, у яких рентабельність активів ROA нижче порогу достатньої рентабельності в 1% (фактично - 0,823% за 2005 рік), а рентабельність власного капіталу ROE нижче порогу достатньої рентабельності у 10% (фактично - 6,336% за 2005 рік). У 1 кварталі 2006 року показники ROA та ROE ще знизились, тобто у банка є проблеми з підвищенням фактичної рентабельності роботи.

Для аналіза причин низькорентабельної роботи банку проведемо порівняльний аналіз його основних структурних характеристик з аналогами в банку - лідері ВАТ “Укрексімбанк” та усередненим банком банківської системи України.

Розділ 3. Порівняльний аналіз активності та ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в банківській системі України

Розвиток банку в макросередовищі оцінюється порівнянням динаміки та структури розвитку основних статей його пасивів, активів та рентабельності діяльності з банком - лідером, положення якого на банківському ринку намагається досягнути банк, а також з загальним рівнем характеристик усередненого банку банківської системи України;

В якості банка - лідера для зовнішньоекономічної орієнтації діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” виберемо ВАТ “Державний акціонерний експортно-імпортний банк України”(8-10 рейтингове місце в банківській системі України [24]), в якості усередненого банка банківської системи України виберемо умовний банк у якого всі характеристики є 1/163 частини сумарних статей активів та пасивів балансу всіх 163 банків банківської системи України.

Укрексімбанк спеціалізується на обслуговуванні експортно-імпортних операцій і має великий досвід роботи у сфері міжнародних розрахунків. Банк входить в систему SWIFT- товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, членами якого є більш ніж 6 тисяч користувачів з 175 країн світу. Банк виконує банківські перекази в усі країни світу, використовуючи кореспондентські рахунки (НОСТРО ). Майже 70 банків України і країн СНД здійснюють банківські перекази через кореспондентські рахунки (ЛОРО), які відкриті в Укрексімбанку. Щомісячно системою SWIFT передається більш ніж 4000 повідомлень переказами. Банк працює як з фізичними, так і з юридичними особами, здійснюючи платежі за дорученням своїх клієнтів у мінімально допустимі терміни (сьогодні на сьогодні).

Основні сегменти зовнішньоекономічної діяльності Укрексімбанка:

Міжнародні розрахунки та операції

Документарні операції

Торгівельне фінансування

В Додатку Б наведені таблиці порівняльних показників статей балансів та звітів про фінансові результати для ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, ВАТ “Державний акціонерний експортно-імпортний банк України” та сумарно для банківської системи України станом на 01.01.2006 за даними Національного банку України [25] та Асоціації українських банків [24].

Як показують результати порівняльного аналізу(див.рис.В.1 - В.12 Додатку В):

а) ресурсний портфель ВАТ „МКБ” характеризується:

- рівнем поточних коштів юросіб 9,7% від загального обсягу пасивів балансу банку, що нижче рівня цього виду ресурсів в середньому банку банківської системи (16,7%) та ще нижче рівня цього виду відносно „дешевого” ресурсу в АКБ „Укрексімбанк” (17,4%);

- рівнем строкових депозитів юросіб 16,8% від загального обсягу пасивів балансу банку, що вище рівня цього виду „дорогих” ресурсів в середньому банку банківської системи (15,6%) та вище рівня цього виду відносно „дорогих” ресурсів в АКБ „Укрексімбанк” (15,5%);

- рівнем поточних коштів фізросіб 4,2% від загального обсягу пасивів балансу банку, що нижче рівня цього виду „дешевих” ресурсів в середньому банку банківської системи (7,9%) та вище рівня цього виду відносно „дешевого” ресурсу в АКБ „Укрексімбанк” (3,6%);

- рівнем строкових депозитів фізосіб 50,6% від загального обсягу пасивів балансу банку, що значно вище рівня цього виду „дорогих” ресурсів в середньому банку банківської системи (26,6%) та ще вище рівня цього виду відносно „дорогих” ресурсів в АКБ „Укрексімбанк” (13,1%);

- рівнем коштів міжбанківського кредитування 4,4% від загального обсягу пасивів балансу банку, що нижче рівня цього виду ресурсів в середньому банку банківської системи (15,9%) та значно нижче рівня цього виду ресурсів „перемінної вартості” в АКБ „Укрексімбанк” (34,3%);

- рівнем коштів власного капіталу 13,1% від загального обсягу пасивів балансу банку, що вище рівня цього виду ресурсів в середньому банку банківської системи (12,65%) та вище рівня цього виду ресурсів в АКБ „Укрексімбанк” (10,3%);

б) кредитний портфель ВАТ „МКБ” характеризується:

- рівнем кредитів, наданих юрсособ, 59,0% від загального обсягу активів балансу банку, що вище рівня цього виду кредитів в середньому банку банківської системи (49,2%) та нижче рівня цього виду кредитів в АКБ „Укрексімбанк” (68,0%);

- рівнем кредитів, наданих фізособам, 10,9% від загального обсягу активів балансу банку, що нижче цього виду кредитів в середньому банку банківської системи (14,9%) та значно вище рівня цього виду кредитів в АКБ „Укрексімбанк” (0,9%);

- рівнем вкладення активів в цінні папери 3,4% від загального обсягу активів балансу банку, що нижче рівня цього виду активів в середньому банку банківської системи (5,5%) та вище рівня цього виду активв в АКБ „Укрексімбанк” (2,5%);

- рівнем наданих міжбанківських коштів іншим банкам 2,3% від загального обсягу активів балансу банку, що значно нижче рівня цього виду активів ресурсів в середньому банку банківської системи (11,4%) та ще нижче рівня цього виду активів в АКБ „Укрексімбанк” (13,4%);

Таким чином, ресурсна база ВАТ „МКБ” сформована переважно з „дорогих” строкових депозитів фізичних та юридичних осіб (у сумі 67,3% пасивів), в той час як ресурсна база лідера- АКБ „Укрексімбанка” має тільки 28,7% пасивів, сформованих за рахунок „дорогих” ресурсів. В той же час основа ресурсної бази АКБ „Укрексімбанка” - міжбанківські кредити перемінної ринкової вартості (34,3% пасивів) практично відсутня в ВАТ „МКБ” - 4,4%.

Таблиця 3.1

Результати порівняльних розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, ВАТ “Укрексімбанк” та усередненого банка банківської системи України за 2005 рік

Як показують результати порівняльного аналізу, наведені в таблиці 3.1 та на рисунку 3.1:

а) рівні прибутковості діяльності ВАТ „МКБ” характеризуються:

- рівнем чистого процентного среду 6,0% в процентних доходах банку, що вище рівня процентного спреду в середньому банку банківської системи (4,9%) та нижче процентного спреду в АКБ „Укрексімбанк” (7,5%);

- рівнем частки чистих процентних доходів в операційних доходах банку 44,2%, що нижче частки процентних доходів в середньому банку банківської системи (51,0%) та ще нижче частки процентних доходів в АКБ „Укрексімбанк” (59,8%);

- рівнем частки чистих комісійних доходів в операційних доходах банку 40,0%, що вище частки комісійних доходів в середньому банку банківської системи (32,9%) та ще вище частки комісійних доходів в АКБ „Укрексімбанк” (31,8%);

- рівнем частки торгівельних доходів (валюта) в операційних доходах банку 13,8%, що вище частки торгівельних доходів в середньому банку банківської системи (7,45%) та вище частки комісійних доходів в АКБ „Укрексімбанк” (7,61%);

б) рівні витрат діяльності ВАТ „МКБ” характеризуються:

- рівнем частки витрат на оплату праці персоналу від операційного доходу 44,6%, що вище рівня частки витрат на оплату праці в середньому банку банківської системи (30,0%) та вище рівня частки витрат на оплату праці в АКБ „Укрексімбанк” (36,0%);

- рівнем частки витрат на інфраструктуру діяльності операційного доходу 30,0%, що вище рівня частки витрат на інфраструктуру діяльності в середньому банку банківської системи (22,0%) та вище рівня частки витрат на інфраструктуру діяльності в АКБ „Укрексімбанк” (18,0%);

- рівнем частки витрат на створення резервів кредитних ризиків 2,3%, що значно нижче рівня частки витрат на створення кредитних резервів в середньому банку банківської системи (17,4%) та нижче рівня частки витрат на створення кредитних резервів в АКБ „Укрексімбанк” (3,2%);

Таким чином, реалізація політики підвищення процентної частки комісійних доходів та доходів від торгівельної діяльності на фоні політики підвищенного рівня витрат на розвиток інфраструктури та стимулювання персоналу банку привела к низьким порівняльним показникам рентабельності роботи ВАТ “МКБ”:

- рівень рентабельності активів у 2005 році становить 0,8% , що нижче рівня рентабельності активів в середньому банку банківської системи України (1,35%) та значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ “Укрексимбанк” (4,26%);

- рівень рентабельності статутного капіталу у 2005 році становить 6,3% , що нижче рівня рентабельності статутного капіталу в середньому банку банківської системи України (13,4%) та значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ “Укрексимбанк” (48,0%);

Висновки

Активність фінансових операцій комерційного банку характеризується динамікою нарощування активів банку, джерелами росту яких є зростання власного капіталу та зростання залучених коштів.

За класифікацією Національного банку України ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до 4 групи банків, в які входять банки з активами рейтинга від 55 до 156, тобто з обсягами активів балансу, меншими 550 млн.грн. В 4 групі малих банків (в яку входять практично 100 банків України) ВАТ “Міжнародний комерційний банк” займає 6 -7 місця.

Активність фінансових операцій ВАТ “Міжнародний комерційний банк” характеризується наступними показниками динаміки нарощування коштів в операціях:

- при поступовому рості власного капіталу банку у 2001 - 2006 роках з рівня 29,37 млн.грн. (4 квартал 2001) до 62,04 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на +111,2 %, обсяги залучених коштів у 2001 -2006 роках зросли з рівня 127,49 млн.грн.(4 квартал 2001) до рівня 428,54 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на + 236,1 %, що в 2 рази більше темпу росту власного капіталу;

загальний обсяг валюти балансу зріс з рівня 156,9 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 490,57 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 312,7% а відповідно темп приросту - 212,7%;

обсяг залучених коштів юридичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 26,83 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 35,39 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 131,9% а відповідно темп приросту - 31,9%;

обсяг залучених коштів юридичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 16,72 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 95,04 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 568,4% а відповідно темп приросту - 468,4%;

обсяг залучених коштів фізичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 0,764 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 14,88 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1947,6% а відповідно темп приросту - 1847,6%;

обсяг залучених коштів фізичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 19,2 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 246,91 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1286,0% а відповідно темп приросту - 1186,0%;

Враховуючи наведену зміну структури залучених коштів, ВАТ “Міжнарод-ний комерційний банк” у 2006 році практично став ощадним банком, оскільки строкові депозити фізичних осіб перевищили частку у 50% (50,3% валюти балансу у 1 кварталі 2006 року).

Ефективність фінансових операцій комерційного банку характеризується динамікою росту рівней рентабельності загальних активів банку та рентабельності власного капіталу.

Проведена в курсовій роботі економічна діагностика ефективності роботи банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” показала, що:

динаміка рівня рентабельності роботи банка є негативною;

за 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

Таким чином, за класифікацією CAMEL Національного банку України по показникам фінансових результатів діяльності у 2005 році ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до низькорентабельних банків, у яких рентабельність активів ROA нижче порогу достатньої рентабельності в 1% (фактично - 0,823% за 2005 рік), а рентабельність власного капіталу ROE нижче порогу достатньої рентабельності у 10% (фактично - 6,336% за 2005 рік). У 1 кварталі 2006 року показники ROA та ROE ще знизились, тобто у банка є проблеми з підвищенням фактичної рентабельності роботи.

Для аналізу причин низькорентабельної роботи банку в курсовій роботі проведений порівняльний аналіз його основних структурних характеристик з аналогами в банку - лідері ВАТ “Укрексімбанк” та усередненим банком банківської системи України.

Як показали результати порівняльного аналізу:

- ресурсна база ВАТ „МКБ” сформована переважно з „дорогих” строкових депозитів фізичних та юридичних осіб (у сумі 67,3% пасивів), в той час як ресурсна база лідера- АКБ „Укрексімбанка” має тільки 28,7% пасивів, сформованих за рахунок „дорогих” ресурсів. В той же час основа ресурсної бази АКБ „Укрексімбанка” - міжбанківські кредити перемінної ринкової вартості (34,3% пасивів) практично відсутня в ВАТ „МКБ” - 4,4%.

- реалізація політики підвищення процентної частки комісійних доходів та доходів від торгівельної діяльності на фоні політики підвищенного рівня витрат на розвиток інфраструктури та стимулювання персоналу банку привела к низьким порівняльним показникам рентабельності роботи ВАТ “МКБ”:

а) рівень рентабельності активів у 2005 році становить 0,8% , що нижче рівня рентабельності активів в середньому банку банківської системи України (1,35%) та значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ “Укрексимбанк” (4,26%);

б) рівень рентабельності статутного капіталу у 2005 році становить 6,3% , що нижче рівня рентабельності статутного капіталу в середньому банку банківської системи України (13,4%) та значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ “Укрексимбанк” (48,0%);

Проведене маркетингове дослідження сильних та слабких позицій ВАТ „Міжнародного комерційного банку” показало, що для підвищення ефективності банківських операцій банк повинен застосувати стратегію «нішерів» - концентрацію на окремій «ніші» ринку банківських послуг, а саме:

- найбільш привабливим сегментом ринку для банка є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів, в основному, по програмі цільового кредитування Европейського банку реконструкції та розвитку(ЕБРР) для України;

- використовуючи акції ВАТ, як титул власності, банк може залучити під ці цінні папери низькопроцентні ресурси на міжнародному ринку банківського кредитування, тобто тимчасово рефінансувати кошти статутного капіталу, вкладені в основні фонди банку;

- враховуючи різницю рівнів плати за залучені еврокредити - 5,7 - 6,0 % на рік та рівень відсотків внутрішнього кредитування 20-22% річних в Україні, ВАТ „Міжнародний комерційний банк” має можливість отримати свою частину чистого прибутку на рівні 7 - 9% від суми кредиту в рік;

- підвищення доходності акцій ВАТ дозволить провести додаткову емісію та нарощування власного капіталу, а, відповідно, підвищити ліміт обсягів кредитування з боку ЕБРР, тобто підняти обсяги активних операцій кредитування.

Перелік використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ N 2121-III „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

2. Закон України N 679-XIV “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 10.01. 2002 року N 2922-III)// Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

3. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2005 року N 457) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA- ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

4. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року N 407) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

5. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 13 березня 2006 року N 82) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

6. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

7. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2003.-- 599 с.

8. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина - Москва, «Финансы и статистика», 1998 - 576 с.

9. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

10. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

11. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)

12. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.

13. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с.

14. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

15. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.

16. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

17. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

18. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. -- К.: КНЕУ, 2002.-- 316 с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2-е вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ, 2004. -- 468 с.

20. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.-- М.: «Дело ЛТД»,1995.-- 768 с.

21. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. -- М.: 1994, Catallaxy.-- 820 c.

22. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2000. - 160с.

23. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. - 276с.

24. Офіційний сайт Асоціації банків України // WWW.AUB.COM.UA

25. Офіційний сайт НБУ // www.bank.gov.ua

26. Офіційний сайт ВАТ “Міжнародний комерційний банк” // WWW.ICB.COM.UA

Додаток А

Таблиця А.1

Баланси ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2006 роки, тис.грн.

Таблиця А.2

Звіти про фінансові результати ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2006 роки, тис.грн.

Додаток Б

Таблиця Б.1

Порівняльні баланси “Міжнародного комерційного банку”, “Державного УКРЕКСІМБАНКУ” та банківської системи України(163 банки) на 01.01.2006, тис.грн.

Таблиця Б.2

Порівняльні звіти про фінансові результати “Міжнародного комерційного банку”, “Державного УКРЕКСІМБАНКУ” та банківської системи України(163 банки) на 01.01.2006, тис.грн.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.