реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності ЗАО "Приват"

Аналіз діяльності ЗАО "Приват"

Звіт

з виробничої практики

з місця практики:

Аналіз діяльності ЗАО «Приват»

2008

Зміст

  • Введення

Глава 1. Загальна характеристика ЗАО КБ «Приват»

  • 1.1 Загальні відомості про банк

1.2 Організаційно-правова форма

1.3 Організаційна структура

1.4 Успіхі підприємства

1.5 Цілі та місія підприємства

  • Глава 2. Аналіз банківської діяльності
  • 2.1 Стан Приватбанку на ринку

2.2 Конкуренти

2.3 Аудиторськи висновки за 2006р

2.4 Реклама

Глава 3. Управління витратами

3.1 Загальні поняття витрат

3.2 Валові витрати

3.3 Безнадійна заборгованість

3.4 Управління витратами

3.4.1 Концептуальні основи керування витратами підприємства

3.4.2 Управлінський облік як інструмент керування витратами

Висновок

Введення

Банківська діяльність - широке та складне поняття. Банківська діяльність - залучення у внески коштів фізичних і юридичних осіб і розміщення зазначених засобів від свого ім'я, на власних умовах і на власний ризик, відкриття й ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

Головна ціль банківської діяльності - отримання прибутку через задоволення запиту на банківські послуги (кредити, депозити, обмін валют, отримання зарплатні та стипендії на пластикові картки) при високій культурі обслуговування.

На кожному підприємстві є такі документи, зміст котрих є комерційною таємницею. Особливістю ж банківської діяльності є те, що більшість документів що використовуються містять комерційну таємницю.

Ціллю проходження виробничої практики було закріплення у практичній діяльності знань, навичок та умінь, отриманих у процесі навчання.

Задачі виробничої практики:

· Ознайомитися з підприємством;

· Ознайомитися з основною діяльністю підприємства;

· Вивчити як відбувається управління витратами на підприємстві.

Виробнича практика проходила на ЗАО КБ «Приват»

Глава 1. Загальна характеристика ЗАО КБ « Приватбанк»

1.1 Загальні відомості про банк

Адреса головного офісу: 49000, Дніпропетровска область, м. Дніпропетровск, вул.Набережна Перемоги, 50

Тел: +38 (056) 2390000

Е-почта: privatbank@pbank.dp.ua

Веб-сайт: www.privatbank.ua

Закрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Приват»» - один з найбільших банків України, що динамічно розвиваються. Він займає лідируючи позиції банківського рейтингу країни, входить в групу найбільших. В банці працюють більш 32тис працівників, із них 3 650. - в головному офісі, у Дніпропетровську. Середній вік працівників банку становить 34 роки. Більшість працівників Приват (75%) мають вищу освіту, яка відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, понад 50% співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Заснований 1992 року, комерційний банк Приват є банком, що розвивається найбільш динамічно в Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 січня 2007 року розмір чистих активів Приват складає 33,777 млрд. грн. Статутний фонд банку складає 2,082 млрд. грн., власний капітал - 3,288 млрд. грн. Кредитний портфель банку складає 28,768 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 11,564 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками 2006 року склав 506,208 млн. грн.

Приват - сучасний універсальний банк

Приват має генеральну ліцензію Національного банку України на проведення банківських операцій та здійснює весь спектр банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта - головний пріоритет у роботі банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда спеціалістів та персональні менеджери, які несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне та точне задоволення потреб клієнта. Запроваджуючи нові види банківських послуг та постійно вдосконалюючи комплекс банківського обслуговування, на сьогодні банк обслуговує 306 тисяч корпоративних клієнтів та приватних підприємців і понад 10 мільйонів рахунків фізичних осіб. Обсяг залучених банком коштів юридичних осіб на 1 червня 2006 року становить 6 679 млн. грн, у тому числі депозитний портфель юридичних осіб - 8374 млн. грн. Обсяг коштів фізичних осіб, залучених Приватбанком, станом на 1 квітня 2006 року становить 10,823 млрд. грн. (найвищий показник серед усіх українських банків), у тому числі депозитний портфель фізичних осіб - 8,374 млрд. грн.

Приватбанк - соціально значущий банк

Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, Приватбанк вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. Зараз банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями та автовиробниками. Приватбанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам, а також з виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію та соціальні виплати у Приватбанку отримує понад 1 мільйон громадян.

Національна мережа банківського обслуговування

Національна мережа банківського обслуговування Приватбанку, яка включає в себе 2 425філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично у будь-якому місці країни. У банка є більш 4тис банкоматів. Широке коло закордонних партнерів Приватбанку не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов'язані з їх міжнародною діяльністю. Приватбанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку. Приватбанк є уповноваженим банком з обслуговування кредитних ліній Світового банку реконструкції та розвитку (СБРР), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу.

1.2 Організаційно-правова форма

1. За формою власності:

- закрите акціонерне товариство

2.За характером діяльності:

- комерційне

3. За кількістю працюючих та об'єму валового доходу:

- середнє

1.3 Організаційна структура

1.4 Успіхи підприємства

Приватбанк - лідер у сфері впровадження провідних банківських послуг. Приватбанк лідером на ринку послуг фізичним особам. Більш ніж 40% клієнтів банків, які оформлюють кредит на покупку побутової техніки, користуються кредитними програмами Приватбанку. Послугами Приватбанку користуються 26% клієнтів, котрі роблять обмін валют, 27,8% усіх клієнтів депозитних програм. Інноваційна політика Приватбанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. Приватбанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу «Приват24» та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку та IP-телефонії.

У 2007-ому році Global Finance також четвертий рік поспіль визнає Приватбанк кращим банком в Україні за рейтингом Wоrld's Best Foreign Exchange Banks 2007. Наприкінці 2005 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу Global Finance Приватбанк третій рік поспіль визнано "Кращим банком в Україні". Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал "The Banker" за результатами проведеного в 2000 і 2002 роках дослідження, привласнив Приватбанку звання "The Bank of Year". Інший впливовий журнал - "Euromoney" протягом п'яти років - 1999, 2000, 2001, 2002 та 2005 роках визнає Приватбанк кращим банком України У ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% опитаних жителів України назвали Приватбанк найбільш привабливим для себе українським банком. Приватбанк також має найбільш високий рівень пізнаваності серед населення без підказки: 64%. Приватбанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення України.

1.5 Цілі та місія підприємства

Для того щоб банк став більш популярним, та цікавим для клієнтів треба бути надійним та універсальним банком, який буде зорієнтований на інтереси різних клієнтів, та який буде надавати широкий спектр якісних послуг по усім сегментам фінансового ринку.

Місія - визначення переліку поточних і перспективних напрямків діяльності підприємства, виділення пріоритетів у стратегії, тобто тих основних принципів і норм ведення діяльності, які будуть визначати образ організації в перспективі. Відмінною рисою місії є те, що вона повинна бути виконана по витіканню певного періоду часу.

Строк виконання місії повинен бути доступним для огляду й досить невеликим. Як показує практика, найчастіше цей строк становить п'ять років. Робиться це для того, щоб покоління працівників, що є присутнім при прийнятті положення про місію, могло побачити результати своєї праці.

Місія - програмний документ, який відображає найважливіші напрями його діяльності і принципи існування.

Місія Приватбанку: «Забезпечення простого доступу до кредиту кожному громадянину країни»

Ця місія дозволить залучити більшу кількість клієнтів, що відповідно збільшить ріст прибутку банку.

Також місія Приватбанку полягає в завоюванні й утриманні лідируючих позицій на фінансовому ринку України, наданні найбільш повного комплексу якісних банківських послуг на території Украіни.

Особливе значення місії для діяльності підприємства полягає в тім, що місія є базисом, точкою опори для всіх планових рішень підприємства, подальшого визначення її цілей і завдань. Місія створює впевненість, що підприємство переслідує несуперечливі, ясні, порівнянні цілі; допомагає зосередити всі зусилля працівників на обраному напрямку, поєднує їхньої дії; створює розуміння й підтримку серед зовнішніх учасників підприємства (акціонерів, держави, фінансових фірм і т.д.) і всіх, хто зацікавлений у її успіху.

Ф. Котлер уважає, що місія повинна вироблятися з обліком наступних п'яти факторів:

1) історія фірми, у процесі якої вироблялася філософія фірми, формувалися її профіль і стиль діяльності, місце на ринку й т.п.;

2) існуючий стиль поводження й спосіб дії власників і управлінського персоналу;

3) стан середовища перебування підприємства;

4) ресурси, які вона може пустити в хід для досягнення своїх цілей;

5) відмінні риси, якими володіє підприємство.

Ціль діяльності - це бажаний стан об'єкта керування через певний час.

Від її правильного формулювання залежить злагодженість роботи персоналу. Але як би добре не були сформульовані мети підприємства, їх необхідно довести до персоналу, чого на наших підприємствах найчастіше не відбувається через недостатньо розвиту систему комунікацій.

Основна мета будь-якого підприємства - це одержання прибутку. Найчастіше ця мета ототожнюється з місією, але в цьому криється величезний підступ для самої організації, тому що в цьому випадку керівникові дуже складно виділити діяльність своєї фірми серед конкурентів і, як наслідок, розраховувати на довге існування.

Ціль - бажаний, необхідний і можливий стан організації (відділу, підрозділу) і результатів його діяльності.

Основними вимогами до якості цілей:

1.Конкретність

2.Досяжність

3.Значимість

4.Повнота

Для того щоб виконати місії треба поставити цілі. І за допомогою досягнення цілей можна досягти виконання місії банку. Спочатку треба виділити генеральну ціль. Генеральна ціль є великомасштабною і комплексною, яка охоплює всі аспекти діяльності банку. Тому щоб її реалізувати, треба розбити її на цілі більш низького рівня.

Глава 2. Аналіз банківської діяльності

2.1 Стан Приватбанку на ринку

Приватбанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. На сьогодні банком випущено понад 6,74 мільйона пластикових карток (40% від загальної кількості карток, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карток банку працює 2 306 банкоматів, пластикові картки банку приймають до оплати понад 16 тисяч торговельно-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє Приватбанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати з використанням пластикових карток. Приватбанк також є лідером на ринку послуг фізичним особам. Так, понад 40% клієнтів банків, які оформлюють кредити на купівлю побутової техніки, користуються кредитними програмами Приватбанку. Також послугами Приватбанку користуються 27,8% усіх клієнтів депозитних програм, понад 26% клієнтів, які здійснюють обмін валюти. Близько 21% клієнтів українських банків обирають Приватбанк для відкриття поточного рахунку та понад 15% користуються послугами банку під час здійснення грошових переказів.

2.2 Конкуренти

Основні конкуренти:

1. УкрСібБанк

2. Укрсоцбанк

3. Райффайзен Банк Аваль

4. «Надра»

5. ProCreditBank

6. ОщадБанк

Конкуренти, що представлені на українському ринку, але не займають провідної позиції:

1.OTP банк

2. Home Credit Bank

3. UniCredit Bank

4. Правекс-Банк

5. БрокБизнесБанк

6. Дельта Банк

7. Инвест Банк

8. VAB Банк

9. ПУМБ

10. Фінанси та Кредит

2.3 Аудиторські висновки за 2006 р.

УКРАЇНА

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НОРМАН-АУДИТ»

тел. 450-65-80; 8-097-891-55-40 Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм № 1277, рішення АПУ від 26.01.2001 р. за № 98, продовжено до 26.01.2011 р., рішення АПУ від 26.01.2006 р., № 158

Аудиторський висновок про фінансову звітність Закритого акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» за 2006 рік

Ми провели аудиторську перевірку балансу Закритого акціонерного товариства комерційного банку « Приватбанк» (надалі - «Банк») станом на 31 грудня 2006 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансових звітів та загальної інформації про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату. Відповідальність за подану фінансову звітність несе управлінський персонал Банку. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансовій звітності. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансова звітність, вказана вище, в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Банку за станом на 31 грудня 2006 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам чинного законодавства України.

Директор АФ «Норман-Аудит» О. П. Жук

(сертифікат серії «Б» № 0000031 від 28.12.2004 р., продовжений до 01.01.2010 р. Рішення НБУ від 27.12.2006 р. № 156)

2.4 Реклама

На сьогодні існують численні та різноманітні визначення реклами. Вона може бути визначена як процес комунікації, як процес просування товарів і послуг на цільові ринки, як економічний та соціальний процес, що забезпечує зв'язок із громадськістю, або як інформаційний процес і процес переконання аудиторії споживачів. Одне з найуніверсальніших визначень:

Реклама - це неперсоніфіковане передавання інформації, що зазвичай оплачується і має характер переконання про продукцію, послуги або ідеї рекламодавців, за допомогою різних носіїв.

Реклама (від фр. rеclame)- інформація, розповсюджена будь-яким способом, у будь-якій формі й з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб і спрямована на залучення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку.

Ціль реклами - повідомлення інформації від рекламодавця до цільової аудиторії.

Завдання реклами - спонукати представників цільової аудиторії до дії (вибору товару або послуги, здійсненню покупки й т.п. , а також формуванню запланованих рекламодавцем висновків про об'єкт рекламування).

Мета реклами - продавати. Немає потреби наводити докази цьому твердженню, яке вже давно перетворилося на аксіому. І всі видані в світовій практиці підручники з реклами розповідають про засоби досягнення цієї мети. Саме досягнення цих цілей приводить до збільшення прибутку - мети будь-якого бізнесу.

Реклама вимагає значних витрат. Але гроші, витрачені на ефективну рекламу, повертаються сторицею в прибутку.

У рекламній діяльності існує кілька формул, у яких сконцентровано основні принципи, цілі та завдання, що стоять перед фахівцями у сфері реклами. При цьому слід пам'ятати, що в комунікативному процесі рекламіст є посередником між виробником продукту і його споживачем: виробник <-> рекламіст <--> споживач

Тобто реклама повинна спочатку чимось привернути увагу споживача до цього продукту, потім - викликати його інтерес: примусити якомога більше дізнатися про продукт, потім - викликати бажання купити цей продукт, після - примусити споживача діяти: піти і купити цей продукт або скористатися цією послугою.

Багато фахівців розцінюють рекламу банківських послуг як один із найскладніших її видів і головним завданням банківської реклами вважають формування і стимулювання попиту на продукти/послуги, що пропонуються банком.

Іміджева реклама банку

Така реклама покликана закріпити назву та образ банку у громадській свідомості, пов'язати його логотип з тими сегментами ринку, які для банку є пріоритетними. Головна мета іміджевої реклами: створення асоціативного образу бренду, який емоційно близький споживачеві; донесення до споживача місії бренду;формування довіри до марки. Іміджева реклама представляє достоїнства банку, що вигідно відрізняють його від конкурентів. Мета іміджевої реклами - закріплення і розвиток іміджу банку як стабільного, надійного фінансового інституту, що володіє обширною філіальною мережею, і який викликає довіру до банку та його послуг.

Нерідко плутають два близькі поняття -- бренд і торговельну марку. Слід пам'ятати, що торговельна марка - поняття юридичне, офіційне, тоді як бренд існує лише в головах споживачів.

Унікальність бренду - «родзинка» - набір індивідуальних ознак, обов'язковою умовою якого є значущість і практична користь для споживача.

Важкоімітованість бренду означає те, що в самій його суті закладена здатність захисту цього товару від конкурентів. Що важче імітувати «родзинку», то досконаліший бренд.

З усіх видiв реклами іміджева - найскладніша. Існують різні методи формування позитивного іміджу банку:

1. Надати можливість громадськості дізнатися про внесок банку в розвиток регіону; діяльність, що посприяла зростанню добробуту міста, району.

2. Виступи в ЗМІ керівників банку, керівників регіональних підрозділів. А також освітлення підсумків роботи банку (баланси)

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.