реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз банку Укрсоцбанк

Аналіз банку Укрсоцбанк

7

Зміст

Основи організації банків

Формування ресурсів банку

Організація безготівкових розрахунків та касова робота банку

Кредитна діяльність банків

Інвестиційна діяльність банків та операції з цінними паперами

Нетрадиційні банківські операції та послуги

Список використаних джерел

Додатки

Основи організації банків

Назва банку: Повна - Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк”, скорочена - АКБ “Укрсоцбанк”

Дата реєстрації: 27.09.1991 року.

Адреса банку: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Мета діяльності банку - бути надійним і універсальним, бути лідером банківської системи України, орієнтованим на надання пакету традиційних та інноваційних послуг на всіх основних сегментах фінансового ринку.

Номер ліцензії: №5 від 29 грудня 2001 року, дозвіл №5-2 від 29 липня 2003 року та додаток до дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року. Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють банку здійснювати всі операції, передбачені нормами статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”[1].

Спеціалізація банку:

За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до Статуту, АКБ “Укрсоцбанк” є універсальною кредитно-фінансовою установою.

Багатофілійний, міжрегіональний: станом на 1 січня 2006 року філіальна мережа Укрсоцбанку складалася з 50 філій та 478 відділень, охоплюючи найвіддаленіші регіони країни [16].

Історичні етапи розвитку

Жовтень 1990р.

Заснований АКБ «Укрсоцбанк» як відкрите акціонерне товариство на базі Української республіканської контори «Житлосоцбанку» та зареєстрований в Держбанку колишнього СРСР

Вересень 1991р.

Перереєстрований Статут АКБ «Укрсоцбанк». В Національному банку України за № 3 отримана ліцензія № 5 Національного банку України направо здійснення банківських операцій.

Листопад 1992р.

«Укрсоцбанк» став членом Української Міжбанківської Валютної біржі.

Червень 1992р.

«Укрсоцбанк» прийнятий до членів Асоціації українських банків.

Січень 1992р.

Ліцензія міністерства Фінансів України № 5 надає АКБ «Укрсоцбанк» право здійснювати діяльність з випуску та обігу цінних паперів.

Вересень 1993р.

АКБ «Укрсоцбанк» прийнятий до членів Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій (S.W.I.F.T.)

Січень 1995р.

Підписано контракт з компанією Reuters на впровадження системи Reuters-Dealing.

1996р.

Член Ліги Великих банків України та Асоціації Українських банків.

1997р.

Банк набув статус асоційованого члена VISA Іnternational

Жовтень 1997р.

Підписана угода щодо співробітництва з компанією Western Union.

Лютий 1999р.

АКБ «Укрсоцбанк» став членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Травень 1999р.

Банк одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Жовтень 1999-2001рр.

«Укрсоцбанк» бере участь у проекті «Підтримка реструктуризації трьох великих комерційних банків» у рамках програми Tacis.

Грудень 1999р.

Банк одержав ліцензію НБУ на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України

2000р.

АКБ «Укрсоцбанк» став афільованим членом МПС Europay International.

2001р.

Банк одержав статус Банку Принципового члена VISA International.

2001р.

АКБ «Укрсоцбанк» завоював нагороду «Банк року 2001» в Україні, яка присуджується найавторитетнішим банківським журналом «The Banker» (The Financial Times Group).

2002р.

АКБ «Укрсоцбанк» підписав угоду із ЗАТ СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ» (м. Запоріжжя) про надання кредитів фізичним та юридичним особам на купівлю автомобілів, що зроблені на підприємстві.

2002р.

АКБ «Укрсоцбанк» розпочав надавати населенню послуги з операцій на світовому валютному ринку через програму електронної торгівлі «Дилінговий центр АКБ «Укрсоцбанк».

2002р.

Банк створив власний процесинговий центр, що дозволяє самостійно емітувати пластикові картки основних міжнародних платіжних систем VISA і Europay. АКБ «Укрсоцбанк» став членом Europay та одержав статус банку-учасника в обслуговуванні кредитної лінії ЄБРР (МСП-2).

2003р.

Банк одержав статус Принципового члена MasterCard International.

2003р.

Одним з перших серед українських банків АКБ «Укрсоцбанк» отримав синдикований кредит іноземних банків у розмірі 13 млн. доларів США.

2003р.

ЄБРР відкрив АКБ «Укрсоцбанк» кредитну лінію у розмірі 10 млн. доларів США для кредитування АПК України.

2003р.

За якість оформлення платіжних доручень в доларах США АКБ «Укрсоцбанк» отримав спеціальну нагороду - «STP Excellence Award 2003».

2004р.

АКБ «Укрсоцбанк» успішно завершив перехід на роботу в SWIFTNet - абсолютно нову технологію роботи в системі SWIFT.

2004р.

Голова Правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькін став лауреатом загальнонаціональної програми «Людина року-2003» у номінації «Фінансист року».

10 вересня 2004р.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКБ «Укрсоцбанк» змінено персональний склад Спостережної ради. Головою Спостережної ради банку обрано акціонера Ігоря Юшка.

2004р.

АКБ «Укрсоцбанк» підписав договір із швейцарською компанією TEMENOS щодо придбання та впровадження новітньої інтегрованої банківської системи Т24.

Січень 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» одержав синдикований кредит від іноземних банків у розмірі 45 млн. доларів США .

Червень 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» включено до «Міжнародної факторингової книги-2005» як лідера українського ринку факторингу .

Червень 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» став переможцем рейтингу «ІнвестГазеты» «ТОП-100. Кращі компанії України» у номінації «Краща компанія фінансового сектора» .

Липень 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» став одним з переможців конкурсу з відбору банків, які обслуговують підприємства бюджетної сфери.

Липень 2005р.

АКБ«Укрсоцбанк» став абсолютним лідером за кількістю згадувань в Інтернет-ЗМІ, показавши кращий результат серед українських банків за останні 1,5 року .

Серпень 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» одержав престижні нагороди American Express Bank (США) і ING Bank (Нідерланди) за високу якість оформлення платіжних доручень в іноземній валюті.

Серпень 2005р.

Голова правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькін очолив робочу групу банкірів при Кабінеті Міністрів.

Серпень 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» відзначений подякою Державного казначейства України.

Жовтень 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» увійшов до трійки банків-лідерів з кредитування фізичних осіб за рейтингом «Ділового журналу» - «Іпотека-2005».

Листопад 2005р.

АКБ «Укрсоцбанк» увійшов до п'ятірки українських банків, що емітували найбільшу кількість карт MasterCard і Visa (за даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «EMA»)

Формування ресурсів банку

Особливості структурної побудови ресурсів за джерелами формувння

Таблиця 1

Статті пасивів

2004 рік

2005 рік

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Зобов'язання

1. Кошти банків

242 924

3,44

975 485

9,06

2. Кошти юридичних осіб

3 489 118

49,36

4 802 898

44,62

3. Кошти фізичних осіб

2 225 126

31,48

3 547 260

32,96

4. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

4 457

0,06

79 823

0,74

5. Боргові цінні папери, емітовані банком

12 500

0,18

71 803

0,67

6. Нараховані витрати, що мають бути сплачені

51 847

0,73

102 364

0,95

7. Інші зобов'язання

132 505

1,87

156 157

1,45

Усього зобов'язань

6 158 477

87,13

9 735 790

90,46

Капітал

1. Статутний капітал

70 000

0,99

70 000

0,65

2. Власні акції, що викуплені в акціонерів

- 414

- 0,01

- 67

- 0,001

3. Емісійні різниці

983

0,01

957

0,01

4. Резерви та інші фонди банку

19 915

0,28

443 461

4,12

5. Резерви переоцінки основних засобів

399 442

5,65

394 973

3,67

6. Резерви переоцінки цінних паперів

-

-

-

7. Прибуток минулих років

334 218

4,73

511

0,00

8. Прибуток поточного року

85 711

1,21

117 339

1,09

Усього власного капіталу

909 855

12,87

1 027 174

9,54

Усього пасивів

7 068 332

100,00

10 762 964

100,00

Збільшення пасивів було забезпечено як за рахунок зобов'язань банку, так і за рахунок капіталу. За підсумками 2005 року капітал АКБ «Укрсоцбанк» перевищив мільярд гривень (1 027,2 млн .грн.) та збільшився проти минулого року на 12,89 % (1027174 / 909855 * 100 - 100).

В 2005 році політика банку щодо управління зобов'язаннями характеризувалась розширенням спектру фінансових інструментів та ринків залучення коштів.

Так АКБ «Укрсоцбанк» в звітному році став одним з лідерів серед українських банків за випуском єврооблігацій і залученню синдикованих кредитів. Банк посів третє місце за обсягом залучених синдикованих кредитів серед вітчизняних банківських установ і четверте - за випуском єврооблігацій.

Високі рейтинги міжнародних агенцій дозволили «Укрсоцбанку» навесні 2005 року успішно дебютувати на ринку єврооблігацій. Банк розмістив трирічні єврооблігації на суму $100 млн. з прибутковістю 9,0%. Лід-менеджерами випуску виступили міжнародний банк ABN AMRO та Мoscow Narodny Bank (Лондон). Строк погашення облігацій - 6 червня 2008 року. Єврооблігаціям банку були привласнені рейтинги "Ba3" від агентства Moody`s і "B-" від агентств Fitch, Standard & Poors. Підписана угода дозволила встановити нові рівні запозичень, оскільки ставка прибутковості в 9% на момент розміщення була рекордно низькою для українських банків, які виходили на ринки єврооблігацій до появлення пропозицій АКБ «Укрсоцбанк».

В структурі зобов'язань за підсумками 2005 року основну масу - 8 350,0 млн.грн. (77,58 %) складали кошти суб'єктів господарювання та фізичних осіб. Їх обсяги збільшились в порівняння з 01.01.2005 року в 1,5 рази (на 2 636 млн.грн.).

В структурі залишків коштів на рахунках клієнтів найбільшу частку (57,4%) формували кошти юридичних осіб - суб'єктів господарської діяльності. 38% цих коштів становили підприємства та організації, основним видом діяльності яких є торгівля, 8% - дослідження та розробки; 6% - будівництво, 5,6% - металургія.

Кошти населення в структурі коштів клієнтів займали 42,5% та їх залишки протягом року збільшились на 1 322,1 млн.грн. (в 1,6 рази) і досягли рівня 3 514,2 млн.грн. насамперед за рахунок строкових коштів.

Різноманітність та гнучкість продуктового ряду депозитів фізичних осіб сприяли нарощенню ресурсної бази банку та утриманню лідируючих позицій на зазначеному сегменті ринку (4 позиція серед найбільших банків України).

Капітал банку, його структура та особливості формування

Як видно з табл. 1, капітал банку в 2005 році збільшився на 117319 тис. грн. Це збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення резервів та фондів банку, а також за рахунок прибутку.

Нарощування власного капітал банк не здійснював через збільшення розміру статутного капіталу.

Поряд зі збільшення капіталу має місце зменшення його питомої ваги з 12,87 % до 9,54 % в структурі пасивів.

У лютому 2006 року один із провідних європейських банків італійський Banca Intesa підписав договір про купівлю 85,42 % акцій «Укрсоцбанку» за $1,16 млрд. - рекордно високу ціну для банківської системи України. У вересні 2006 року Banca Intesa заявив, що угода передбачає придбання 88,55 % акцій «Укрсоцбанку» з наданням решті акціонерам (міноритарним) опціону на продаж акцій з метою контролю над 100 % його акціонерного капіталу. При цьому вартість 100-відсоткового пакета акцій «Укрсоцбанку» (станом на вересень 2006 року) оцінено в $1,4 млрд.

Кількість акцій, якими володіють члени органів управління Банку станом на кінець 31 грудня 2005 року - 5 936 170 шт., що складає 0,84802 % статутного капіталу Банку.

Акціонер, що має істотну участь у банку станом на кінець дня 31 грудня 2005року - це ЗАТ “Ферротрейд Інтернешнл”:

- сума внеску - 52507,6 тис. грн.;

- частка від статутного капіталу - 75,01 %.

Депозити для фізичних осіб: види та умови надання

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує для приватних клієнтів депозитну програму, яка передбачає такі види вкладів:

· «Класичний»

· «Капітал»

· «Ощадний»

· «Золотий»

· «Позичковий»

· «Цільовий»

Усі види депозитів передбачають інформаційне забезпечення - банк щомісяця надає безкоштовну виписку з рахунку із перерахуванням всіх операцій за минулий місяць.

Розглянемо більш детальніше декілька видів вкладів

Вклад «Класичний»: умови надання

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Строк вкладу

3, 6, 9, 12 місяців

Процентна ставка (річна)

-

грн.

USD

EUR

3 місяці

10,50%

7,50%

5,50%

6місяців

12,50%

8,00%

6,50%

9 місяців

12,50%

8,50%

7,00%

12місяців

13,00%

9,00%

7,25%

Сплата процентів

По закінченні строку депозиту

Мінімальна сума вкладу

1000грн., 200USD, 200EUR

Порядок поповнення

Поповнення вкладу недопускається

Часткова видача вкладу

Прирівнюється до дострокового відкликання всієї суми вкладу

Дострокове відкликання

За ставкою 2% річних в гривні та 0,5% в іноземній валюті річних за весь період вкладу

Переваги

Фіксований розмір процентної ставки навесь строк вкладу

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.