реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

Позичальник - відкрите акціонерне товариство ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” розташоване за адресою :

70050, Запорізька область, смт. Кам ' яне Вільнянського району

Статутний фонд Товариства 57 070 грн. розподілений на 5707000 простих іменних акцій номіналом по 0,01 гривні(1 коп).

Форма власності - колективна(20).

Код ЄДРПОУ - 05467607

Код діяльності ПО КВЕД - 14.11.0.

Основний вид діяльності - добування та обробка граніту. Янцівські граніти - сірі граніти з кварцовими білими прожилками - відносяться до груп відносно дешевих гранітів (вартість 1 м2 полірованої плитки 10 мм товщини не вище 21$/м2 при вартості червоно-чорних гранітів Криворізького басейну відповідної товщини не менше 30$/м2)

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства і керування його фінансами проводиться на основі його фінансових звітів:

- Форма №1 “Баланс” - звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату [25].

- Форма №2 “Звіт про фінансові результати”, що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний і попередній періоди [26].

У табл. В.1 Додатку В приведена динаміка статей балансу ВАТ «Янцівський гранітний кар'єр» за 2004 - 2005 роки. У табл.В.2 Додатку В приведена динаміка статей звітів про фінансові результати ВАТ «Янцівській гранітний кар'єр » за 2004 -2005 роки.

Результати розрахунків коефіцієнтів - показників фінансового стану згідно алгоритмів [53], [57] наведені в табл. В.3 - В.7 Додатку В.

Результати 2005 року

Як видно з результатів розрахунків показників ліквідності, платоспроможності та джерел покриття виробничих запасів ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” (табл.В.3 - В.7 додатку В) :

на звітну дату показники покриття запасів з стійкого фінансового стану переведені в зону кризового фінансового стану, тобто розмір запасів не відповідає зменшенню капіталу підприємства за рахунок продажу активів (основних фондів), що потребує швидкої реакції, враховуючи певну кризу з реалізацією (падіння дебіторської заборгованості та зростання готової нереалізованої продукції);

показники платоспроможності та ліквідності знаходяться близько до діапазону нормативів для коефіцієнтів ліквідності , за виключенням показника абсолютної ліквідності, тобто необхідно підвищити норматив готівкових грошей на розрахунковому рахунку та в касі, та падіння показника строкової ліквідності за рахунок відміченого падіння рівня дебіторської заборгованості, тобто кризи з реалізацією;

Як видно з результатів розрахунків показників рентабельності та фінансової стійкості в ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр”:

рентабельність активів та власного капіталу по чистому доходу, відповідно, у звітному періоді підвищилась відносно базового, з 68,29% до 102,77% та з 78,36% до 135,34%;

навпаки, рентабельність активів та власного капіталу по валовому реалізаційному прибутку , відповідно, у звітному періоді знизилась відносно базового, з 12,46% до 2,8% та з 14,29% до 3,69%;

рентабельність власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування з негативного збитку у базовому періоді піднялася до +1,9% у звітному періоді;

наведений рівень рентабельності власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування дуже низький, бо відповідає строку окупності власного капіталу 52,6 років, що робить підприємство інвестиційно непривабливим;

всі показники фінансової стійкості(фінансування, маневреності, незалежності) , хоча і зменшилися після часткового продажу основних фондів, і відповідному зменшенню капіталу, одначе відповідають у звітному періоді відносно стійкому стану підприємства;

Як видно з результатів розрахунків показників ділової активності в ВАТ “Янцівський гранітний кар ' єр” :

коефіцієнт трансформації активів у виручку від реалізації підвищився у звітному періоді на +51,5% (з 0,68 у базовому періоді до 1,03 у звітному періоді);

фондовіддача основних фондів підвищилася у звітному періоді на +87,8% (з 0,9 у базовому періоді до 1,69 у звітному періоді);

коефіцієнт оборотності обігових коштів зменшився на -8,2 % (з 2,93 у базовому періоді до 2,69 у звітному періоді), що відповідає зростанню періоду 1-го обороту обігових коштів з 124,66 дня до 135,65 днів;

коефіцієнт оборотності запасів коштів зменшився на -18,5 % (з 6,15 у базовому періоді до 5,01 у звітному періоді), що відповідає зростанню періоду 1-го обороту запасів з 59,35 дня до 72,87 дня;

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зріс на +40,2 % (з 6,72 у базовому періоді до 9,42 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1-го обороту дебіторської заборгованості з 54,33 дня до 38,76 дня;

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зріс на +23,6 % (з 7,51 у базовому періоді до 9,28 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1-го обороту (погашенню) кредиторської заборгованості з 48,58 дня до 39,33 дня;

Згідно з результатами аналізу попереднього розрахунку підприємству необхідний кредит розміром 400 000 грн. для тимчасового покриття залученим банківським капіталом величини запасів в оборотних коштах.

Підприємство ВАТ “Янцівський гранітний кар ' єр” подає заявку на кредит 400 000 грн. на 1 рік під 25 % річних. В якості застави на загальну суму 800 000 грн. надається (баланс-табл.В.1):

- готова продукція вартістю 601,8 тис.грн. ;

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 121,5 тис.грн.;

- частина дебіторської заборгованості за відпущену продукцію на суму 78 тис.грн. (з загальної суми 786,7 тис.грн.);

Експертний аналіз з боку банку дає наступну діагностику :

а) Згідно показників табл.1.1 по класам кредитоспроможності:

- по коефіцієнту незалежності = 0,759 - клас 1 (>0,6);

- по коефіцієнту абсолютної ліквідності = 0,189 - клас 2 (0,15 - 0,2);

- по коефіцієнту строкової ліквідності = 0,659 - клас 2 (0,4 - 0,7);

- по коефіцієнту покриття = 0,659 - клас 3 (<1,0);

Таким чином - середній клас кредитоспроможності -2 клас

б) Згідно показників табл.1.2, враховуючі 2 клас кредитоспроможності та невисоку рентабельність підприємства, клас позичальника - В.

в) Згідно таблиці 1.4 - кредитна операція відноситься до класу “субстандартна”.

г) Згідно табл.1.5 - для субстандартних кредитів рівень заліку застави становить всього 20% від її балансової вартості.

Тобто, рівень застави для надання кредиту в 400 000 грн. повинен бути піднятий до 2 млн.грн.

д) Таким чином, підприємство ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” повинно надати в заставу додатково основних фондів на суму 1,2 млн.грн. з наявних 4,3 млн.грн. (баланс - табл.В.1). Інакше банк відмовить у наданні кредиту, чи може надати кредит на суму 160 000 грн. замість 400 000 грн.

е) Варіант ризикового кредитування банком з еквівалентним підняттям ставки кредитування з 25% до 40% річних - вочевидь не може бути прийнятий підприємством, оскільки підвищена сума процентів на 80 000 грн. з ' їдає весь плановий прибуток підприємства.

2.3 Оцінка ефективності довгострокового кредитування по лінії ЕБРР інвестиційного проекту виробництва нового препарату „Пантолайф” на Тернопільській фармацевтичній фабриці

Фармацевтична продукція, що випускається Тернопільською фармацевтичною фабрикою - самостійним підрозділом ТОВ “Юніфарма” (м.Київ), задовільної якості, її ціна приваблива для покупців, вона користується дуже високим попитом серед населення країн СНД у першу чергу за рахунок прийнятних цін.

Основна підприємницька ідея бізнес-плану проекту розгортання виробництва на Тернопільській фармацевтичній фабриці (додатково до виробництва „Пантокрину”) нового препарату „Пантолайф”, виробництво якого розгорнуто в Росії, полягає в наступному :

1. ТОВ „Юніфарма” на Тернопільській фармацевтичній фабриці розгорнуло технологічний процес виробництва препарату „Пантокрин” та освоїло технологію роботи з вихідною сировиною - пантами оленів, які вирощуються не тільки в Сибіру в Росії, але і на дослідних фермах в Білорусії та Україні.

2. Розгортання випуску в Україні нового препарату „Пантолайф” дозволяє виконати основну стратегічну ціль ТОВ „Юніфарма” - „Ліки від українських виробників - це „Юніфарма” ”.

Таблиці вхідних даних інвестиційного проекту

1. Додаткові інвестиції :

1.1 Придбане обладнання за рахунок кредиту на 5 років на суму 7 500 000 грн.(1,4 млн.доларів США) ;

1.2 Кредит взятий під 22 % річних ;

1.3 Повернення основної суми кредиту проводиться рівними долями з 1(першого) року по закінченню кожного з п'яти років;

1.4 Збільшення оборотного капіталу з власних коштів становить 500 000 грн.(додаткова емісія облігацій ТОВ);

1.7 Сплата процентів за користування кредитом - щорічна;

В таблицях 2.1, 2.2 наведений алгоритм та результати розрахунку ліквідної вартості обладнання, яке реалізується через 5 років(повного життєвого циклу).

Таблиця 2.1

Ліквідаційна вартість проекту проекту „Пантолайф” (Тернопільська ФФ) ТОВ „Юніфарма”

№ п/п

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

Одиниці

1.

Ринкова вартість обладнання

7 500 000

грн.

2.

Витрати на придбання обладнання (кредит)

7 500 000

грн.

3.

Амортизація до ліквідації

100 % від п.1

7 500 000

грн.

4.

Ринкова вартість ліквідуємого обладнання

10 % від п.1

750 000

грн.

5.

Витрати на ліквідацію обладнання

8 % від п.4

60 000

грн.

6.

Операційний доход від ліквідації обладнання

п. 4 - п.5

690 000

грн.

7.

Податок на доход

25 % від п.6

172 500

грн.

8.

Чиста ліквідаційна вартість обладнання

п.6 - п.7

517 500

грн.

Таблиця 2.2

Результати інвестиційної діяльності проекту „Пантолайф” (Тернопільська ФФ) ТОВ „Юніфарма”

№ п/п

Показники, грн.

0 рік

Значення показників на t - кроку діяльності

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Т(лікв.)

1

Земля

0

0

0

0

0

0

0

2

Будинки, споруди

0

0

0

0

0

0

0

3

Обладнання

-7 500 000

0

0

0

0

0

517 500

4

Нематеріальні активи

0

0

0

0

0

0

0

5

Разом: вкладення в основний капітал

-7 500 000

0

0

0

0

0

517 500

6

Приріст власного обо-ротного капіталу (-),

-500 000

7

Усього інвестицій

-8 000 000

517 500

В таблиці 2.3 наведені результати розрахунку операційної діяльності підприємства на основі вхідних даних.

Таблиця 2.3

Результати операційної діяльності проекту „Пантолайф” (Тернопільська ФФ) ТОВ „Юніфарма”

№ п/п

Показники

Значення показників на t - кроку діяльності

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Т (лікв)

Розрахунок валового доходу

1

Обсяг продажу, упаковки

720 000

820 800

950 250

1090 503

760 650

0

2

Розподіл продажу (експорт/ внутрішній),%/%

30/70

60/40

65/35

70/30

80/20

3

Ціна продажу грн./упаковку (експорт/ внутрішня).

30/24

30/24

30/24

30/24

30/24

0

4

Виручка від продажу, тис. грн. (експортна/внутрішня)

6480/

12096

14904/

7948,8

18573,7/

8001

22995,6/

7884,2

18396/

3679,2

750

5

Чиста виручка від продажу з компен сацією різниць експорт - ПДВ, тис.грн.

17856

24508,8

28955,9

34164,9

25141,2

6

Умовна чиста виручка при 100% реалізації на Україні, тис.грн

14400

16560

19050

21900,6

18396

Розрахунок валових витрат ( для оподаткування)

7

Змінні витрати на оплату праці, тис.грн. (з нарахуванням 39% на ФЗП)

-1926

-2370

-2915,7

-3589,8

-2685,7

0

8

Змінні витрати на оплату сировини та її обробку , тис.грн.

-8474,4

-9745,6

-11210,9

-12888,5

-9021,7

9

Постійні витрати, тис.грн.

-1444

-1517

-1593

-1672

-1756

60

10

Амортизація обладнання (фонд оплати повернення кредиту),тис. грн.

-1500

-1500

-1500

-1500

-1500

0

11

Відсотки по кредитах, тис.грн.

-1650

-1320

-990

-660

-330

0

Розрахунок балансового прибутку для оподаткування

12

Балансовий прибуток, тис.грн.

2861,6

8056,2

10746,3

13854,6

9847,8

690

13

Балансовий прибуток при реалізації без експорту, тис.грн.

-594,4

107,4

840,4

1590,3

3102,6

11

Податки на прибуток, грн.

-715,4

-2014,0

-2686,6

-3463,6

-2461,9

-172,5

12

Проектований чистий прибуток(для начислення % долі дивідендів), тис.грн.

2146,2

6042,2

8059,7

10390,9

7385,8

517,5

Розрахунок чистого операційного доходу ( + фонд амортизації)

13

Чистий доход від операцій (чистий прибуток + амортизація), тис.грн.

3646,2

7542,2

9559,7

11890,9

8885,8

517,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.